Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Linear accelerators [medical][amendment]
Prague, Czech Republic

Purchaser: Multiscan s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59978

18/07/2015 S137 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Prague: Linear accelerators

2015/S 137-251757

Multiscan s.r.o., 26476444, Okruhová 1135/44, AK Bursík, Praha 155 00, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 226223611. E-mail: zakazky@bursikaspol.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 13.6.2015, 2015/S 113-204257)

RE:
CPV:31643100
Linear accelerators

Instead of:

III.2.3) Technická způsobilost:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Uchazeč předloží seznam významných dodávek obdobného charakteru (viz níže), realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Jako přílohu seznamu významných dodávek předloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. 3x významná dodávka obdobného charakteru. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka lineárního urychlovače v hodnotě min. 45 mil. CZK bez DPH u každé takové dodávky. Více viz ZD.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

28.7.2015 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

28.7.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

28.7.2015 (10:00)

Read:
III.2.3) Technická způsobilost:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Uchazeč předloží seznam významných dodávek obdobného charakteru (viz níže), realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Jako přílohu seznamu významných dodávek předloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. 2x významná dodávka obdobného charakteru. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka lineárního urychlovače v hodnotě min. 45 mil. CZK bez DPH u každé takové dodávky. Více viz ZD.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

1.9.2015 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

1.9.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

1.9.2015 (10:00)


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.