Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Scientific installations [equipment for the preparation of samples for transmission electron microscopy - susen project][amendment]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60271

23/07/2015 S140 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Husinec-Řež: Scientific installations

2015/S 140-257868

Centrum výzkumu Řež s.r.o., 26722445, Husinec-Řež č.p. 130, Centrum výzkumu Řež s.r.o., For the attention of: Ing. Přemysl Jaroš, Husinec-Řež 250 68, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 266172481. E-mail: premysl.jaros@cvrez.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 30.6.2015, 2015/S 123-224823)

RE:
CPV:45214630, 31600000
Scientific installations

Electrical equipment and apparatus

Instead of:

II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění:

Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, č.p. 130, PSČ 250 68.

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) zákona, doloženy způsobem dle § 53 odst. 3 zákona. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi:

—.

IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:

6. Možnost automatického ukončení procesu při dosažení dané velikosti otvoru ve folii (funkce auto stop), (Parametr č. 18 v příloze č. 1 – Technických podmínkách).

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

18.8.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

18.8.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

18.8.2015 (12:00)

—.

Read:
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění:

Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Centrum výzkumu Řež, s.r.o., areál ÚJV Řež a.s., Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68.

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, doloženy způsobem dle § 53 odst. 3 zákona. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi:

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne

IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:

Možnost automatického ukončení procesu při dosažení dané velikosti otvoru ve folii (funkce auto stop), (Parametr č. 18.)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

25.8.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

25.8.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

25.8.2015 (12:00)

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa:

Centrum výzkumu Řež s.r.o., 26722445, Husinec-Řež č.p. 130, Centrum výzkumu Řež s.r.o., For the attention of: Ing. Přemysl Jaroš, 250 68 Husinec-Řež, CZ. Telephone: +420 266172481. E-mail: premysl.jaros@cvrez.cz. Internet address(es): http://www.cvrez.cz https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.