Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Welding equipment [metal cutting equipment etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

18/06/2015 S116 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Drūkšiniai: Welding equipment

2015/S 116-209785

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
For the attention of: Erika Oleškevičienė
LT-31146 Visagino sav.
LITHUANIA
Telephone: +370 38624171
E-mail: oleskeviciene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42662000
Description
Welding equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.8.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.8.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
Other: Jei pažymos, diplomai, sertifikatai pagrindžiantys tiekėjų kvalifikaciją ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertinimas į lietuvių, ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Drūkšiniai: Suvirinimo įrenginiai

2015/S 116-209785

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
Kam: Erika Oleškevičienė
LT-31146 Visagino sav.
LIETUVA
Telefonas: +370 38624171
El. paštas: oleskeviciene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: VĮ IAE eksploatacijos nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Metalo pjaustymo įrangos pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Drūkšinių k., Visagino sav., LT-31500, Visaginas.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Metalo pjaustymo įrangos pirkimas.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
42662000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
I. pirkimo dalis. Plazminio pjovimo įrenginių pirkimas:
1. plazminis pjovimo įrenginys Nr. 1 – 4 vnt.;
2. plazminis pjovimo įrenginys Nr. 2 – 12 vnt.;
II pirkimo dalis. Dujinės pjovimo įrangos pirkimas:
1. dujinis pjoviklis Nr. 1 – 80 vnt.;
1.1. tūtų komplektas metalo pjovimui nr. 1 – 240 kompl.;
1.2. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 2 – 160 kompl.;
1.3. deguonies dujų liepsnos uždoris – 80 vnt.;
1.4. acetileno dujų liepsnos uždoris – 80 vnt.;
1.5. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle nr. 1 – 80 vnt.;
1.6. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle Nr. 2 – 80 vnt.;
2. dujinis pjoviklis nr. 2 – 8 vnt.;
2.1. tūtų komplektas metalo pjovimui nr. 1 – 24 kompl.;
2.2. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 2 – 16 kompl.;
2.3. deguonies dujų liepsnos uždoris – 8 vnt.;
2.4. acetileno dujų liepsnos uždoris – 8 vnt.;
2.5. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle nr. 1 – 8 vnt.;
2.6. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle nr. 1 – 8 vnt.;
3. deguonies reduktorius – 40 vnt.;
3.1. deguonies dujų manometras Nr. 1 – 40 vnt.;
3.2. deguonies dujų manometras Nr. 2 – 40 vnt.;
3.3. deguonies dujų liepsnos uždoris (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
3.4. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
3.5. deguonies reduktoriaus ir dujų baliono ventilio tarpinės – 40 vnt.;
4. acetileno reduktorius – 40 vnt.;
4.1. acetileno dujų manometras Nr. 1 – 40 vnt.;
4.2. acetileno dujų manometras Nr. 2 – 40 vnt.;
4.3. acetileno dujų liepsnos uždoris (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
4.4. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
4.5. acetileno reduktoriaus ir dujų baliono ventilio tarpinės – 40 vnt.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 120 (nuo sutarties sudarymo)
Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Plazminio pjovimo įrenginių pirkimas
1)
Trumpas aprašymas
Plazminio pjovimo įrenginių pirkimas.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
42662000
3)
Kiekis arba apimtis
1. Plazminis pjovimo įrenginys Nr. 1 – 4 vnt.;
2. plazminis pjovimo įrenginys Nr. 2 – 12 vnt.;
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 120 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Dujinės pjovimo įrangos pirkimas
1)
Trumpas aprašymas
Dujinės pjovimo įrangos pirkimas.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
42662000
3)
Kiekis arba apimtis
1. Dujinis pjoviklis Nr. 1 – 80 vnt.;
1.1. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 1 – 240 kompl.;
1.2. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 2 – 160 kompl.;
1.3. deguonies dujų liepsnos uždoris – 80 vnt.;
1.4. acetileno dujų liepsnos uždoris – 80 vnt.;
1.5. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle Nr. 1 – 80 vnt.;
1.6. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle Nr. 2 – 80 vnt.;
2. Dujinis pjoviklis Nr. 2 – 8 vnt.;
2.1. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 1 – 24 kompl.;
2.2. tūtų komplektas metalo pjovimui Nr. 2 – 16 kompl.;
2.3. Deguonies dujų liepsnos uždoris – 8 vnt.;
2.4. acetileno dujų liepsnos uždoris – 8 vnt.;
2.5. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle Nr. 1 – 8 vnt.;
2.6. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle Nr. 1 – 8 vnt.;
3. deguonies reduktorius – 40 vnt.:
3.1. deguonies dujų manometras Nr. 1 – 40 vnt.;
3.2. deguonies dujų manometras Nr. 2 – 40 vnt.;
3.3. deguonies dujų liepsnos uždoris (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
3.4. antgalis deguonies žarnai pajungti su uždedama veržle (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
3.5. deguonies reduktoriaus ir dujų baliono ventilio tarpinės – 40 vnt.;
4. acetileno reduktorius – 40 vnt.:
4.1. acetileno dujų manometras Nr. 1 – 40 vnt.;
4.2. acetileno dujų manometras Nr. 2 – 40 vnt.;
4.3. acetileno dujų liepsnos uždoris (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
4.4. antgalis acetileno žarnai pajungti su uždedama veržle (reduktoriaus pusėje) – 40 vnt.;
4.5. acetileno reduktoriaus ir dujų baliono ventilio tarpinės – 40 vnt.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 120 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Kiekvienos Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą, kopija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 % nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi būti pateiktas ta pačia valiuta, kuri buvo nurodyta pasiūlyme.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Reikalavimas: Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens)per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas dokumentas: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Reikalavimas: Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
Pateikiamas dokumentas: Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą, Minėtas dokumentas išduotas turi būti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Reikalavimas: Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
Pateikiamas dokumentas: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Netaikoma.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.8.2015 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
6.8.2015 - 09:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
Kita: Jei pažymos, diplomai, sertifikatai pagrindžiantys tiekėjų kvalifikaciją ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertinimas į lietuvių, ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 180 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 6.8.2015 - 9:10
Vieta:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 pastatas, 318 kab., Drūkšinių k., Visagino sav., LT-31500, Visaginas.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto Nr. ADA lėšomis.
VI.3)
Papildoma informacija
1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Tiekėjų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, perkančiai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją), kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
3. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas pasirašytas prekių tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.
4. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami.
5. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
6. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS (adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Tiekėjai gali susipažinti su pirkimo dokumentais šiuo interneto adresu: http://www.iae.lt
7. Jei tiekėjas Sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėjus, kiekvienas subtiekėjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus visus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Per 15 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, kai nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
15.6.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.