Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering services [technical consultancy and engineering services - various fields, life extension programme, etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

06/06/2015 S108 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Hungary-Paks: Engineering services

2015/S 108-197193

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
For the attention of: Szél István
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.atomeromu.hu
Further information can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Vajna-Schämer Hajnalka, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507350
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Vajna-Schämer Hajnalka, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507350
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Tenders or requests to participate must be sent to: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71300000
Description
Engineering services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.7.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.7.2015 - 14:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Hungarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Paks: Mérnöki szolgáltatások

2015/S 108-197193

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Címzett: Szél István
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu
További információ a következő címen szerezhető be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Vajna-Schämer Hajnalka, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507350
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Vajna-Schämer Hajnalka, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507350
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
I.2)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
I.3)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)
Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Műszaki konzulensi és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása az Üzemidő Hosszabbítási program végrehajtása során 2016-2017. években.
II.1.2)
A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7031, Paks, Pf.71. HRSZ,: 8803/15.
NUTS-kód HU233
II.1.3)
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés/Műszaki konzulensi és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása az Üzemidő Hosszabbítási program végrehajtása során 2016-2017. években.
II.1.6)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71300000
II.1.7)
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)
Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)
Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint ajánlatkérő a tulajdonában lévő, egyenként 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőművi blokkjaira – a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet ) elvárásainak megfelelően készülő beadvány dokumentáció és annak elemzéseivel összefüggésben – tervezett feladatokhoz kapcsolódó műszaki konzulensi (MK) és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása, illetve az üzemidő hosszabbítás (ÜH) engedélyeztetés kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által előírt feladatok szakértői támogatása, továbbá az engedélyeztetési eljárás során jelentkező feladatok végrehajtásának felügyelete, azok műszaki-tudományos támogatása, műszaki konzulensi szakvéleményezése, valamint egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása a 2016-2017. években.
A műszaki konzulens szolgáltatásait a következő főbb területeken biztosítja: műszaki elemzések, repedésterjedési-, törésmechanikai-, termohidraulikai-, szilárdság-, és kifáradás-számítások, konstrukciós felülvizsgálatok, reaktor PTS (nyomás alatti hősokk) elemzések, építési szerkezetek (épületek és azok alapozása, talajmechanika) vizsgálata, vízvegyészet elemzése, öregedéskezelési tevékenységek, korszerű javítástechnológiák, karbantartás hatékonyság ellenőrzés, anyagvizsgálatok, üzem közbeni időszakos felülvizsgálatok és funkciópróbák, meghibásodások elemzése-, okfeltárása, szabályozási háttér változásainak monitorozása, szabványalkalmazás fejlesztése.
Műszaki konzulens szolgáltatásait alaptevékenység és eseti feladatok végrehajtása keretében látja el az alábbiakban részletezettek szerint:
1. Műszaki konzulensi tevékenység
1.1. Műszaki konzulensi alaptevékenység: a műszaki konzulens az alábbi tevékenységek vonatkozásában folyamatos szolgáltatást nyújt (tervezetten 8 db program)
— Rendelkezésre állás folyamatos biztosítása a műszaki konzulens tevékenység ellátásához,
— Szükség esetén szakértői értekezletek megtartása, a helyszín és a szükséges adminisztráció biztosítása,
— A műszaki konzulens feladatokkal kapcsolatos adminisztráció végzése, beleértve az eseti feladatok naplójának működtetését,
— Eseti feladatok kezelésének Megrendelő megbízottjával való rendszeres egyeztetése,
— Szakértői megbízások készítése az eseti feladatok elvégzéséhez,
— Éves jelentések készítése,
— Az alaptevékenység ellátásához megfelelő színvonalú infrastruktúra folyamatos biztosítása.
1.2. Szakértői tevékenységek
1.2.1. 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú reaktortartály KIBE (Korlátozott időtartamra vonatkozó biztonsági elemzés) elemzéseinek műszaki-tudományos támogatása, MK szakvéleményezése
1.2.1.1. KIBE elemzésekhez szükséges szerkezeti anyagjellemzők meghatározása kapcsán készült elemzések és kapcsolódó dokumentumaik szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 1 db program)
1.2.1.2. KIBE körbe tartozó MKD-k szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 1 db program)
1.2.1.3. Szilárdsági, kifáradási számítások szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 4 db program)
1.2.1.4. C15 projekt keretében készített számítások, elemzések és kapcsolódó dokumentumaik szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 3 db program)
1.2.2. 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőmű ABOS 1-3 osztályba sorolt rendszerelemei ASME BPVC III szerinti konstrukciós számításainak műszaki-tudományos támogatása, MK szakvéleményezése
1.2.2.1. Tervezési specifikációkhoz tartozó MKD-k szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 6 db program)
1.2.2.2. Konstrukciós felülvizsgálatokhoz tartozó MKD-k, szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 6 db program)
1.2.2.3. Tervezési specifikációk szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 6 db program)
1.2.2.4. Konstrukciós felülvizsgálatok szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 6 db program)
1.2.3. Kiemelt gépészeti berendezések integritásának biztosításával kapcsolatos elemzések, számítások műszaki-tudományos támogatása, MK szakvéleményezése
1.2.3.1. Anyagvizsgálati tevékenység során detektált indikációk törésmechanikai elemzéseinek szakértői felülvizsgálata, MK szakvéleményezése (tervezetten 8 db program)
1.2.3.2. Reaktortartály szerkezeti integritását igazoló számítások és elemzések szakértői felülvizsgálata, szakvéleményezése (tervezetten 2 db program)
1.2.3.3. Reaktortartály szerkezeti anyagok jellemzőinek meghatározása tárgyú vizsgálatok és elemzések műszaki-tudományos támogatása (tervezetten 1 db program)
2. Egyéb mérnökszolgálati feladatok
Az üzemidő hosszabbítás nukleáris biztonsági engedélyeztetését megalapozó dokumentációk, szakvélemények készítése, illetve a hatósági engedélyeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása (tervezetten 10 db program).
3. További műszaki konzulensi és egyéb mérnökszolgálati feladatok
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tárgy szerinti kiemelt programjának megvalósítása során a hatósági észrevételek, határozatok alapján felmerülő olyan előre nem látható feladatok, melyeket a jelenlegi rendelkezésre álló információ alapján nem lehet adekvát módon előre definiálni (tervezetten 3 db program).
II.2.2)
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)
Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2016 Befejezés 31.12.2017
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek:
— Késedelmi kötbér: a Szerződésben/Eseti megrendelésben előírt részteljesítési/teljesítési ütemezés szerinti részhatáridőkhöz vagy a véghatáridőhöz kapcsolódó feladatok késedelmes teljesítése esetén minden a késedelemmel érintett naptári nap után az adott rész ellenszolgáltatás nettó összegének a 0,3 %-a, mely a részteljesítés/teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
— Hibás teljesítési kötbér: a Szerződés/Eseti megrendelés szerinti részhatáridőkhöz vagy véghatáridőhöz kapcsolódó feladat teljesítésnél felmerülő hiba esetén az érintett részre eső ellenszolgáltatás nettó összegének tíz százaléka.
— Nem teljesítési kötbér: a Szerződés/Eseti megrendelés szerinti részhatáridőkhöz vagy véghatáridőhöz kapcsolódó feladat nem teljesítése esetén az érintett részre eső ellenszolgáltatás nettó összegének húsz százaléka.
Jótállás: a jótállási időszak az átadás-átvételt igazoló bizonylat keltétől számított 24 hónapig tart.
A részletes feltételeket a dokumentáció szerződéstervezete fogja tartalmazni.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (1) és (5)–(6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A további részletes információkat és feltételeket a dokumentáció szerződéstervezete fogja tartalmazni.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)
Részvételi feltételek
III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve).
— A jelen közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2. § a)–j) pontja és a 3. § b) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ára.
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a)–h) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 5. §-ára.
— A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
— A részvételre jelentkező a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint jogosult eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 4. § szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani.
Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdései és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint fog eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába és a hirdetmények elektronikus napilapjába (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának időpontja.
III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:
1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan a (közös) részvételi jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a felhívás feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt az 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőművi blokkjaira – a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően készülő beadvány dokumentáció és annak elemzéseivel összefüggésben – tervezett feladatokhoz kapcsolódó műszaki konzulensi és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátásából, vagy az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetés kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal által előírt feladatok szakértői támogatásából, vagy az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetési eljárás során jelentkező feladatok végrehajtásának felügyelete, azok műszaki-tudományos támogatása, műszaki konzulensi szakvéleményezése, valamint egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében el kell, hogy érje legalább a 75 000 000 HUF értéket.
II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolni. 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőművi blokkjaira – a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően készülő beadvány dokumentáció és annak elemzéseivel összefüggésben – tervezett feladatokhoz kapcsolódó műszaki konzulensi és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása, vagy az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetés kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal által előírt feladatok szakértői támogatása, vagy az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetési eljárás során jelentkező feladatok végrehajtásának felügyelete, azok műszaki-tudományos támogatása, műszaki konzulensi szakvéleményezése, valamint egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység vonatkozásában a kért adatot (összeget) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben/devizanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu).
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve az 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőművi blokkjaira – a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletnek elvárásainak megfelelően készülő beadvány dokumentáció és annak elemzéseivel összefüggésben – tervezett feladatokhoz kapcsolódó műszaki konzulensi (MK) és egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátása, vagy az üzemidő hosszabbítás (ÜH) engedélyeztetés kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által előírt feladatok szakértői támogatása, továbbá vagy az üzemidő hosszabbítás engedélyeztetési eljárás során jelentkező feladatok végrehajtásának felügyelete, azok műszaki-tudományos támogatása, műszaki konzulensi szakvéleményezése, valamint egyéb mérnökszolgálati feladatok ellátásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása, illetve a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására.
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:
M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évre (36 hónapra) vonatkozóan nem végzett 500 MW névleges villamos teljesítményre növelt teljesítményű VVER-440/213 típusú atomerőmű vonatkozásában az alábbi feladatokat:
a) Korlátozott Időtartamra vonatkozó Biztonsági Elemzés (KIBE) felülvizsgálatot, vagy felülvizsgálat szakvéleményezést legalább 1 db mennyiségben és összesen legalább 10 000 000 HUF értékben továbbá, ha ennek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
b) Atomerőmű Biztonsági Osztályba Sorolás (ABOS) 1-3 osztályba sorolt rendszerelem ASME BPVC III szerinti konstrukciós ellenőrző számítást (szilárdsági számítás, kifáradás számítás), vagy ezen számítások műszaki-tudományos támogatását, szakvéleményezését legalább 1 db mennyiségben és összesen legalább 10 000 000 HUF értékben továbbá, ha ennek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
c) Kiemelt gépészeti berendezések (a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzat I.26. útmutatója szerinti berendezések) integritásának biztosításával kapcsolatos számítások, elemzések végzését vagy kapcsolódó dokumentumaik, műszaki-tudományos támogatását, szakvéleményezését legalább 1 db mennyiségben és összesen legalább 10 000 000 HUF értékben továbbá, ha ennek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
d) Egyéb mérnökszolgálati feladatok végrehajtását (jogszabályi követelményváltozás felülvizsgálata, hatósági engedélyek, vagy engedélyeket megalapozó dokumentumok felülvizsgálata, Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) felülvizsgálat, vagy módosítás elkészítése, radioaktív hulladékkezeléssel és kiégett fűtőelem kezeléssel kapcsolatos elemzések készítése) támogató szakértői felülvizsgálatok, elemzések készítését legalább 1 db mennyiségben és összesen legalább 100 000 000 HUF értékben továbbá, ha ennek a munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
a) minimum 1 fő gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és mellékletei, azaz a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok szerinti engedélyezési feladatok végzésében legalább 5 éves (60 hónapos) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik ASME BPVC III szerinti elemzések, számítások kidolgozása és/vagy szakértői felülvizsgálata, területén,
b) minimum 1 fő gépészmérnök, vagy villamosmérnök, vagy építészmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és mellékletei, azaz a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok szerinti engedélyezési feladatok előkészítésében és/vagy végzésében legalább 5 éves (60 hónapos) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik az egyéb mérnökszolgáltatásokkal kapcsolatos területeken (jogszabályi követelményváltozás felülvizsgálat, hatósági engedély-, vagy engedély megalapozó dokumentum felülvizsgálat, VBJ felülvizsgálat-, vagy módosítás készítés, radioaktív hulladékkezeléssel és kiégett fűtőelem kezeléssel kapcsolatos elemzés készítés).
M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
a) minimum 1 fő gépészmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet (247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 5.1 vagy 5.2 pontjai alapján „NSZ 5.1.” vagy „NSZ 5.2.” nukleáris szakértő jogosultságokkal, vagy ezekkel egyenértékű szakértői minősítéssel rendelkezik.
b) minimum 1 fő gépészmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6. pontja alapján „NSZ 6.” nukleáris szakértő jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű szakértői minősítéssel rendelkezik.
c) minimum 1 fő építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. pontja alapján „NSz 7.” nukleáris szakértő jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű szakértői minősítéssel rendelkezik.
d) minimum 1 fő villamosmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 8.1 vagy 8.2 pontjai alapján „NSz 8.1” vagy „NSz 8.2” nukleáris szakértő jogosultságokkal, vagy ezekkel egyenértékű szakértői minősítéssel rendelkezik.
e) minimum 1 fő villamosmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontja alapján „NSz 9.” nukleáris szakértő jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű szakértői minősítéssel rendelkezik.
f) minimum 3 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, akik a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és mellékletei, azaz a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok szerinti engedélyezési feladatok végzésében legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkeznek nukleáris biztonsági engedélyeztetést megalapozó dokumentációk készítése és/vagy szakértői felülvizsgálata vonatkozásában.
Egy személy megnevezhető több munkakörre is, de minimum 6 fővel kell teljesíteni a fenti (M/2. és M/3. pontok szerinti) alkalmassági feltételeket.
II. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett, az I. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények M/1. a)-d) pontok szerinti munkáinak ismertetése, amely tartalmazza az alábbiakat:
Ha a szerződést kötő másik fél
A) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás csatolása (referenciaigazolás),
B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás (referenciaigazolás), vagy a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának (referencianyilatkozat) csatolása, melynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdései szerint):
a) a szerződés tárgya és mennyisége,
b) a végzett tevékenység leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
c) az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni),
d) a teljesítés befejezésének időpontja (év, hó, nap),
e) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
h) a nyertes, közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése]
A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) magyar forintban (HUF) kell megadni. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben/devizanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED-adatbankba történő közzétételre való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
M/2. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről az alábbi tartalommal:
— azoknak a projektvezetőknek a megnevezése, képzettségük és tapasztalatuk ismertetése, akik a szerződés/szolgáltatás teljesítéséért felelősek (M/2. a) – b) pont).
A projektvezetők esetében csatolandó a képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint egy saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat bemutatására, kiemelve benne az M/2. a) – b) pontban előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.
M/3. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről az alábbi tartalommal:
— azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a feladat teljesítésébe.
A szakemberek esetében meg kell adni a szakember nevét, képzettségét, valamint csatolandó egy saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat és egy saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat bemutatására, kiemelve benne az M/3. pontban előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, csatolandó továbbá a képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
Meg kell adni az M/3. a) – f) pontok esetében a tevékenységhez előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű engedély vagy jogosítvány másolatát.
Az M/2. és az M/3. pontok szerinti alkalmassági követelmények igazolására megnevezett projektvezetők és szakemberek esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen módon kerülnek bevonásra a szerződés teljesítésébe.
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.4)
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem
IV. szakasz: Eljárás

IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)
Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)
Bírálati szempontok
IV.2.1)
Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)
Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.7.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
10.7.2015 - 14:00
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)
További információk:
1. A hiánypótlás lehetősége és annak korlátozása:
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja, az alábbi korlátozással:
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását kizárja.
2. Ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontja alá tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. §]
3. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
— a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
— a közös részvételi jelentkezést benyújtók – cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölése, hogy képviselőként melyik részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával
— a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek.
A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését.
Amennyiben közös jelentkezés benyújtására kerül sor, ajánlatkérő kéri, hogy a részvételi jelentkezők részvételi jelentkezésük benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételre jelentkezőként.
4. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 45. § alapján a részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől. A feltett kérdést – a kérdésfeltevő megnevezése nélkül – és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek egyidejűleg megküldi.
A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
Ajánlatkérő a részvételi szakaszban helyszíni szemlét, konzultációt nem tart.
5. Aláírási címpéldányok:
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevő személyeknek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása.
Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
6. A verseny biztosítása:
A Kbt. 28. § (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
— nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
— más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
— más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
7. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
8. A kiegészítő iratok beszerzése, átvétele:
A részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó a részvételi felhívás TED-adatbankba történő megjelenésének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig szerezheti be az ajánlatkérő a részvételi felhívás I.1) pont szerinti címén vagy személyesen (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, HRSZ.:8803/15., 357. számú épület, 8. sz. helyiségében, Beszerzési Osztály titkársága), munkanapokon 8:00–14:00 óra között.
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével.
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Ajánlatkérő írásban történő kérés esetén a kérelem kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a részvételre jelentkező részére megküldi a kiegészítő iratokat. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A Titoktartási nyilatkozat a részvételi felhívás I.1) pontja szerinti címen szerezhető be.
9. Részvételi jelentkezések benyújtása:
A részvételi jelentkezéseket a IV.3.4) pontban meghatározott határidőig, a részvételi felhívás I.1) pontjában megjelölt helyre kell benyújtani 1 db eredeti (papír alapú) példányban, és 3 db – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) a kiegészítő iratokban részletesen leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.
Postán történő feladás esetén a címzést a részvételi felhívás I.1) pontja szerint kell feltüntetni.
Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, HRSZ: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
Személyes benyújtás esetén a részvételi jelentkezési határidő lejáratának napját megelőző munkanapig a benyújtás helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, HRSZ: 8803/15, 103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00–14:00 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes benyújtási lehetőség)
A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 8:00–13:50 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, HRSZ: 8803/15, 357. épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága).
A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 13:50–14:00 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, HRSZ: 8803/15, 357. épület 12. sz. helyiség (LOGFO tárgyaló).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével.
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. A részvételi jelentkezés, a részvételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet – mint kifogást – nem fogadja el az ajánlatkérő.
Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha a részvételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. A részvételi jelentkezés határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben a részvételre jelentkező kockázata. (A részvételi jelentkezést tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.).
A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be.
Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a részvételre jelentkező neve, címe (székhelye, lakóhelye). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
10. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni, illetve meg kell adni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat.
11. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Időpontja: 10.7.2015., 14:00 óra
Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, HRSZ: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.
12. Az ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre.
13. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 90. § (2) bekezdése]
14. Fordítás
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36.§ (3) bekezdése]
15. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. [Kbt. 36.§ (3) bekezdése]
16. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja, valamint arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vette a részvételi jelentkezés kidolgozása során.
17. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezése miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
18. Amennyiben a kiegészítő irat nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
19. Minősített ajánlattevők
A Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.2.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre.
20. A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
21. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2015.08.04.
22. A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 7.8.2015.
23. A jelen részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4)
Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
E hirdetmény feladásának időpontja:
3.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.