Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [includes a radiation monitor, etc - medical]
Mladá Boleslav, Czech Republic

Purchaser: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

07/07/2015 S128 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Mladá Boleslav: Medical equipments

2015/S 128-234939

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256456
tř. Václava Klementa 147/23
Contact point(s): Oddělení nákupu
For the attention of: Bc. Kateřina Klocová
293 01 Mladá Boleslav
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 326742017
E-mail: katerina.klocova@onmb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.klaudianovanemocnice.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOblastninemocniceMladaBoleslav
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33100000, 33192100, 33192160, 33194100, 33181100
Description
Medical equipments.
Beds for medical use.
Stretchers.
Devices and instruments for infusion.
Haemodialysis devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Mladá Boleslav: Zdravotnické přístroje

2015/S 128-234939

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256456
tř. Václava Klementa 147/23
Kontaktní místo: Oddělení nákupu
K rukám: Bc. Kateřina Klocová
293 01 Mladá Boleslav
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 326742017
E-mail: katerina.klocova@onmb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.klaudianovanemocnice.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOblastninemocniceMladaBoleslav
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: akciová společnost
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Vybavení pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Kód NUTS CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a dodávka vybavení pavilonu č. 5, zdravotnickými přístroji a nemocničním nábytkem.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33100000, 33192100, 33192160, 33194100, 33181100
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 9 765 303 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.7.2015. Dokončení 15.10.2015
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Lůžka pro použití ve zdravotnictví
1)
Stručný popis
Pořízení a dodávka 4 ks dialyzačních lůžek a 15 ks lůžek pacientských, elektricky polohovatelných, 4 segmentových, vč. matrací a příslušenství.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33192100
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 076 250 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Lehátka
1)
Stručný popis
Lehátko vyšetřovací, mechanicky polohovatelné – 3 ks, Lehátko vyšetřovací, elektricky výškově polohovatelné – 2 ks, Křeslo aplikační – 6 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33192160
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 307 125 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Přístroje pro infuzi
1)
Stručný popis
Infuzní pumpa – 13 ks, Injekční dávkovač – 2 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33194100
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 331 500 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Přístroje pro hemodialýzu
1)
Stručný popis
Dialyzační panely pro připojení celkem 20-ti dialyzačních přístrojů, z toho dva jsou pro servisní účely – 20 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33181100
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 740 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 5 Název: Zdravotnické přístroje
1)
Stručný popis
Monitory vitálních funkcí – 4 ks, Defibrilátor – 1 ks, Odsávačka elektrická – 2 ks, Oxymetr pulsní – 1 ks, EKG zapisovač – 1 ks, Infuzní stojan/závěs – 13 ks, Resuscitační vozík – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33100000
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 819 815 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 6 Název: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
1)
Stručný popis
Dezinfektor podložních mís – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33191000
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 210 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 7 Název: Chirurgická světla
1)
Stručný popis
Lampa vyšetřovací stropní – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33167000
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 30 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 8 Název: Měřící přístroje
1)
Stručný popis
Konduktometr – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 22 363 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 9 Název: Ultrazvukové jednotky
1)
Stručný popis
Sonografický přístroj – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33112200
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 500 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 10 Název: Stroje k filtrování a čištění vody
1)
Stručný popis
Úpravna vody pro dialýzu – 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42912300
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 500 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 11 Název: Monitory radiace
1)
Stručný popis
Systém pro monitoraci přítomnosti ionizujícího záření 1 ks.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38341600
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 260 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 12 Název: Lékařský nábytek
1)
Stručný popis
Nábytek a vybavené dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33192300
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 990 613 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Dle zadávací dokumentace.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Dle zadávací dokumentace a příloh.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona shodné pro všechny části splní zadavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku;
b) doklad o oprávnění. Dále dle zadávací dokumentace.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dle zadávací dokumentace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 98-176883 ze dne 22.5.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.8.2015 - 10:05
Místo:
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., třída V. Klementa 147, Mladá Boleslav.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Uchazeči jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Dále dle Zadávací dokumentace.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Regionální operační program Střední Čechy.
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
1.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.