Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Fire station construction work [construction of a new firehouse building etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

03/07/2015 S126 Member states - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Hungary-Paks: Fire station construction work

2015/S 126-231087

Contract notice – utilities

Works

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
For the attention of: Szél István
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.atomeromu.hu
Further information can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Vajna-Schämer Hajnalka
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75505712
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Vajna-Schämer Hajnalka
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75505712
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Tenders or requests to participate must be sent to: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
For the attention of: Szél István csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
45216121, 45216122, 45231600, 45235200, 45310000, 45350000
Description
Fire station construction work.
Ambulance station construction work.
Construction work for communication lines.
Runway construction works.
Electrical installation work.
Mechanical installations.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.8.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Hungarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Paks: Tűzoltóállomás építése

2015/S 126-231087

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Építési beruházás

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Címzett: Szél István
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu
További információ a következő címen szerezhető be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Vajna-Schämer Hajnalka
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75505712
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Vajna-Schämer Hajnalka
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75505712
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Szél István csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
I.2)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
I.3)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)
Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új tűzoltólaktanya építésének kivitelezése.
II.1.2)
A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7031, Paks, Pf.71. HRSZ: 8803/15.
NUTS-kód HU233
II.1.3)
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés / Új tűzoltólaktanya építésének kivitelezése.
II.1.6)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45216121, 45216122, 45231600, 45235200, 45310000, 45350000
II.1.7)
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)
Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)
Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség:
Új tűzoltólaktanya teljes körű kivitelezése meglévő kiviteli terv alapján a Paksi Atomerőmű területén. Új, monolit vasbeton vázas épület 3 szintes kialakítással, 2 970 m2 bruttó alapterülettel, hozzá tartozó 52 m2 bruttó alapterületű, vasbeton szerkezetű, változó magasságú (12,6 és 24,6 m) gyakorlatozó és mászótorony, 250 m2 bruttó alapterületű, két beállásos acélszerkezetű gépjármű tároló (szertár), 1025 m2 vörös salakos futó- és gyakorlópálya építése, 1 030 m2 alapterületű beton gyakorlatozó felület, 3000 m2 felületű aszfalt útépítés és 6 600 m2 kertépítés.
A közmű munkarésznél 680 fm esővíz vezeték olajfogóval, 215 fm szennyvíz vezeték szennyvízátemelővel, olaj- és iszapfogóval, 312 fm előreszigetelt távhővezeték és 30 fm vízvezeték kiépítése. A híradástechnikai alépítménynél a közmű feltárása kézi erővel 500 m3, a munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel 1 707 m3, gépi erővel 248 m3. Acél védőcső szerelése hegesztett kötésekkel összesen 143 m, míg a műanyag védőcső elhelyezése összesen 6878 m hosszban merül fel. A földelővezető elhelyezése földárokba 542 m.
Távhő fogadó kiépítése, 1 db léghűtéses folyadékhűtő, 4 db termoventilátor, 44 db 4-csöves fan-coil, 53 db lapradiátor, 6 db split-klíma, 3 db légkezelő, 125 m2 hűtőpanel, 6 db tetőventilátor beépítése, légcsatorna hálózat kialakítása, csővezeték szerelése.
Erősáramú kábel fektetése szabadtéren, földárokban 1549 m, épületgépészeti, épületvillamossági főelosztók telepítése, 68 db villamos elosztó, alelosztók, szünetmentes elosztók, tűzvédelmi kapcsolószekrény, helyi bekötő szekrények, működtető szekrények, csatlakozó dobozok telepítése, az összes épületen belüli erősáramú vezetékezés és kábelezés 6 250 m, 440 m kábeltálca elhelyezésével, tartószerkezettel. 693 db lámpatest beépítése, helyiségek csatlakozó aljzatai 436 db, kábelek, vezetékek elhelyezése 13 960 m és műanyag védőcsövek elhelyezése 5 780 m hosszon merül fel. Irányítástechnikai kábelek 4 875 m hosszban kerülnek kiépítésre.
Telefon és PC csatlakozóaljzat telepítése 137 db, struktúrált adatátviteli kábelszerelés 12 500 m, fali riasztólámpa felhelyezése 94 db. Híradópult és kapcsolódó rendszereinek kialakítása (zártláncú kamerarendszer, világításvezérlő, kapuvezérlő, csúszóakna ajtó vezérlő, hangosító és hangvezérlő rendszer, riasztásvezérlő, központi óra, Egységes Digitális Rádiórendszer, Digitális Diszpécser Központ, lift távjelző rendszer, hangrögzítő rendszer, műholdas telefonkészülék kiépítése, ügyeleti munkaállomás áthelyezése, veszélyes anyag adatbázis áthelyezése, Motorola Smart Zone áthelyezése), melyhez a vezeték, kábel, struktúrált kábel, koax kábel telepítése 10 415 m és a védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 1 030 m hosszban merül fel.
Tűzjelző rendszerhez műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal összesen 3 065 m, tűzjelző, lángálló, struktúrált, optikai, távközlési kábel telepítése összesen 7415 m, hang- és fényjelző egység telepítése összesen 41 db, valamint 73 db füstérzékelő telepítése szükséges.
II.2.2)
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)
Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 25 (a szerződés megkötésétől számítva)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Biztosítékok:
Előleg visszafizetési biztosíték:
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél előleget igényel, akkor az előleg nyújtásának a feltétele az ajánlattevőként szerződő fél részéről az előleg összegének megfelelő mértékben előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának a vállalása.
Az előleget ajánlatkérő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az ajánlatkérő abban az esetben tudja az első munkaterület átadását követő 15 napon belül az előleget kifizetni, ha ajánlattevő az első munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül átadja ajánlatkérő részére az előlegbekérő levelet az előleg visszafizetési biztosítékkal együtt. Az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levéllel együtt kell benyújtani, mely az előleg megfizetésének a feltétele.
Késedelmes teljesítés biztosítéka:
A késedelmes teljesítés biztosítékaként (mint a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti egyéb célból kikötött biztosítékként), ha a szerződésben meghatározott határidőket az ajánlattevő késedelmesen teljesíti: A késedelemmel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a.
A fenti biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: A szerződésben meghatározott bármely részhatáridő és a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén minden megkezdett naptári nap után 500 000 HUF (Ötszázezer forint).
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett rész(ek)re eső ellenszolgáltatás nettó összegének tíz százaléka.
Nem teljesítési kötbér: a nem teljesítés esetén az ellenszolgáltatás nettó összegének húsz százaléka.
Jótállási kötelezettség:
A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv keltétől számított 24 hónapig tart, vagy ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg, a jogszabályban előírt időtartamig tart.
A részvételre jelentkező által a 24 hónapos vagy a jogszabályban előírt időtartamú jótállási vagy egyéb kellékszavatossági kötelezettségét nem korlátozva, a sikeres műszaki átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv keltétől számított 10 év kellékszavatosság az alábbiakra:
— Teherbíróvá tett talajok
— Alapozási szerkezetek:
# Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)
# Terméskövek és építőkövek
# Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek
(előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.)
— Teherhordó vázak:
# Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda stb.)
# Vázszerkezeti kötőelemek
— Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: a szerelt födémszerkezetek kivételével):
# Égetett agyag vázkerámia födémelemek
# Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek (födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák, födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek stb.)
# Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek, trapézelemek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.)
# Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, födémpanel stb.)
# Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, födémpanelek stb.)
# Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)
# Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, műanyag, fém, gipsz stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)
# Födémszerkezeti kötőelemek
# Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek
— Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkül):
# Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek
— Függőleges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések, nyílászárók nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével):
# Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)
# Mészhomok falazóelemek
# Terméskő és építőkő falazóelemek
# Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek (falazó elemek és blokkok, kis- és nagy falpanelek, térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek stb.)
# Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek (falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)
# Falszerkezeti kötőelemek
# Homlokzati hézagtömítő anyagok
# Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek
— Szellőzőkürtők, kémények (béléselemek nélkül):
# Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és szellőzőkürtő elemek
# Fém és kerámia kéményelemek
# Égetett agyag falazó elemek
— Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések:
# Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek
# Ragasztó és vegyi anyagok
— Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek kivételével) vezetékek:
# Nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok
# Kerámia csövek és csőidomok
# Acél és öntöttvas csövek és csőidomok
# Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és aknaelemek
# Műanyag csövek és csőidomok
# Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, csappantyúk stb.)
— Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények:
# Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek stb.
A részvételre jelentkező által a teljes mennyiségben meghatározott építmény kivitelezése során felhasznált egyéb anyagokra 60 hónap kellékszavatosságot vállal azzal, hogy abban az esetben, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg, a kellékszavatosság időtartama a jogszabályban előírt időtartam.
A részletes feltételeket az ajánlattételi felhíváshoz tartozó Dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (1) – (3) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.] Az ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) 13. § (3) bekezdése szerint legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, a kifizetések a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint történnek.
Az ajánlatkérő előleget a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerint biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
A további részletes információkat és feltételeket az ajánlattételi felhíváshoz tartozó Dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A szerződéskötés feltétele lesz, hogy a helyszíni munkavégzés teljesítéséért felelős minimum 4 fő szakember rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLF004_M2 című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal (a felelős munkavezető jogosult a munkaterület helyszíni átvételére).
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított jogosultság megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Mihályi Zsolt projektfelelőstől (e-mail: mihalyizs@npp.hu, tel.: +36 75507286) szerezhető be.
Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő az ajánlat részeként nyilatkozatot fog kérni. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
2.) A szerződéskötés feltétele lesz, hogy az ajánlattevők/közös ajánlattevők nyertességük esetén a III.2.3) pont M/II alkalmassági feltétel igazolására megnevezett, külföldi letelepedésű szakemberek rendelkezzenek magyar kamarai nyilvántartásba vétellel.
A részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a magyar kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
3.) A szerződéskötés feltétele lesz a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságként előírt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított nukleáris minősítés megléte.
A nukleáris minősítés megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a seresz@npp.hu e-mail címen, a +36 75507778 telefonszámon, illetve a +36 75507590 telefax számon szerezhető be.
III.2)
Részvételi feltételek
III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve).
— A jelen közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2. § a)-j) pontja és a 3. § b) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ára.
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a)-h) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 5. §-ára.
— A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
— A részvételre jelentkező a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint jogosult eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 4. § szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani.
Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint fog eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbbi, mint a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába és a hirdetmények elektronikus napilapjába (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának időpontja.
III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan a (közös) részvételi jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a felhívás feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt új építésű, legalább 1500 m2 nettó alapterületű, legalább 2 szintes, közösségi rendeltetésű építmény teljes körű kivitelezési munkákból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében el kell, hogy érje legalább a 160 000 000,- HUF értéket.
Közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés. (Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés 82. pont alapján.)
II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a saját, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolni. Az új építésű, legalább 1500 m2 nettó alapterületű, legalább 2 szintes, közhasználatú építmény teljes körű kivitelezési munkák vonatkozásában a kért adatot (összeget) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben/devizanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu).
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve új építésű, legalább 1500 m2 nettó alapterületű, legalább 2 szintes, közhasználatú építmény teljes körű kivitelezési munkákból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása, illetve a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására.
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében, ha
— a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül nem végzett el legalább 1 db, új építésű, legalább 1500 m2 nettó alapterületű, legalább 2 szintes, közösségi rendeltetésű építmény teljes körű kivitelezési munkát legalább 400 000 000,- HUF értékben.
Közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés. (Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés 82. pont alapján.)
A referencia új építésű épület teljes körű kivitelezésre vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/II. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266/2013. Korm. rendelet) szerinti alábbi jogosultságokkal:
a) minimum 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerint „MV-É” kategóriás vagy azzal egyenértékű magasépítési felelős műszaki vezetővel
b) minimum 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerint „MV-M” kategóriás vagy azzal egyenértékű mélyépítési- mélyépítési műtárgyak szakterületű felelős műszaki vezetővel
c) minimum 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerint „MV-ÉG” kategóriás vagy azzal egyenértékű építménygépészeti felelős műszaki vezetővel
d) minimum 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerint „MV-ÉV” kategóriás vagy azzal egyenértékű építményvillamossági felelős műszaki vezetővel
Az M/II. alkalmassági feltétel a)-d) pontjaiban előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultság is megfelelő.
M/III. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen:
— legalább 1 fő minőségellenőri végzettségű szakemberrel (51-5401-01 azonosítószámú OKJ-s vagy azzal egyenértékű végzettségű), aki legalább 3 éves (36 hónapos) a minőségellenőri szakmában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/IV. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdés tekintetében, ha nem rendelkeznek együttesen:
— a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott atomerőművel összefüggő építményekkel, épületszerkezetekkel összefüggően építési-szerelési, vagy építési-kivitelezési munkák végzésére érvényes nukleáris minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
M/I. Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi igazolásokat kéri:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a (közös) részvételre jelentkező a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített munkáinak ismertetése. Csatolni kell a szerződést kötő másik fél (megrendelő, alvállalkozói teljesítés esetén a generálvállalkozó) által kiállított referenciaigazolást (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint), melynek az alkalmasság megítéléséhez szükséges összes adatot tartalmaznia kell az alábbiak szerint:
— a szerződés tárgya (azaz az elvégzett feladat bemutatása) olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, beleértve a közösségi rendeltetésű építmény rendeltetésének megnevezését,
— az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni. Amennyiben az itt kért referenciamunka egy nagyobb szerződésnek csak részfeladata volt, akkor az ellenszolgáltatás teljes összegéből meg kell adni a referenciaként figyelembe vehető munkák ellenszolgáltatás értékét is.
— a teljesítés ideje, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontja (év, hó és nap),
— a teljesítés helye,
— a szerződő felek megnevezése és címe,
— kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
— nyertes közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
Ha a nyertes, közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásokra vonatkozó referenciaigazolás a szerződést kötő másik fél részéről nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)
Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt a részvételi jelentkezőnek az eredeti valutanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a felhívás a TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
M/II. Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:
A felelős műszaki vezetők esetében csatolandó a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, továbbá meg kell adni a felelős műszaki vezetők nevét, annak a kamarának/névjegyzéknek a megnevezését, amelynek a nyilvántartásában szerepel, a nyilvántartás honlapjának elérhetőségét, a kamarai számot*.
*Nem Magyarországon letelepedett szakember esetén a letelepedése szerinti országban a szerződés tárgya szerinti tevékenységhez előírt engedély vagy jogosítvány másolata, szervezeti vagy kamarai tagságról szóló igazolás másolata vagy ezzel egyenértékű dokumentum másolata.
M/III. Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:
A minőségellenőri végzettségű szakember esetében csatolandó a képzettséget igazoló okiratok (bizonyítvány, diploma) egyszerű másolata, saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, valamint egy saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat bemutatására, kiemelve benne külön az előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), munkáltató vállalkozás megnevezése és a kapcsolattartó neve, elérhetősége, amelyek alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság igazolására megnevezett felelős műszaki vezetők, minőségellenőri végzettségű szakember esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen módon kerülnek a szerződés teljesítésébe bevonásra.
M/IV. A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről az alábbi igazolásokat kéri:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott, atomerőművel összefüggő építményekkel, épületszerkezetekkel összefüggően építési-szerelési, vagy építési-kivitelezési munkák végzésére érvényes nukleáris minősítés másolata vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelem másolata.
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételi jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a részvételre jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
III.2.4)
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
IV. szakasz: Eljárás

IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)
Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)
Bírálati szempontok
IV.2.1)
Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)
Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.8.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
7.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)
További információk:
1. A hiánypótlás lehetősége és annak korlátozása:
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja, az alábbi korlátozással:
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását kizárja.
2. Ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontja alá tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. §]
3. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
— a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
— a közös részvételi jelentkezést benyújtók – cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölése, hogy képviselőként melyik részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával
— a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek.
A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését.
Amennyiben közös jelentkezés benyújtására kerül sor, ajánlatkérő kéri, hogy a részvételi jelentkezők részvételi jelentkezésük benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételre jelentkezőként.
4. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 45. § alapján a részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, melyre az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. A feltett kérdést – a kérdésfeltevő megnevezése nélkül – és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek egyidejűleg megküldi. Az ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatást e-mailen Word formátumban is küldjék meg, a részvételi felhívás I.1.) pontjában jelzett e-mail címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében.
A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
Az ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást az ajánlattételi szakaszban tart.
5. Aláírási címpéldányok:
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevő személyeknek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező/ az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása.
Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
6. A verseny biztosítása:
A Kbt. 28. § (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
— nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
— más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
— más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
7. A kiegészítő iratok beszerzése, átvétele:
A kiegészítő iratokat a részvételi felhívás megküldésének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig töltheti(k) le az Ajánlatkérő www.kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu web oldaláról. A kiegészítő iratok Word és pdf formátumban is elérhetőek.
A letöltés feltétele a cégszerű aláírással ellátott Titoktartási nyilatkozat megküldése faxon az Ajánlatkérő részére vagy pdf formában a www.kozbeszerzes@npp.hu címére, melynek kézhezvétele után az ajánlatkérő megküldi a kiegészítő iratok letöltéséhez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót az érdeklődő gazdasági szereplő által megjelölt elektronikus levélcímre.
Ajánlatkérő Titoktartási nyilatkozatot faxon vagy www.kozbeszerzes@npp.hu címre érkezett kérésre küld, az érdeklődő gazdasági szereplő által megadott elektronikus levélcímre.
A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
8. Részvételi jelentkezések benyújtása:
A részvételi jelentkezéseket a IV.3.4) pontban meghatározott határidőig, a részvételi felhívás I.1) pontjában megjelölt helyre kell benyújtani 1 db eredeti (papír alapú) példányban, és 3 db – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) a kiegészítő iratokban részletesen leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.
Minden esetben fel kell tűntetni a külső borítékon a közbeszerzési eljárás tárgyát, valamint azt az információt, hogy nem bontható fel a küldemény a részvételi jelentkezési határidő lejárata előtt.
Postán történő feladás esetén a címzést a részvételi felhívás I.1) pontja szerint kell feltüntetni.
Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, HRSZ: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
Személyes benyújtás esetén a részvételi jelentkezési határidő lejáratának napját megelőző munkanapig a benyújtás helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00–14:00 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes benyújtási lehetőség)
A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 8:00–13:50 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 357. épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága).
A részvételi jelentkezési határidő lejárata napján: 13:50–14:00 óra között, a benyújtás helye kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 357. épület 12. sz. helyiség (LOGFO tárgyaló).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével.
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. A részvételi jelentkezés, a részvételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet – mint kifogást – nem fogadja el az ajánlatkérő.
Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha a részvételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. A részvételi jelentkezés határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben a részvételre jelentkező kockázata. (A részvételi jelentkezést tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.)
A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be.
Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a részvételre jelentkező neve, címe (székhelye, lakóhelye). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
9. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Időpontja: 7.8.2015., 14:00 óra
Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks HRSZ: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.
10. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni, illetve meg kell adni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat. A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is be kell csatolni.
11. Az ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre.
12. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 90. § (2) bekezdése]
13. Fordítás
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36.§ (3) bekezdése]
14. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. [Kbt. 36.§ (3) bekezdése]
15. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezése miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
16. Amennyiben a kiegészítő irat nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
17. Felelősségbiztosítás
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 000 000 HUF/kár/év.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.
Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából ajánlattevőt tájékoztatja ajánlattevő kérésre a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető: Tóth Gábor csoportvezető (tel.: +36 75508285, e-mail: tothg2@npp.hu).
18. Mivel jelen közbeszerzés tárgya építőipari kivitelezési tevékenység, az építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontban rögzített kizáró ok akkor nem áll fenn, ha a teljesítés során a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (7) bekezdésében rögzített névjegyzékben, azaz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett „Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban”, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
19. Minősített ajánlattevők
A Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.2.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre.
20. A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
21. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja, valamint arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vette a részvételi jelentkezés kidolgozása során.
22. Érvénytelenség:
Érvénytelen a részvételi jelentkezés az alábbi esetekben is, ha:
— a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkezők mindegyike és a részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján megnevezett, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal.
— a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkezők mindegyike és a részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján megnevezett, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal,.
Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi igazolásokat kéri:
— MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
— MSZ EN ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványát vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
23. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2.9.2015.
24. A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 7.9.2015.
25. A jelen részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4)
Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
E hirdetmény feladásának időpontja:
30.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.