Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [may include nuclear instrumentation etc - medical]
Cluj-Napoca, Romania

Purchaser: Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca

17/06/2015 S115 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Cluj-Napoca: Medical equipments

2015/S 115-208197

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Str. Republicii nr. 34-36
For the attention of: Marcela Muresan
400015 Cluj-Napoca
ROMANIA
Telephone: +40 264590056
E-mail: achizitii@iocn.ro
Fax: +40 264590056
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.iocn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33100000
Description
Medical equipments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.7.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.7.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Cluj-Napoca: Echipamente medicale

2015/S 115-208197

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Str. Republicii nr. 34-36
În atenția: Marcela Muresan
400015 Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Telefon: +40 264590056
E-mail: achizitii@iocn.ro
Fax: +40 264590056
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.iocn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: MAGAZIA AUTORITATII CONTRACTANTE.
Cod NUTS RO113
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 12
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 776 679 și 2 822 722 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: TRIMESTRIAL.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare echipamente medicale.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Nr.lot Denumire produs UM Cantitate minima estimata Cantitate maxima estimata
1 Analizor gaze sanguine Buc 1 2
2 Aparat ventilatie mecanica Buc 1 2
3 Aparat dezinfectie spatii Buc 1 5
4 Defibrilator Buc 1 2
5 Masa ginecologica Buc 1 6
6 Sistem sigilare vasculara Caiman Buc 1 2
7 Dispozitiv de dezghetat si incalzit plasma si sangele si derivatele de sange Buc 1 2
8 Aplicator si buldog vascular de uz laparoscopic Buc 1 2
9 Dispozitiv pentru biopsie de utilizare multipla resterilizabil Buc 1 2
10 Instalatie cu microunde de tratament medical -hipertermie Buc 1 2
11 Monitor de radiatii Buc 1 3
12 Injectomat Buc 1 9
13 Monitor functii vitale cu tensiunea arteriala invaziva ,CO2 ,BIS Buc 1 4
14 Sistem de incalzire a fluidelor si a sangelui cu tehnologia Smartheat Buc 1 6
15 Monitor de radiatii cu 2 detectori in plus Buc 1 2
16 Sistem de incalzire cu aer cald Buc 1 6
17 Sistem de incalzirea fluidelor cu posibilitatea atasarii la unitatea de incalzire paturici Buc 10 100
18 Paturici incalzire pacient 188 x 91 cm Buc 10 200
19 Paturica de incalzire a pacientului 221 x 91 cm Buc 10 200
20 Paturica de incalzire a pacientului adult cu acces multiplu Buc 10 200
21 Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult Buc 10 200
22 Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult XL Buc 10 200
23 Paturica de incalzire a pacientului adult cu acoperire a jumatatii inferioare a corpului Buc 10 200
24 Paturica de incalzire a pacientului adult 213 x 91 cm Buc 10 200
25 "Paturica pediatrica pentru incalzirea pacientului
" Buc 10 200
26 Paturica de incalzire a pacientului adult in decubit ventral/chirurgie spinala Buc 10 200
27 Paturica de incalzire a pacientului pediatric cu acoperire totala Buc 10 200
28 Paturica de incalzire a pacientului adult in pozitie ginecologica/litotomie Buc 10 200
29 "Set pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debit standard
" Buc 10 200
30 Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru pediatrie Buc 10 200
31 Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debite mari Buc 10 200
32 Centrifuga Buc 1 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 776 679 și 2 822 722 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Analizor gaze sanguine
1)
Descriere succintă
Analizor gaze sanguine.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 245 323 și 490 646 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 8 831,63 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Aparat ventilatie mecanica
1)
Descriere succintă
Aparat ventilatie mecanica.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 75 150 și 150 300 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 705,40 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Aparat dezinfectie spatii
1)
Descriere succintă
Aparat dezinfectie spatii.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 5 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 500 și 102 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 845 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Defibrilator
1)
Descriere succintă
Defibrilator.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 000 și 64 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 152 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Masa ginecologica
1)
Descriere succintă
Masa ginecologica.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 6 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 72 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 296 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Sistem sigilare vasculara Caiman
1)
Descriere succintă
Sistem sigilare vasculara Caiman.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 92 740 și 185 480 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3 338,64 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Dispozitiv de dezghetat si incalzit plasma si sangele si derivatele de sange
1)
Descriere succintă
Dispozitiv de dezghetat si incalzit plasma si sangele si derivatele de sange.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 681 și 39 362 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 708,52 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Aplicator si buldog vascular de uz laparoscopic
1)
Descriere succintă
Aplicator si buldog vascular de uz laparoscopic.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 397 și 18 794 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 338,29 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Dispozitiv pentru biopsie de utilizare multipla resterilizabil
1)
Descriere succintă
Dispozitiv pentru biopsie de utilizare multipla resterilizabil.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 855 și 13 710 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 246,78 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Instalatie cu microunde de tratament medical -hipertermie
1)
Descriere succintă
Instalatie cu microunde de tratament medical -hipertermie.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 323 și 80 646 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 451,63 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Monitor de radiatii
1)
Descriere succintă
Monitor de radiatii.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 3 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 016 și 36 048 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 648,86 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Injectomat
1)
Descriere succintă
Injectomat.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 9 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 45 000 și 405 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 7 290 RON.
Lot nr: 13 Denumire: Monitor functii vitale cu tensiunea arteriala invaziva ,CO2 ,BIS
1)
Descriere succintă
Monitor functii vitale cu tensiunea arteriala invaziva ,CO2 ,BIS.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 4 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 67 540 și 270 160 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 862,88 RON.
Lot nr: 14 Denumire: Sistem de incalzire a fluidelor si a sangelui cu tehnologia Smartheat
1)
Descriere succintă
Sistem de incalzire a fluidelor si a sangelui cu tehnologia Smartheat.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 6 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 516 și 87 096 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 567,73 RON.
Lot nr: 15 Denumire: Monitor de radiatii cu 2 detectori in plus
1)
Descriere succintă
Monitor de radiatii cu 2 detectori in plus.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 096 și 34 192 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 615,46 RON.
Lot nr: 16 Denumire: Sistem de incalzire cu aer cald
1)
Descriere succintă
Sistem de incalzire cu aer cald.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 6 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 741 și 106 446 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 916,03 RON.
Lot nr: 17 Denumire: Sistem de incalzirea fluidelor cu posibilitatea atasarii la unitatea de incalzire paturici
1)
Descriere succintă
Sistem de incalzirea fluidelor cu posibilitatea atasarii la unitatea de incalzire paturici.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 150 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 700 RON.
Lot nr: 18 Denumire: Paturici incalzire pacient 188 x 91 cm
1)
Descriere succintă
Paturici incalzire pacient 188 x 91 cm.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 32 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 576 RON.
Lot nr: 19 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului 221 x 91 cm
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului 221 x 91 cm.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 80 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 440 RON.
Lot nr: 20 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului adult cu acces multiplu
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului adult cu acces multiplu.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 700 și 14 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 252 RON.
Lot nr: 21 Denumire: Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 12 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 216 RON.
Lot nr: 22 Denumire: Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult XL
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire jumatatii superioare a pacientului adult XL.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 28 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 504 RON.
Lot nr: 23 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului adult cu acoperire a jumatatii inferioare a corpului
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului adult cu acoperire a jumatatii inferioare a corpului.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 12 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 216 RON.
Lot nr: 24 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului adult 213 x 91 cm
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului adult 213 x 91 cm.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 12 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 216 RON.
Lot nr: 25 Denumire: Paturica pediatrica pentru incalzirea pacientului
1)
Descriere succintă
Paturica pediatrica pentru incalzirea pacientului.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 30 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 540 RON.
Lot nr: 26 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului adult in decubit ventral/chirurgie spinala
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului adult in decubit ventral/chirurgie spinala.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 100 și 82 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 476 RON.
Lot nr: 27 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului pediatric cu acoperire totala
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului pediatric cu acoperire totala.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 12 600 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 226,80 RON.
Lot nr: 28 Denumire: Paturica de incalzire a pacientului adult in pozitie ginecologica/litotomie
1)
Descriere succintă
Paturica de incalzire a pacientului adult in pozitie ginecologica/litotomie.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 900 și 38 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 684 RON.
Lot nr: 29 Denumire: Set pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debit standard
1)
Descriere succintă
Set pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debit standard.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 30 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 540 RON.
Lot nr: 30 Denumire: Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru pediatrie
1)
Descriere succintă
Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru pediatrie.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 50 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 900 RON.
Lot nr: 31 Denumire: Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debite mari
1)
Descriere succintă
Seturi pentru incalzirea fluidelor si a sangelui pentru debite mari.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 10 buc, max 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 300 și 66 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 188 RON.
Lot nr: 32 Denumire: Centrifuga
1)
Descriere succintă
Centrifuga.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Min 1 buc, max 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 871 și 17 742 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 319,36 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari.Cuantumul stabilit pentru garantia de participare se regaseste in Info privind loturile pentru fiecare lot in parte.
Contul in care se va depune garantia RO45TREZ2165005XXX016073Trezoreria Cluj-Napoca Cod Fiscal 4547125.
Impreuna cu documentele de participare va rugam sa depuneti o notificare unde sa precizati banca si contul unde doriti sa vi se restituie
garantia de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile (perioada de valabilitate si a ofertei)de la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se poate depune si in valuta la cursul BNR, data la care se va face echivalenta
leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se solicita doar pentru contractele a caror valoare fara TVA depaseste suma de 130.000 euro.Garantia de buna executie se
constituie conform art. 90 din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi in cuantum de
5 % din valoarea contractului fara TVA. Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50 % a garantiei de buna executie in
conformitate cu art. 16 din legea 346/2004.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
VENITURI PROPRII.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1 dinOUG 34/2006 cu
completari si modificari ulterioare,Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:Manager Conf. Dr. Patriciu Achimas Cadariu, Dir. Fin-Contabil Ec. Anca Burca,Ec.
Marcela Muresan ,Ec. Loredana Matei,Cons. Jr. Brigita Bereschi, Ref. Iulia Rusu. Certificat de participare cu
oferta independenta conform Ordinului
presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului,copie conforma cu originalul,informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii,conform OUG 2/2014 privind dispozitivele medicale.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completarea formularului atasat.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 30.7.2015 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.7.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.8.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
Art. 2711. – (1) În scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are
obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data
ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata de solutionare a acesteia.Garantia de buna conduita se poate vira in
contul RO94TREZ216500502X031429
(2) Contestatia/Cererea/Plângerea va fi respinsa în cazul în care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (1).
(3) Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari si se depune în original la sediul autoritatii contractante si în copie la Consiliu sau la instanta de
judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plângerii.
(4) Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:
a) 1 % din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b);
b) 1 % din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât
echivalentul în lei a 10 000 EUR, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
c) 1 % din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b), dar nu
mai mult decât echivalentul în RON a 25 000 EUR, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
d) 1 % din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decât pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai
mult decât echivalentul în lei a 100 000 EUR, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.
(5) Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata
neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila.
(6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotarârea instantei de judecata nu este
ramasa definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita în aceleasi conditii de la alin. (1)-(5), autoritatea
contractanta va retine garantia de buna conduita. Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplica în mod corespunzator.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplica în mod corespunzator si în situatia în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulata de o
alta persoana decât autoritatea contractanta sau contestator, conform art. 281.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Oficiul juridic al autoritatii contractante
Str. Republicii nr. 34-36
400017 Cluj Napoca
ROMÂNIA
Telefon: +40 264590056
Fax: +40 264590056
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
12.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.