Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting [includes nuclear instrumentation, a kit to demonstrate the properties of ionizing radiation, etc][amendment]
Maribor, Slovenia

Purchaser: UM - Univerza v Mariboru
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59754

01/07/2015 S124 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Slovenia-Maribor: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

2015/S 124-226793

UM, Slomškov trg 15, For the attention of: mag. Simona Štrancar, Maribor 2000, SLOVENIA. Telephone: +386 22355366. Fax: +386 22355316. E-mail: simona.strancar@um.si

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.6.2015, 2015/S 104-188614)

RE:
CPV:31000000
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Instead of:

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:

— Sklop 49: Oprema za upravljanje zračne in vodne proge,

Informacije o sklopih: Št. sklopa: 49:

Naziv: Oprema za upravljanje zračne in vodne proge

III.1.1) Finančna zavarovanja:

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

— za vse ponudbe v vrednosti manj kot 20 000 EUR brez DDV za vse ponujene sklope skupaj: Menično izjavo za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV s pooblastilom za izpolnitev menice, ter podpisano in žigosano bianco menico (Razpisni obrazec št. 12/1),

— za vse ponudbe v vrednosti 20 000 EUR brez DDV ali več za vse ponujene sklope skupaj: bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV, izstavljeno v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja (Razpisni obrazec št. 12/2). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Read:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:

— Sklop 49: Oprema za upravljanje vodne in zračne proge,

Informacije o sklopih: Št. sklopa: 49:

Naziv: Oprema za upravljanje vodne in zračne proge

III.1.1) Finančna zavarovanja:

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

— za vse ponudbe v vrednosti manj kot 134 000 EUR brez DDV za vse ponujene sklope skupaj: Menično izjavo za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV s pooblastilom za izpolnitev menice, ter podpisano in žigosano bianco menico (Razpisni obrazec št. 12/1),

— za vse ponudbe v vrednosti 134 000 EUR brez DDV ali več za vse ponujene sklope skupaj: bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV, izstavljeno v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja (Razpisni obrazec št. 12/2). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije in popisa opreme po sklopih, ki je posledica odgovorov na zastavljena vprašanja. Ponudnike prosimo, da upoštevajo spremembe pri pripravi ponudb.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://enarocanje.si/Dokumentacija/2015/6/3534-48796296353368466826/RD_oprema_FE_UM_po_sklopih_2_popravek.zip


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.