Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Maintenance services of radio-communications equipment [maintenance of radio systems etc]
Visaginas, Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

04/06/2015 S106 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Maintenance services of radio-communications equipment

2015/S 106-192762

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
For the attention of: Lina Prakapavičienė
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 38624217
E-mail: prakapaviciene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50333000
Description
Maintenance services of radio-communications equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.7.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.7.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuania)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Radijo ryšių įrangos priežiūros paslaugos

2015/S 106-192762

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
Kam: Lina Prakapavičienė
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 38624217
El. paštas: prakapaviciene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Radijo relinių linijų įrangos remonto paslaugos.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 1: Priežiūros ir remonto paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugos turi būti suteiktos perkančiosios organizacijos buveinės adresu VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, LT-31146 Visagino sav.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Atlikti Radijo relinės įrangos gedimų diagnostiką, remontą arba pakeisti atsargines dalis.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
50333000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Radijo relinių linijų įrangos gedimų diagnostika, remontas arba atsarginių dalių keitimas ir defektų akto sudarymas. Paslaugos užsakomos pagal poreikį, nurodomi maksimalūs paslaugų kiekiai:
1. 16 Mbps CFM-22L RRL:
1.1. 16 Mbps CFM-22L išorinis radijo blokas (V.2, P/N CLGR 1601), 22-23 GHz subband B, +14dBm max siųstuvo galia – 3 vnt;
1.2. Ruporo tipo antena, 34dBi, 0.25 m diamet.ras, 22-23GHz – 3 vnt.;
1.3. 16 Mbps 4 lizdų ,,Flexible mux” vidinis sąsajos blokas – IDU, (V.1, P/N, CFGM1601, 24V maitinimo įtampa į ODU) – 6 vnt.;
1.4. E1 modulis – 3 vnt.;
1.5. 10Base-T ethernet modulis – 3 vnt.;
1.6. 220/48V išorinis maitinimo šaltinis, be akumuliatorių – 3 vnt.;
2. 2 Mbps AM-10 RRL:
2.1. AM-10 išorinis radijo blokas (10449.75-10439.25 MHz), +7dBm max siųstuvo galia – 6 vnt.;
2.2. Ruporo tipo antena, 29dBi, 0.25m diametras, 10GHz – 6 vn.;
2.3. AM-10 E1 vidinis sąsajos blokas (IDU) be valdymo galimybės 20-60 V maitinimo įtampa – 6 vnt.;
3. 34 Mbps CFM-22-LM:
3.1. 8/16/34 Mbps CFM-22-LM išorinis radijo blokas, 22-23 GHz, +19dBm max siųstuvo galia – 3 vnt.;
3.2. Ruporo formos antena, 34dBi, 0.25m diametras, 22-23 GHz – 3 vnt.;
3.3. 34 Mbps CFM-34-REBM vidinis sąsajos blokas (IDU), 1x10/100TX Ethernet sąsaja ir du laisvi lizdai E1, V.35 arba Ethernet moduliams, 18-72 VDC maitinimo įtampa į ODU) – 3 vnt.;
3.4. E1 modulis – 6 vnt.;
3.5. 220/48V maitinimo šaltinis su akumuliatoriais – 3 vnt.;
4. 34 Mbps CFM-22-L4 RRL:
4.1. CFM-22-L4 4 Mbps išorinis radijo blokas, 22-23GHz, +19dBm max siųstuvo galia – 3 vnt.;
4.2. Ruporo formos antena, 34dBi, 0.25m diametras, 22-23 GHz – 3 vnt.;
4.3. CFM-4-MUX 4 Mbps 2 lizdų vidinis sąsajos blokas (IDU), 18-72 VDC maitinimo įtampa – 3 vnt.;
4.4. E1 modulis – 3 vnt.;
4.5. 220/48V maitinimo šaltinis su akumuliatoriais – 3 vnt.;
5. 155 Mbps CFQ-18 RRL:
5.1. 155 Mbps CFQ-18 ODU išorinis radijo blokas, 18-19 GHz, +19dBm max siųstuvo galia – 3 vnt.;
5.2. Parabolinės formos antena, 33dBi, 0.9m diametras, 18-19 GHz – 3 vnt.;
5.3. 155 Mbps CFQ-155-SD vidinis sąsajos blokas (IDU), 2x10/100TX Ethernet sąsaja ir 16 E1, 18-72 VDC maitinimo įtampa į ODU – 3 vnt.;
5.4. 220/48 V maitinimo šaltinis Mean Well DR-120-48, 220/48 V, 2.5 A – 3 vnt.
— RRL įrangos gedimų diagnostika, kuomet reikia lipti į radijo ryšio bokštą – 9 kartai,
— RRL įrangos gedimų diagnostika, kuomet nereikia lipti į radijo ryšio bokštą – 9 kartai,
— RRL įrangos gedimų remontas, kuomet reikia lipti į radijo ryšio bokštą – 9 kartai,
— RRL įrangos gedimų remontas, kuomet nereikia lipti į radijo ryšio bokštą – 9 kartai.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymas netesybomis (delspinigiais).
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas už paslaugas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo ataskaitos apie tinkamai suteiktas Paslaugas ir abiejų šalių suderinto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos faktūros už tinkamai suteiktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas dokumentas: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti: specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai ir elektros instaliacijos iki 1 000 V eksploatavimo darbai.
Pateikiamas dokumentas: Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos atestato, suteikiančio teisę vykdyti specialiųjų elektros įrenginių ir elektros įrenginių iki 1 000 V eksploatavimo darbus, kopija.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama: Tiekėjo įvykdytų sutarčių (projektų) sąrašas, kuriame nurodomas: sutarties (projekto) pavadinimas; sutarties (projekto) pasirašymo data ir galiojimo data; sutarties (projekto) ar sutarties dalies įvykdymo data (mėnesių tikslumu); duomenys apie užsakovą (užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. pašto adresas); trumpas sutarties (projekto) ir tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymas. Užsakovo pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį (projektą).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) yra tinkamai įvykdęs (vykdantis) ne mažiau kaip 1 (vieną) sutartį ar sutarties dalį, kurios objektas ar objekto dalis yra radijo relinės įrangos remonto sritis.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 10.7.2015 - 15:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
13.7.2015 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 13.7.2015 - 10:00
Vieta:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, Mantvilų g. 2, 87 pastatas, 306 kabinetas, Drūkšinių k., Visagino sav.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymus pateikę teikėjai ir jų įgalioti atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Tiekėjų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, perkančiajai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją) kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
3. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti paslaugų tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS (adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
5. Tiekėjai gali susipažinti su pirkimo dokumentais šiuo interneto adresu: http://www.iae.lt
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Per 15 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
1.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.