Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [includes dosimetry etc - medical][amendment]
Nový Jičín, Czech Republic

Purchaser: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59641

10/06/2015 S110 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Nový Jičín: Medical equipments

2015/S 110-199293

Nemocnice Nový Jičín a.s., 25886207, Purkyňova 2138/16, Intenko, s.r.o., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, For the attention of: Ing. Kateřina Šolcová, Nový Jičín 741 01, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 245019820. E-mail: solcova@intenko.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 23.5.2015, 2015/S 99-179290)

RE:
CPV:33100000, 33115000, 33111720, 33111721, 33111400
Medical equipments

Tomography devices

Angiography devices

Digital angiography devices

X-ray fluoroscopy devices

Instead of:

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

8.7.2015 (12:30)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

8.7.2015 (12:30)

VI.3) Další informace:

Doplnění klasifikace CPV z bodu II.1.6) tohoto Oznámení: 33111000, 50400000, 50421000.

Pokračování bodu III.1.1) tohoto Oznámení: Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 1 ve výši min. 15 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 2 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 3 ve výši 9. 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 4 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 5 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 6 ve výši 9 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Pojistná smlouva/pojistný certifikát nebude předkládán uchazeči v nabídkách, pojistnou smlouvu/pojistný certifikát předloží až vybraných uchazeč před podpisem smlouvy.

Pokračování bodu III.2.3) tohoto Oznámení: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku obdobného charakteru a rozsahu.

Část 1: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje - Automatického afterloadingu pro HDR brachyterapii v min. finančním objemu 8 mil. CZK bez DPH v rámci jedné dodávky.

Část 2: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka RTG simulátoru v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH v rámci jedné dodávky.

Část 3: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje pro klinickou dozimetrii v min. finančním objemu 5 mil. CZK bez DPH.

Část 4: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka počítačové tomografie (multidetektorové CT) v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH.

Část 5: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje pro digitální subtrakční angiografii (DSA) v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH.

Část 6: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka skiagrafického RTG přístroje s přímou digitalizací v min. finančním objemu 5 mil. CZK bez DPH.

Pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje platí toleranční pole +/- 10 % za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

Zadavatel dále stanoví v souladu s § 45 odst. 4 ZVZ v návaznosti na § 46 odst. 1 a 2 ZVZ následující dokumenty, kterými je povinen se vybraný dodavatel řídit při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

— zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2008 Sb. (93/42/EHS).

Lhůta pro podání nabídek pro část 1: Datum: 8.7.2015 Hodina: 12:30.

Lhůta pro podání nabídek pro část 2: Datum: 8.7.2015 Hodina: 12:50.

Lhůta pro podání nabídek pro část 3: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:10.

Lhůta pro podání nabídek pro část 4: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:30.

Lhůta pro podání nabídek pro část 5: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:50.

Lhůta pro podání nabídek pro část 6: Datum: 8.7.2015 Hodina: 14:10.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 1 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 12:30.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 2 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 12:50.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 3 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:10.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 4 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:30.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 5 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 13:50.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 6 v termínu: Datum: 8.7.2015 Hodina: 14:10.

Prohlídka místa plnění:

1. Automatický afterloading pro HDR brachyterapii. Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění nebude konat.

2. RTG simulátor. Datum: 17.6.2015 Hodina: 10:30.

3. Klinická dozimetrie. Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění nebude konat.

4. Počítačová tomografie (multidetektorové CT). Datum: 17.6.2015. Hodina: 11:00.

5. Digitální subtrakční angiografie (DSA). Datum: 17.6.2015. Hodina: 11:30.

6. Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací. Datum: 17.6.2015. Hodina: 12:00.

Sraz na prohlídku místa plnění bude v sídle zadavatele na sekretariátu, budova ředitelství.

Read:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

22.7.2015 (11:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

22.7.2015 (11:00)

VI.3) Další informace:

Doplnění klasifikace CPV z bodu II.1.6) tohoto Oznámení: 33111000, 50400000, 50421000.

Pokračování bodu III.1.1) tohoto Oznámení: Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 1 ve výši min. 15 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 2 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 3 ve výši 9 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 4 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 5 ve výši 20 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro Část č. 6 ve výši 9 000 000 CZK je uveden ve vzoru Smlouvy pro tuto část veřejné zakázky.

Pojistná smlouva/pojistný certifikát nebude předkládán uchazeči v nabídkách, pojistnou smlouvu/ pojistný certifikát předloží až vybraných uchazeč před podpisem smlouvy.

Pokračování bodu III.2.3) tohoto Oznámení: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku obdobného charakteru a rozsahu.

Část 1: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje – Automatického afterloadingu pro HDR brachyterapii v min. finančním objemu 8 mil. CZK bez DPH v rámci jedné dodávky.

Část 2: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka RTG simulátoru v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH v rámci jedné dodávky.

Část 3: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje pro klinickou dozimetrii v min. finančním objemu 5 mil. CZK bez DPH.

Část 4: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka počítačové tomografie (multidetektorové CT) v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH.

Část 5: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka přístroje pro digitální subtrakční angiografii (DSA) v min. finančním objemu 10 mil. CZK bez DPH.

Část 6: Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka skiagrafického RTG přístroje s přímou digitalizací v min. finančním objemu 5 mil. CZK bez DPH.

Pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje platí toleranční pole +/- 10 % za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

Zadavatel dále stanoví v souladu s § 45 odst. 4 ZVZ v návaznosti na § 46 odst. 1 a 2 ZVZ následující dokumenty, kterými je povinen se vybraný dodavatel řídit při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

— zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2008 Sb. (93/42/EHS).

Lhůta pro podání nabídek pro část 1: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:00.

Lhůta pro podání nabídek pro část 2: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:20.

Lhůta pro podání nabídek pro část 3: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:40.

Lhůta pro podání nabídek pro část 4: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:10.

Lhůta pro podání nabídek pro část 5: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:30.

Lhůta pro podání nabídek pro část 6: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:50.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 1 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:00.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 2 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:20.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 3 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 11:40.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 4 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:10.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 5 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:30.

Otevírání obálek s nabídkami pro část 6 v termínu: Datum: 22.7.2015 Hodina: 12:50.

Prohlídka místa plnění:

1. Automatický afterloading pro HDR brachyterapii Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění nebude konat.

2. RTG simulátor Datum: 17.6.2015. Hodina: 10:30 hod.

3. Klinická dozimetrie Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění nebude konat.

4. Počítačová tomografie (multidetektorové CT) Datum: 17.6.2015. Hodina: 11:00 hod.

5. Digitální subtrakční angiografie (DSA) Datum: 17.6.2015. Hodina: 11:30 hod.

6. Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací Datum: 17.6.2015. Hodina: 12:00 hod.

Sraz na prohlídku místa plnění bude v sídle zadavatele na sekretariátu, budova ředitelství.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.