Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Workshop equipment [various equipment, tools, measuring instruments, lab equipment, etc - extreme light infrastructure attosecond light pulse source project]
Hungary

Purchaser: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

11/06/2015 S111 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Hungary-Szeged: Workshop equipment

2015/S 111-200908

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
AK10460
Dugonics tér 13.
For the attention of: Lehrner Lóránt
6720 Szeged
HUNGARY
Telephone: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.eli-hu.hu
Further information can be obtained from: Hospital-Ker Kft.
Trencséni u. 33/b. (24 es kapucsengő)
For the attention of: Tímár László
1125 Budapest
HUNGARY
Telephone: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15–23. 6. emelet
For the attention of: Tímár László
1027 Budapest
HUNGARY
Telephone: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
Tenders or requests to participate must be sent to: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15–23. 6. emelet
For the attention of: Tímár László
1027 Budapest
HUNGARY
Telephone: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
43800000, 42000000, 43830000, 44510000, 42662000, 43840000, 38552000, 31111000, 38341310, 38341320, 38540000, 38551000, 38560000, 38600000, 38621000, 38412000, 32420000, 38431300, 31711120, 42611000, 42652000, 42661100, 38510000, 31720000, 31212200, 31173000, 38300000, 38342000, 38434000, 14810000, 38500000, 42100000, 42300000, 42942200, 42600000, 31700000, 42990000, 38550000
Description
Workshop equipment.
Industrial machinery.
Power tools.
Tools.
Welding equipment.
Blacksmiths' equipment.
Electronic meters.
Adapters.
Ammeters.
Voltmeters.
Machines and apparatus for testing and measuring.
Energy meters.
Production counters.
Optical instruments.
Fibre-optic apparatus.
Thermometers.
Network equipment.
Fault detectors.
Transducers.
Special-purpose machine tools.
Hand-held electromechanical tools.
Soldering equipment.
Microscopes.
Electromechanical equipment.
Circuit testers.
Instrument transformer.
Measuring instruments.
Oscilloscopes.
Analysers.
Abrasive products.
Checking and testing apparatus.
Machinery for the production and use of mechanical power.
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens.
Vacuum ovens.
Machine tools.
Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies.
Miscellaneous special-purpose machinery.
Meters.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.7.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.7.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Hungarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Szeged: Műhelyberendezések

2015/S 111-200908

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
AK10460
Dugonics tér 13.
Címzett: Lehrner Lóránt
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.eli-hu.hu
További információ a következő címen szerezhető be: Hospital-Ker Kft.
Trencséni u. 33/b. (24 es kapucsengő)
Címzett: Tímár László
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15–23. 6. emelet
Címzett: Tímár László
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15–23. 6. emelet
Címzett: Tímár László
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +361 2247219
I.2)
Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)
Fő tevékenység
Egyéb: kutatás fejlesztés
I.4)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)
Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4 fázisa) keretében az Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezésnek helyet adó és az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára még nem használt gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők, eszközök, szerszámok és tartozékok beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása adásvételi szerződés alapján.
II.1.2)
A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 6720, Szeged, Budapesti út 5.
NUTS-kód HU333
II.1.3)
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4 fázisa) keretében az Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezésnek helyet adó és az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára még nem használt gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők, eszközök, szerszámok és tartozékok beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása adásvételi szerződés alapján.
II.1.6)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 42000000, 43830000, 44510000, 42662000, 43840000, 38552000, 31111000, 38341310, 38341320, 38540000, 38551000, 38560000, 38600000, 38621000, 38412000, 32420000, 38431300, 31711120, 42611000, 42652000, 42661100, 38510000, 31720000, 31212200, 31173000, 38300000, 38342000, 38434000, 14810000, 38500000, 42100000, 42300000, 42942200, 42600000, 31700000, 42990000, 38550000
II.1.7)
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)
Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)
Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség:
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4 fázisa) keretében az Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezésnek helyet adó és az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára még nem használt gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők, eszközök, szerszámok és tartozékok beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása adásvételi szerződés alapján az alábbi nyolc Rész tekintetében:
1. Rész: A felhívás B. mellékletének 1. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű forgácsoló és gépszerelő eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása. (Forgácsoló eszközök és gépszerelő eszközök összesen: 98 darab tétel)
2. Rész: A felhívás B. mellékletének 2. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű lakatos és hegesztő gépek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása. (Lakatos és hegesztő gépek összesen: 138 darab tétel)
3. Rész: A felhívás B. mellékletének 3. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű mérőeszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása. (Mérőeszközök összesen: 82 darab tétel)
4. Rész: A felhívás B. mellékletének 4. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű elektronikus szerviz műszerek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása (Elektronikus szerviz műszerek összesen: 17 darab tétel)
5. Része: A felhívás B. mellékletének 5. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű nagy értékű szerszámok és gépek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása (Nagy értékű szerszámok és gépek összesen: 13 darab tétel)
6. Rész: A felhívás B. mellékletének 6. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű Elektronikus labor műszerek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása. (Elektronikus labor műszerek összesen: 11 darab tétel)
7. Rész: A felhívás B. mellékletének 7. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű Polírozó műhely eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása (Polírozó műhely eszközök összesen: 24 darab tétel)
8. Rész: A felhívás B. mellékletének 8. jelzésű Részében meghatározott mennyiségű Vékonyréteg labor eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása (Vékonyréteg labor eszközök összesen: 1 darab tétel)
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentáció részét képező adásvételi szerződéstervezetben részletezettek szerint. A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes minőségi, mennyiségi és funkcionális követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Amennyiben a műszaki leírásban és/vagy dokumentációban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú, eredetű, típusú dolgok, eljárások, tevékenységek, személyek, szabadalmak vagy védjegyek helyett azzal minden tekintetben egyenértékűt is ért abban az esetben is, ha a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglalt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
II.2.2)
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)
Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Forgácsoló és gépszerelő eszközök beszerzése.
1)
Rövid meghatározás
Forgácsoló és gépszerelő eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 42000000, 43830000, 44510000
3)
Mennyiség
D épület műhely forgácsoló gépek
Sorszám Megnevezés Mennyiség darab
1 5 tengelyes cnc megmunkálóközpont és tartozékai 1
Bépület műhely: gépszerelő eszközök
2 Szerszámosláda 4
3 Lakatos szerszámkészlet 4
4 Szerszámtároló szekrény 3
5 Hegesztőinverter 4
6 szerelési segédanyag és villamos kéziszerszám szervízkocsi 3
7 Ütvefúró gép kofferben, 3
8 Akkus fúró-csavarhúzógép, kofferes 3
9 Sarokköszörű, félkezes és tartozékai 3
10 54 részes HSS M3-M20 menetvágó, menetmetsző és menetfúró készlet 3
11 Párhuzamsatu 4
12 Asztalosszorító 8
13 Asztalosszorító 8
14 Hosszabbító kábel 3
15 HSS Spirálfúró készlet 4
16 Alumínium létra 2
17 Nyomatékkulcs 1
18 Nyomatékkulcs 1
19 Hidraulikus lemezlyukasztó készlet kofferban 1
20 Csővágó, acél gázcsövekhez 4
21 Tartalék vágókerék csővágóhoz 12
22 Kézi szegecsanya-húzó 4
23 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
24 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
25 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
26 Fúrókalapács szet kofferben és tartozékai 1
27 Gáz Forrasztó lámpa és tartozékai 4
28 Száraz-nedves porszívó 1
29 Nagyteljesítményű hőlégfúvó 2
30 LED zseblámpa, intenzív fényerővel 4
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
Az 1. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 2 Elnevezés: Lakatos és hegesztő gépek beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Lakatos és hegesztő gépek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 42000000, 42662000, 43840000, 44510000
3)
Mennyiség
D épület műhely: lakatos-hegesztő eszközök
Sorszám Megnevezés Mennyiség darab
1 Zárható polcos fémipari satupad 4
2 Karos lemezolló 1
3 Hegesztőasztal 1
4 Hegesztőasztal szorítókészlet 1
5 Hegesztési forgatómű 1
6 Szerszámosláda 5
7 Lakatos szerszámkészlet 5
8 Forgácsoló szerszámkészlet 5
9 Szerszámtároló szekrény 12
10 Autogén hegesztő készlet oxigén és acetilén palackok nélkül, kocsival, tömlővel, reduktorokkal, komplett 1
11 szerelési segédanyag és villamos kéziszerszám szervízkocsi 2
12 Ütvefúró gép kofferben, 5
13 Akkus fúró-csavarhúzógép, kofferes 5
14 Sarokköszörű, félkezes és tartozékai 5
15 54 részes HSS M3-M20 menetvágó, menetmetsző és menetfúró készlet 5
16 Párhuzamsatu 5
17 Asztalosszorító 10
18 Asztalosszorító 10
19 Hosszabbító kábel 5
20 HSS Spirálfúró készlet 10
21 S csőfogó 2
22 S csőfogó 2
23 S csőfogó 2
24 Kézi csőmenet vágó készlet 1
25 Állványos csősatu 1
26 Alumínium létra 2
27 Nyomatékkulcs 1
28 Nyomatékkulcs 1
29 Hidraulikus lemezlyukasztó készlet kofferban 1
30 Csővágó, acél gázcsövekhez 2
31 Tartalék vágókerék csővágóhoz 5
32 Kézi szegecsanya-húzó 1
33 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
34 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
35 Állítható háromkörmös csapágylehúzó 1
36 Fúrókalapács szet kofferben és tartozékai 1
37 Gáz Forrasztó lámpa és tartozékai 2
38 Nagyteljesítményű sarokcsiszoló 2
39 LED zseblámpa, intenzív fényerővel 5
40 Fogasléces emelő (hébér) 3
41 Láncos emelő 3
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 2. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 3 Elnevezés: Mérőeszközök beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Mérőeszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 38300000
3)
Mennyiség
D épület műhely: mérőeszközök
Sorszám Megnevezés Mennyiség darab
1 Kézi érdességmérő 1
2 Mérőóra állvánnyal és mágneses prizmatalppal 12
3 Analóg kengyeles mikrométer 0÷25mm 12
4 Analóg kengyeles mikrométer 25÷50mm 12
5 Analóg kengyeles mikrométer 50÷75mm 3
6 Analóg kengyeles mikrométer 75÷100mm 3
7 Analóg kengyeles mikrométer 100÷125mm 3
8 Analóg kengyeles mikrométer 125÷150mm 3
9 Analóg kengyeles mikrométer 150÷175mm 1
10 Analóg kengyeles mikrométer 175÷200mm 1
11 Furatmérő mikrométer készlet, 3 pontos 1
12 Univerzális szögmérő finombeállítóval 3
13 Tolómérő analóg 0÷150mm 6
14 Tolómérő analóg 0÷1000mm 1
15 Tolómérő órás analóg 0÷150mm 6
16 Tolómérő digitális 0÷150mm 6
17 Tolómérő digitális 0÷400mm 3
18 Kontakt típusú cnc szerszámbemérő 1
19 Kézi keménységmérő 1
20 Mérőszalag 1
21 precíziós vízmérték 1
22 Héliumos vákuum szivárgás detektor 1
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 3. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 4 Elnevezés: Elektronikus szerviz műszerek beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Elektronikus szerviz műszerek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 38552000, 38550000, 31111000, 38341310, 38341320, 38540000, 38551000, 38560000, 38600000, 38621000, 38412000, 32420000, 38431300, 31711120
3)
Mennyiség
Elektronikus szerviz műszerek
Sorszám Megnevezés mennyiség darab
1 Érintésvédelmi műszer és tartozékai 1
2 Erősáramú lakatfogó és tartozékai 1
3 Földelési ellenállásmérő lakatfogó és tartozékai 1
4 NanoVolt/mikroOhm mérő és tartozékai 1
5 2x 6kV/1mA tápegység és tartozékai 1
6 Hálózati teljesítmény analizátor és tartozékai 1
7 Késleltetés generátor és tartozékai 1
8 Ethernet teszter – Optikai kábelekhez és tartozékai 1
9 Ethernet teszter – Réz alapú kábelekhez és tartozékai 1
10 Infravörös kamera -20... 650°C, 9Hz és tartozékai 1
11 Passzív/félvezető alkatrész teszter készlet 1
12 Infravörös hőmérő -30°C-tól +650°C-ig 1
13 Adatgyűjtő 20 csatornás multiplexer kártyával és tartozékai 1
14 Elektronikus műterhelés 3...70V, 0...60A és tartozékai 1
15 Multiméter 6 1/2 számjegyes statisztikai funkciókkal 1
16 Számláló és frekvencia mérő 2x 350MHz és 15 GHz bemenettel 1
17 2 csatornás adatgyűjtő hőmérő és tartozékai 1
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 4. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 5 Elnevezés: Nagy értékű szerszámok és gépek beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Nagy értékű szerszámok és gépek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 42611000, 42652000, 42661100, 38510000, 31720000, 31212200
3)
Mennyiség
Nagy értékű szerszámok, gépek
Sorszám Megnevezés Mennyiség darab
1 Kábel feliratozó nyomtató UV-s tinta fixálással és címke kezdőkészlettel 1
2 Ultrahangos tisztító 5 literes fűthető edénnyel és tartozékokkal 1
3 Asztali állványos fúrógép tartozékokkal 1
4 Akkumulátoros kézi fúrógép 18V-os Li-Ion akkumulátorral és tartozékokkal 1
5 Ütvefúrógép – fúrókalapács és tartozékai
1
6 Forrasztó állomás – egy munkahelyes tartozékokkal 3
7 Felszerszámozott szerszámos kocsi minimum 300db kézi szerszámmal 1
8 Nyomtatott áramkör prototípus készítő berendezés kiegészítő berendezésekkel és kezdőkészlettel 1
9 Finommechanikai és forrasztó sztereó mikroszkóp, flexibilis karos állvánnyal és kiegészítőkkel 1
10 Hordozható légkompresszor kiegészítőkkel 1
11 Integrált áramkör programozó és adapterek 1
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
Az 5. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 6 Elnevezés: Elektronikus labor műszerek beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Elektronikus labor műszerek beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 38552000, 38550000, 31111000, 31173000, 38300000, 38342000, 38434000
3)
Mennyiség
Elektronikus labor műszerek
Sorszám Megnevezés mennyiség darab
1 Oszcilloszkóp 4 csatornás, 350 MHz analóg sávszélesség, 2,5GSa/s per csatorna mintavételi sebesség, 10MSa per csatorna memória és kiegészítők 1
2 Oszcilloszkóp mérőfejek – differenciális feszültség, árammérő lakatfogók 1
3 EMC mérő készlet – E és H tér szondák, hálózati leválasztós hálózat egy és három fázisra, lakatfogó adapter, mérőantennák 1
4 Tápegység 4 csatornás USB és Ethernet interfésszel és kiegészítőkkel 2
5 Jel generátor 9 kHz-től 6 GHz-ig kiegészítőkkel 1
6 Leválasztó transzformátor és AC tápegység 260V 1
7 Nagyfeszültségű mérőfej 60kV készlet 2
8 Spektrum analizátor 10 Hz – 7 GHz és mérő kiegészítők 1
9 Asztali LCR mérő 20Hz-100kHz, mérőadapterekkel 1
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 6. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 7 Elnevezés: Polírozó műhely beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Polírozó műhely eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 14810000, 38500000, 38600000, 42100000, 42300000, 42942200, 42600000
3)
Mennyiség
Polírozó műhely eszközök
Sorszám Tétel megnevezése mennyiség darab
1 Homokfúvó kabin kézi üzemű felülettisztítási, mattítási és csiszolási eljárások céljából 1
2 Tisztatéri porszívó 1
3 Precíziós belső- és külső vágóélű fűrész (gyűrűs és perifériás) 1
4 Fűtőlap optikai minták ragasztásához 1
5 Precíziós asztali kivitelű leppelő és polírozó rendszer 1
6 Kézi és korrekciós polírozó állomás 1
7 Tradícionális karos leppelő és polírozó gép, nagy méretű felületek vagy tömbök csiszolására 1
8 Tradícionális karos leppelő és polírozó gép, nagy méretű felületek vagy tömbök polírozására 1
9 Precíziós optikai gömbölyítő (kerekítő) gép amely lehetővé teszi a négyzetes vagy sokszögű előgyártmányokból hengeres munkadarabok kimunkálását üveg, zafír, kerámia, stb anyagokból 1
10 Magfúró (koronafúró) gép, állvánnyal, fúrókorona készlettel 1
11 Ionizáló pisztoly tápegységgel 8
12 Grazing Incidence interferométer 1
13 Vákuum kemence hőkezelésre és szárításra 1
14 Mérőeszköz készlet a munkafolyamatok közti- és végellenőrzéséhez valamint karbantartáshoz 1
15 Ultrahangos mosóberendezés sor optikai és mechanikai alkatrészek tisztítására 1
16 Nedves-száraz porszívó 2
Az eszközök leszállítása Részenként egy ütemben történik a dokumentációban részletezettek szerint.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 7. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
Rész száma: 8 Elnevezés: Vékonyréteg labor eszközök beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Vékonyréteg labor eszközök beszerzése, rendeltetési helyre szállítása, üzembe helyezése, telepítése és a rendeltetésszerű használat betanítása.
2)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
43800000, 42942200, 31700000, 42990000
3)
Mennyiség
Vékonyréteg labor eszközök
Sorszám Megnevezés mennyiség darab
1 Vákuum leválasztó rendszer, vékonyréteg bevonatok készítéséhez 1.
4)
A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)
További információk a részekről
A 8. Részen belül csak a teljes mennyiség megajánlásával tehető részajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mind a nyolc Rész vonatkozásában irányadó:
Jótállás:
A nyertes ajánlattevő (eladó) a megkötendő szerződés tárgyát képező Gépek tekintetében a szerződés 35. pontja szerint az Ajánlatkérő (vevő) felé – az adott Gépre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv vevő általi aláírásától számított – a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott időtartamra (2 vagy 3 év) jótállást köteles vállalni. Amennyiben valamely Gép tekintetében jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor az nyertes ajánlattevő (eladó) jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időtartamra terjed ki.
Késedelmi kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, melyért felelős, késedelembe esik, a késedelemmel érintett naponként az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételár 0,4 százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Elállás, azonnali hatályú felmondás:
Az Ajánlatkérő (Vevő) a nyertes ajánlattevő (Eladó) késedelme miatt – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállhat a szerződéstől, vagy ha az már nem lehetséges, azonnali hatállyal felmondhatja azt, feltéve ha a késedelem meghaladja a 25 naptári napot.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés az ajánlatkérőnek (Vevőnek) a szerződésben foglaltakra alapított elállása vagy felmondása miatt, akár más olyan okból, melyért a nyertes ajánlattevő (eladó) a felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő (eladó) a teljes (áfa összegét nem tartalmazó) vételár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték:
Az ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja az nyertes ajánlattevő (eladó) számára. A szállítói előleg igénylésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (3) bekezdései irányadók.
A nyertes ajánlattevő (eladó) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ának (2) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (eladó) a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a szerződésnek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át az irányító hatóság javára a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerinti biztosítéknyújtási formájában.
A kötbérek, a jótállás, a szállítói előleg igénylésének, a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. §-ának (5) bekezdése alapján – az ajánlatában nyilatkoznia kell a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mind a nyolc Rész vonatkozásában irányadó:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei az alábbiak:
Részajánlatonként a nyertes ajánlattevő (eladó) az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt. 130. § (1) bekezdésében írt eljárásrend alapján, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérő az általa a Kbt. 130. § (1) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást – a Támogató útján – a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a Kbt. 130. § (4) és (6) bekezdéseire figyelemmel.
A szerződés 28.4. pontja alapján amennyiben a Felek a szerződés teljesítése során úgy állapodnak meg, hogy a Gépek rendeltetési helyre szállítása, telepítése, üzembe helyezése és a betanítás több szakaszban is megtörténhet, akkor a nyertes ajánlattevő (Eladó) jogosulttá válik vételárnak az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt Gépekre eső részére.
Amennyiben a felek – a szerződés 28.4 pontja alapján – úgy állapodnak meg, hogy a nyertes ajánlattevő (Eladó) több részletben válik jogosulttá a vételárra, az esedékessé váló vételárrészből le kell vonni az igénybe vett előleg vételárrésszel arányos részét.
A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése.
Ajánlatkérő a kifizetést a pályázati projekt (P4) fázis számára biztosított európai uniós támogatásból biztosítja. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.
Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről – a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosító számának feltüntetésével – számlát kiállítani és azt ajánlatkérő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított szállítói előlegnek megfelelő összeg a számlából kerül levonásra.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték:
Az ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (eladó) számára. A szállítói előleg igénylésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (3) bekezdései irányadók.
A nyertes ajánlattevő (eladó) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ának (2) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (eladó) a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a szerződésnek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át az irányító hatóság javára a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerinti biztosítéknyújtási formájában.
Alkalmazandók továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet vonatkozó előírásai is.
Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. A rendelkezés az önálló nyertes ajánlattevő tekintetében is irányadó.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)
Részvételi feltételek
III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mind a nyolc Rész vonatkozásában irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának alapján ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, (az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
I. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.)
II. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában /KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.
III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírt igazolási mód mind a nyolc rész vonatkozásában irányadó, kivéve a P2. pont szerinti alternatív követelményt.
P. 1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi élő pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt-e. (Az ajánlatkérő a „sorbaállítás” és a „sorbanállás” fogalma alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.)
P. 2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján saját vagy jogelődje – az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évéről szóló – számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatást, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja azok közzétételét. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának az eredménykimutatást ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
Amennyiben a beszámolók közül a vizsgált időszak beszámolóinak részét képező eredménykimutatás ezen a honlapon (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) nem található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a honlapon nem fellelhető saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatást.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.2. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
— az 1., 2., 3. Részek vonatkozásában: mechanikai műhelyeket és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök értékesítéséből
— a 4., 5., 6. Részek vonatkozásában: elektronikai és/vagy elektromos műhelyeket, és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök értékesítéséből
— a 7., 8. Részek vonatkozásában: optikai és/vagy vákumtechnikai műhelyeket és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök és/vagy releváns vákuumtechnikai és/vagy optikai elemek, alkatrészek értékesítéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő az eredménykimutatás szerinti eredmény adatainak közzétételét, úgy ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év eredménykimutatás szerinti eredményéről.
Ha az ajánlattevő az 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az előírt alkalmassági feltételek mind a nyolc rész vonatkozásában irányadók, kivéve a P2. pont szerinti alternatív követelményt.
P. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik élő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
A P.1. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelményeknek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az ajánlatkérő az alkalmassági feltétel vizsgálata során „élő pénzforgalmi számlán” az ajánlattételi határidő lejártakor hatályos folyószámla-szerződés alapján vezetett számlát érti.
P. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha saját vagy jogelődje eredménykimutatása szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év során egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel – alternatív követelményként – az ajánlatkérő a működését a P.2. pont szerinti alkalmassági feltételben vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában) kezdete után megkezdő gazdasági szereplőktől megkövetelt, a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából
— az 1., 2. és 3. Részek vonatkozásában: mechanikai műhelyeket és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök értékesítéséből
— a 4., 5. és 6. Részek vonatkozásában: elektronikai és/vagy elektromos műhelyeket és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök értékesítéséből
— a 7. és 8. Részek vonatkozásában: optikai és/vagy vákumtechnikai műhelyeket és/vagy üzemeket kiszolgálni tudó gépek, szerszámok, berendezések, alap kézi-műszerek és/vagy mérőeszközök és/vagy releváns vákuumtechnikai és/vagy optikai elemek, alkatrészek értékesítéséből
származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Rész tekintetében: 57 000 000 HUF;
2. Rész tekintetében: 11 000 000 HUF;
3. Rész tekintetében: 9 000 000 HUF;
4. Rész tekintetében: 11 000 000 HUF;
5. Rész tekintetében: 15 000 000 HUF;
6. Rész tekintetében: 28 000 000 HUF;
7. Rész tekintetében: 87 000 000 HUF;
8. Rész tekintetében: 87 000 000 HUF.
A P.2. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen követelményeknek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket és/vagy vezetőket, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevő csatolja be a szakemberek tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen és a felsőfokú végzettségüket igazoló okiratok másolatát.
A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalati idő kezdetét és végét legalább év és hónap feltüntetésével kell megadni, valamint ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 36 hónap szakmai tapasztalat alatt ajánlatkérő 36 hónap, időtartamban átfedésmentes tapasztalatot ért, azaz az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlattevőnek továbbá csatolnia kell azon szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is, aki az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában közreműködik. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szakember az ajánlattevő nyertessége esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy rendelkezésére áll és közreműködik a szerződés teljesítésében.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja és a 16. § (1) és (2) bekezdései.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlatkérő az M.1, pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában hivatkozik a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M. 1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
1. Rész vonatkozásában
1 fő, felsőfokú gépészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap gépészmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
2. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú gépészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap gépészmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
3. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú gépészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap gépészmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
4. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap villamosmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
5. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap villamosmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
6. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap villamosmérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
7. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú fizikus vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap mérnöki vagy fizikusi szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
8. Rész vonatkozásában
1 fő felsőfokú fizikus vagy azzal egyenértékű végzettségű, a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítva legalább 36 hónap mérnöki vagy fizikusi szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági követelménynek való megfeleléshez megjelölhető.
Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők [és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)] együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
IV. szakasz: Eljárás

IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)
Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)
Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)
Bírálati szempontok
IV.2.1)
Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)
Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.7.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.7.2015 - 10:00
IV.3.5)
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.7.2015 - 10:00
Hely:
H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15–23. 6. emelet.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A z ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa (P4) fázisa ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt.
VI.3)
További információk
1. A Kbt. 35. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők/ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplők/ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.
2. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a jelen ajánlati felhívás A. Melléklet I. pontja szerinti kapcsolattartónak kell megküldeni. Kérjük, a kérelmet a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton és lehetőség szerint (nem kötelező jelleggel) szerkeszthető formátumban a timar.laszlo.eli@gmail.com e-mail címre is megküldeni szíveskedjenek. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján adja meg a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
3. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint 1 papír alapú példányban, írásban és zárt csomagolásban, valamint az ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban, jelszó nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen), szkennelt PDF formátumban kell az ajánlattételi határidő lejártáig közvetlenül személyesen benyújtani/postai úton megküldeni a „H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet.” címre. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az e pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat csomagolása akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden az ajánlattal kapcsolatos költséget ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő kéri nem kötelező jelleggel T. Ajánlattevőket, hogy ajánlatukkal együtt az eredeti, aláírt ajánlatukról készült 2 db másolati példányt is nyújtsanak be. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
4. A postán feladatott ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: SED- Műhelybeszerzés. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!”.
5. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: Az ajánlatot össze kell fűzni és oldalszámozással ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a számokat, vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy alá kell írnia olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
6. Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell becsatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak.
7. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot legalább az alábbi adatokkal: Ajánlattevő (közös ajánlattevők mindegyikének) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlattétellel érintett részajánlatra vonatkozóan azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, a megajánlott eszközök (gépek) nettó egységárát, továbbá ajánlattevő levelezési címét és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és e-mail cím).
8. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. §-a szerint biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell részajánlatonként ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozatait, nemleges tartalommal is.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. Ezen nyilatkozatot a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányban, aláírva kell csatolni.
12. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Az igazolásról/dokumentumról készített magyar nyelvű fordítás lehet a) hiteles fordítás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet előírásainak megfelelően vagy b) a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő általi felelős fordítás, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell – az idegen nyelvű dokumentummal érintett – ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik.
13. Az ajánlati felhívás III.2.2) P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi határidő lejártakor hatályos folyószámla szerződései alapján vezetett pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmények nem vezetnek részére az ajánlattételi határidő lejártakor hatályos folyószámla-szerződések alapján számlát.
14. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl.: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
15. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását az ajánlati felhívás III.2.2. pont P.1. .; P2. alpontjában, valamint III.2.3. pont M.1. alpontjában.
16. Amennyiben ajánlatevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely, az ajánlati felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 36. §-ánka (6) bekezdése szerinti útmutatójában nem szerepel.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírási mintáját vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumát eredetiben vagy egyszerű másolatban, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratokat ellátták.
18. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.
19. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a kért dokumentumokkal egyenértékű dokumentumo(ka)t. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
20. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az igazolás az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik. Amennyiben ajánlattevő más szervezet (személy) kapacitására nem támaszkodik, úgy a nyilatkozatot nem kell kitölteni és becsatolni az ajánlatba.
21. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megtételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) ajánlattevő/ ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okiratot, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.
22. Közös ajánlat benyújtása esetén közös ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét különösen a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a határidőket a www.pontosido.hu weboldal “Budapest idő” adat alapján állapítja meg.
24. Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
25. Az alkalmassági követelmények igazolása során a nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell az ajánlat részeként, bármely pénzügyi adat átváltása a következőképpen történik: az árbevételek tekintetében az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyam, valamint a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó.
26. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) bekezdésnek a-kb) pontjaiban foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének a-kb) pontjaiban foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
27 Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolt szakmai ajánlatában (műszaki táblázatban) meg kell adni a megajánlott eszköz nevét, a termék típusát, típusazonosítóját, továbbá a megajánlott eszköz műszaki paramétereit, legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban az egyes eszközökkel szemben meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen. Továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott áru(k) (műszer(ek)) műszaki paraméterei megfelelnek/nem felelnek meg az előírt paramétereknek. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott eszköz vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek.
28. Ajánlati árat alátámasztó táblázat teljes körűen és hiánytalanul kitöltve ajánlatba cs