Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [supply of new instrumentation, including dosimetry, etc - medical][amendment]
Liberec, Czech Republic

Purchaser: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59949

08/07/2015 S129 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Liberec: Medical equipments

2015/S 129-236762

Krajská nemocnice Liberec, a.s., 27283933, Husova 357/10, Compet Consult s.r.o., For the attention of: Ing. Lucie Stahlová, Liberec 460 63, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 481030368. Fax: +420 481030368. E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 12.6.2015, 2015/S 112-202520)

RE:
CPV:33100000, 50421000
Medical equipments

Repair and maintenance services of medical equipment

Instead of:

II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec.

Informace o částech zakázky:

Část zakázky č.: 1 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – RTG skiaskopie digitální – skiaskopicko-skiagrafický digitální komplex

5) Další informace o částech zakázky

Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH.

Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.

Část zakázky č.: 3 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Skiagrafie

5) Další informace o částech zakázky

Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH.

Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

22.7.2015 (13:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

22.7.2015 (13:00)

VI.3) Další informace:

Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena výše v tomto dokumentu v čl. I.1. V případě jakýchkoli potíží s jejím získáním kontaktujte poradce zadavatele Compet Consult s.r.o. – lucie.stahlova@competconsult.cz, tel.: +420 481030368.

Read:
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 1 a část 3.

Informace o částech zakázky:

Část zakázky č.: 1 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – RTG skiaskopie digitální – skiaskopicko-skiagrafický digitální komplex

5) Další informace o částech zakázky

Tímto opravným formulářem se mění lhůta pro podání nabídek – nově do 29.7.2015 do 12:00 hod. otevírání obálek se uskuteční dne 29.7.2015 od 12:00 hod. na adrese zadavatele. Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH

Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.

Část zakázky č.: 3 Název: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec – Skiagrafie

5) Další informace o částech zakázky

Tímto opravným formulářem se mění lhůta pro podání nabídek – nově do 29.7.2015 do 12:00 hod. otevírání obálek se uskuteční dne 29.7.2015 od 12:00 hod. na adrese zadavatele. Zadavatel požaduje jistotu ve výši: 260 000 CZK. Za významnou obdobnou zakázku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení realizovaná dodavatelem na základě jedné smlouvy nebo objednávky pro jednoho odběratele jako ucelená akce, kde byl předmětem nebo součástí dodávky radiodiagnostický přístroj ve finančním objemu min. 6 mil. CZK včetně DPH.

Minimální požadovaný počet obdobných zakázek: 1. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky včetně DPH byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Cena za část se skládá z ceny za přístroj a z ceny za poskytování pozáručního servisu. Výše uvedená cena za přístroj včetně DPH byla zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Tato podmínka se nevztahuje na cenu za pozáruční servis.

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

29.7.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

29.7.2015 (12:00)

VI.3) Další informace:

Tímto opravným formulářem se prodlužuje lhůta pro podání nabídek pro část 1 a 3 do 29.7.2015. Otevírání obálek se pro tyto části uskuteční dne 29.7.2015 od 12:00 hod. na adrese zadavatele. Zadavatel v rámci dodatečných informací rozesílaných a zveřejněných na profilu zadavatele dne 30.6.2015 upřesnil zadávací podmínky pro tyto dvě části veřejné zakázky. Zadávací podmínky pro části 2 a 4 veřejné zakázky zůstávají beze změn, včetně původních lhůt. Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena výše v tomto dokumentu v čl. I.1. V případě jakýchkoli potíží s jejím získáním kontaktujte poradce zadavatele Compet Consult s.r.o. – lucie.stahlova@competconsult.cz, tel.: +420 481030368.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.