Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Cleaning services [cleaning/decontamination services - includes primary/secondary circuits, building areas, cranes, etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

28/07/2015 S143 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Hungary-Paks: Cleaning services

2015/S 143-264948

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
For the attention of: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.atomeromu.hu
Further information can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Bachné Griezer Mária, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Bachné Griezer Mária, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Tenders or requests to participate must be sent to: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
For the attention of: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
90910000, 90911200
Description
Cleaning services.
Building-cleaning services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.8.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Hungarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Paks: Takarítási szolgáltatások

2015/S 143-264948

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu
További információ a következő címen szerezhető be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Bachné Griezer Mária, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Bachné Griezer Mária, közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., Pf.:71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
I.2)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
I.3)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)
Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
1-4. blokk primer- és szekunderkör takarítása és dekontaminálása.
II.1.2)
A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 Paks, hrsz.: 8803/15.
NUTS-kód HU233
II.1.3)
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés / 1-4. blokk primer- és szekunderkör takarítása és dekontaminálása.
II.1.6)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
90910000, 90911200
II.1.7)
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)
Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)
Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség:
1-4. blokk primer- és szekunderkör takarítása és dekontaminálása
A primerköri épületek, helyiségek és technológiai berendezések takarításába a dekontaminálás is beletartozik abban az esetben, ha a felületi dózisteljesítmény eléri vagy meghaladja az adott területre előírt értéket.
Az alábbiakban feltüntetett mennyiségek a takarítás és a dekontaminálás együttes mennyiségét jelentik.
1. Az 1-4. blokk primerkör takarítása és dekontaminálása
Az 1-4. blokk primerkörének takarítása (I-II. kiépítés, segédépületek, egészségügyi épület primerkörhöz tartozó része)
Megnevezés Takarítás rendszeressége
m2/nap m2/hét m2/hó m2/év
Primerköri terület takarítása 29 810 26 890 22 040 73 000
2. Az üzemi főépület szekunderköri 1-4. blokki gépház és berendezéseinek takarítása
Az 1-4. blokk gépház takarítása
Megnevezés Takarítás rendszeressége
m2/nap m2/hét m2/hó m2/év
Szekunderköri terület takarítása 31 460 55 500 20 060 30 840
3. Vegyészeti szervezethez tartozó helyiségek takarítása és dekontaminálása
A vegyészeti szervezet alábbiakban megadott technológiai területeire vonatkozóan a technológiai helyiségek, technológiai és épületgépészeti elemek takarítása, az udvarterek takarítása, ezen felül a téli hó- és fagymentesítés az udvartér közlekedési (kezelő, kiszolgáló, mintavételi) útvonalain valamint a targonca közlekedési útjain.
Megnevezés Takarítás rendszeressége
m2/nap m2/hét m2/hó m2/év
0008-as épület és környezete:
Technológiai helyiségek (2017. december 31-ig) 970 – - -
Speciális vegyszer előkészítő 430 – - -
Hulladékvíz átemelő 50 – - -
Udvartér 2050 – - -
033-as épület és környezete:
Technológiai helyiségek – 4710 – -
Hulladékvíz átemelő – 60 – -
Udvartér – 2250 – -
4. Karbantartási szervezethez tartozó takarítási és dekontaminálási feladatok
4.1. Az 1030-as számú hordó-előkészítő épületcsarnok takarítása
Megnevezés Takarítás, rendszeressége
m2/nap m2/hét m2/hó m2/év
1030-as számú hordó-előkészítő
épületcsarnok takarítása – - - 3552
4.2. Technológiához kapcsolódó takarítás
Megnevezés Takarítás Becsült óraráford. Megjegyzés
rendszeressége óra/év
/nap /hét /hó /év
Tartályok, hőcserélők
tisztítása, szerkezeti
vizsgálathoz, vagy más
technológiai manipulációhoz. – - - – 8 000 -
Technológiai tartályok és
berendezések iszaptalanítása
szükség szerint – - - – 120 -
kiemelten sugárveszélyes
munkák (továbbiakban: KISUM
munkák) végzése szükség szerint. – - - 50 200 4 óra/alkalom
Gőzfejlesztők takarítása,
tisztítása. – - - – 240 -
Zóna Üzemzavari Hűtőrendszer
(továbbiakban: ZÜHR) zsomp
csöveinek belső takarítása
szükség szerint. – - - 24 48 2 óra/alkalom
1-4. blokk 1-es akna
takarítása, dekontaminálása – - - 6 300 50 óra/alkalom
1-4. blokk ATM osztósík dekontaminálás – - - 5 40
1-4. blokk főelzáró tolózár
(továbbiakban: FET) takarítás,
dekontaminálás (4/blokk) – - - 4 128 32 óra/alkalom
1-4. blokk loktornyi tálcák takarítása
(3/blokk) – - - 4 1200 -
TQ10,20, 30, B001-ből áttárolás – - - 4 88 -
TW, B001 áttárolás – - - 5 4 800 -
1-4. blokk főkeringtető szivattyú
(továbbiakban: FKSZ) takarítás – - - 10 20 2 óra/alkalom
I-II. kiépítés 2-es akna-takarítása,
dekontaminálása – - - 4 24 6 óra/alkalom
TH10, 20, 30, B001 tartályok
belső takarítása – - - 4 180 45 óra/alkalom
TJ10, 20, 30, B001 tartályürítés – - - 4 208 52 óra/alkalom
TF tartály takarítása – - - 4 208 52 óra/alkalom
TK tartály takarítása – - - 1 42 42 óra/alkalom
TR tartály takarítása – - - 4 168 42 óra/alkalom
TX tartály takarítása – - - 2 44 22 óra/alkalom
RJ tartály takarítása – - - 1 200 200 óra/alkalom
TC tartály takarítása – - - 2 352 176 óra/alkalom
RZ tartály takarítása – - - 2 44 22 óra/alkalom
TM tartály takarítása – - - 3 534 178 óra/alkalom
TZ tartály takarítása – - - 2 2160 1080 óra/alkalom
FKSZ-ek olajmentesítése (6/blokk) – - - 4 8 2 óra/alkalom
TJ, W001 hőcserélő karbantartás
kiszolgálás – - - 4 640 160 óra/alkalom
TF, RZ, TM, TR hőcserélők
karbantartás kiszolgálás – - - 4 3 840 960 óra/alkalom
A létesítményekben éves főjavítási
időszakban a Megrendelő Karbantartási
Főosztály munkaterületeinek, kijelölt
munkahelyeinek, tisztaszerelési
zónáinak, valamint a karbantartásra
előkészítendő berendezések, tartályok
dekontaminálása, takarítása. – - - – 200 -
Átrakási hulladék összegyűjtése,
elszállítása. – - - – 120 -
Készülék-karbantartói tevékenység,
tartályok berendezések karbantartása,
előkészítése, takarítási,
dekontaminálási tevékenység végzése. – - - – 4 000 -
Karbantartásról visszaadott blokk
védőhengerének és/vagy megfogójának
takarítása, dekontaminálása – - - 4 32 8 óra / alkalom
Karbantartási tevékenység utáni
takarítás – - - 40 000 -
Gépházak egyes területeinek
helyiségeiben keletkezett olaj,
iszap eltávolítása – - - 10 30 3 óra /alkalom
Tápszivattyú olajhűtők kármentőinek
takarítása – - - 20 80 4 óra/alkalom
A FEJLESZTŐ MŰHELY által mobil
géppel történő forgácsolás utáni
takarítás. – - - 10 40 4 óra/alkalom
Tömítés elhárítás után
helyszíni takarítás. – - - 10 20 2 óra/alkalom
TJ, TH, TQ szivattyúk karbantartás
közbeni vízfolyások takarítása – - - 6 6 1 óra/alkalom
TC01, TC12,TA, TK42,RR01,02
szivattyúk karbantartás közbeni
közegfolyások takarítása – - - 5 5 1 óra/alkalom
SA, turbina takarítása a főjavítások
alkalmával a karbantartási igények
szerint – - - 8 80 10 óra/alkalom
SE, turbina olajrendszer
rendszerelemeinek takarítása
főjavítások alkalmával – - - 8 32 4 óra/alkalom
SK01-es szivattyúk
olajszennyeződéseinek eltávolítása – - - 4 8 2 óra/alkalom
Karbantartó berendezések takarítása – - - 15 150 -
4.3. Daruk és területük takarítása és dekontaminálása
4.3.1. Külső területen lévő daruk és kezelőjárdák
ALFANUMERIKA TAKARÍTÁS TEHERBÍRÁS HELY Becsült időráfordítás Éves óra szükséglet
GYAKORISÁGA/ÉV órában
(1 alkalomra számolva)
00NQ01D001 1 40/2 KGYK* 10 10
00NQ01D002 1 5 KGYK 10 10
00NQ01D003 1 1,5 KGYK 10 10
00NQ01D004 1 3,2 KGYK 10 10
77NQ01D001 1 160/160 Kikötő 15 15
77NQ01D002 1 50/10 Udvartér 15 15
*Karbantartó Gyakorló Központ
4.3.2. Primer és szekunderkörben lévő kiemelt fontosságú daruk és kezelőjárdák
ALFANUMERIKA TAKARÍTÁS TEHERBÍRÁS HELY Becsült időráfordítás Éves óra szükséglet
GYAKORISÁGA/ÉV órában
(1 alkalomra számolva)
01UQ23D001 6 30/5+5t A* 501/1 6*8=48 288
01UQ23D002 6 30/5+5t A* 501/2 6*8=48 288
01UQ24D001 6 250/32/2t A* 501/I 10*8+6=86 516
01UQ26D001 2 20/5t A* 621/I 6*8=48 96
01UQ26D002 2 20/5t A* 621/I 6*8=48 96
02UQ23D001 6 30/5+5t A* 501/3 6*8=48 288
02UQ23D002 6 30/5+5t A* 501/4 6*8=48 288
02UQ24D001 6 250/32/2t A* 501/II 10*8+6=86 516
02UQ26D001 2 20/5t A* 621/II 6*8=48 96
01VB90D001 1 50/12,5t VÍZMŰ I 5*8=40 40
02VB90D001 1 50/12,5t VÍZMŰ II 5*8=40 40
01UR01D001 6 125/20+5t GÉPHÁZ 7*8=56 336
01UR01D002 6 125/20+5t GÉPHÁZ 7*8=56 336
02UR01D001 6 125/20+5t GÉPHÁZ 7*8=56 336
A*: Primerkörben elhelyezkedő daruk.
4.3.3. Darupályák takarítása
MEGNEVEZÉS TAKARÍTÁS Becsült időráfordítás órában Éves óra szükséglet
GYAKORISÁGA /ÉV (1 alkalomra számolva)
Primerköri darupályák (250 t-ás daruk) 2 192 384
Gépházi darupályák (125 t-ás daruk) 2 288 576
Udvartéri darupályák (SANDERS daru 2 * 100 m) 2* 40 80
*A daru alatti területek takarítását /kikötői daru 77NQ01D001, udvartéri daru 77NQ01D002) a darupályák évi kétszeri takarítási alkalmán felül, az időjárástól függően (pl.: hó eltakarítás) – beleértve a szabad- és ünnepnapokat – is el kell elvégezni.
5. Egyéb feltételek
A részletes „Takarítási rend”-et ajánlatkérő az ajánlati szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet mellékleteként bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére.
Egyes feladatok elvégzése speciális, ipari alpintechnikai képzettséget igényel. Az alpintechnikával végrehajtott takarítást technológiai környezetben kell elvégezni.
A takarítási terjedelem része a mellékhelyiségek feltöltése igény szerint egészségügyi papírral, szappannal, papír kéztörlővel. A feltöltéshez szükséges anyagokat a nyertes ajánlattevőnek, mint vállalkozónak kell biztosítani.
A teljes mennyiség 2 %-kal túlléphető.
II.2.2)
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)
Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2016 Befejezés 31.12.2020
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: késedelem esetén, minden megkezdett naptári nap után a késedelemmel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 0,3 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 10 %-a.
Nemteljesítés esetére kikötött kötbér: nem-teljesítés esetén a nem-teljesítéssel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: A jótállási időszak az átadás-átvételt igazoló bizonylat keltétől számított 24 hónap.
A részletes feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész)teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (1), (5)-(6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is HUF-ban történnek.
A további részletes információkat és feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)
Részvételi feltételek
III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alá.
Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 2. § a)-j) pontja és a 3. § b) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ára.
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a)-h) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ára.
— A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint jogosult eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 4. § szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani. A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint a részvételi felhívás feladásának az időpontja.
Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely, a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint fog eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbbi, mint a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába és a hirdetmények elektronikus napilapjába (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának időpontja.
III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha a részvételi felhívás feladásának napjától számított, utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy felel meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt az épülettakarítási vagy dekontaminálási* feladatok teljesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele érje el a 200 000 000 HUF-ot.
*Dekontaminálás: ellenőrzött zónában** végzett takarítás, illetve radioaktív anyaggal történt szennyeződés – kontamináció – csökkentése vagy felszámolása, sugármentesítés.
(A tárgyi szerződés teljesítése során a dekontaminálás célja az adott terület felületi szennyezettségének (kontaminációjának) felületi dózisteljesítmény-csökkentése az adott területre előírt értékig. Ez elsősorban vizes lemosást jelent, szükség esetén alkalmazható lúgos vagy savas közeg a dekontaminálás elérése céljából.)
**Ellenőrzött zóna: olyan terület, amelyre besugárzás vagy radioaktív anyaggal való szennyeződés lehetősége miatt külön előírások, köztük sugárvédelmi előírások vonatkoznak, és ahova csak ellenőrzés mellett szabad belépni vagy onnét kilépni.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolnia. A működésének teljes ideje alatt épülettakarítási vagy dekontaminálási feladatok teljesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételével kell igazolnia.
Ha a részvételre jelentkezőnek a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésére, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába és a hirdetmények elektronikus napilapjába (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve épülettakarítási vagy dekontaminálási feladatok teljesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása, illetve a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására.
A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a következő esetekben:
— ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került,
— amennyiben az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Az alkalmassági igazolásban résztvevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre, közös részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem végzett ipari funkciójú létesítményben takarítást és dekontaminálást*, és amely(ek) nettó összértéke nem éri el a 300 000 000 HUF-ot, melyből legalább 200 000 000 HUF a takarítás és legalább 100 000 000 HUF a dekontaminálás, továbbá, ha a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően történt.
*Dekontaminálás: ellenőrzött zónában** végzett takarítás, illetve radioaktív anyaggal történt szennyeződés – kontamináció – csökkentése vagy felszámolása, sugármentesítés.
(A tárgyi szerződés teljesítése során a dekontaminálás célja az adott terület felületi szennyezettségének, (kontaminációjának) felületi dózisteljesítmény-csökkentése az adott területre előírt értékig. Ez elsősorban vizes lemosást jelent, szükség esetén alkalmazható lúgos vagy savas közeg a dekontaminálás elérése céljából.)
**Ellenőrzött zóna: olyan terület, amelyre besugárzás vagy radioaktív anyaggal való szennyeződés lehetősége miatt külön előírások, köztük sugárvédelmi előírások vonatkoznak, és ahova csak ellenőrzés mellett szabad belépni vagy onnét kilépni.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik legalább:
— 30 fő, legalább középfokú végzettségű, ipari funkciójú létesítményben végzett takarítás és dekontaminálás területén irányítást végző, egyenként minimum 1 éves (12 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik legalább:
a) 5 fő, az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 9. § (1) bekezdésében előírt, alpintechnikai személyi feltételekkel, valamint egyenként minimum 2 éves (24 hónapos) alpintechnika alkalmazásával történő munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
b) 120 fő, legalább 8 általános iskolai végzettségű – vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező – takarítóval.
M.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik (saját tulajdonként, bérleti, lízing- vagy előszerződés alapján) az alább felsorolt műszaki felszereltséggel, berendezésekkel és eszközökkel:
— 4 db ipari folyadékszívó gép (minimális teljesítmény: 2500W, légáram: 5000 l/perc, térfogat 80 liter, vákuum 220 mbar),
— 8 db ipari porszívó (minimális teljesítmény: szívóerő 160 mbar, tartálytérfogat 15-50 l között, szállított levegőmennyiség 3600 l/perc),
— 2 db egytárcsás súrológép (minimális teljesítmény: 400 W, munkaszélesség 340 mm, aláférés 80 mm),
— 5 db merülő szivattyú (minimális teljesítmény: 1000 W, átömlő keresztmetszet 3/4" (col), minimális szállítómagasság 15 m, maximális folyadékszállítás 11 000 l/óra, bemerítési mélység 5 méter),
— 5 db merülő szivattyú (minimális teljesítmény: 600 W, átömlő keresztmetszet 3/4" (col), minimális szállítómagasság 8 m, maximális folyadékszállítás 11 000 l/óra, bemerítési mélység 5 méter),
— 1 db nagynyomású mosó (minimális teljesítmény: 2,5 kW, minimális nyomás 100 bar).
Az M.4. alkalmassági feltételben felsorolt műszaki felszereltséggel, berendezésekkel és eszközökkel szemben elvárás, hogy burkolatuk sav- és lúgálló legyen.
M.5. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pont tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS (Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása) 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerekkel, rendszerelemekkel összefüggésben üzemvitelt támogató tevékenység (dekontaminálás) végzésére vonatkozó minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) elvégzett, takarítási és dekontaminálási munkáinak ismertetését.
Ha a szerződést kötő másik fél:
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint];
b) az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás, vagy a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása (Tehát, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontban foglalthoz képest egyéb pont szerinti szervezet, akkor a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozhat arról, hogy a szerződés teljesítését követően a megrendelő a teljesítésigazolás kiállításával az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően elfogadta a teljesítést), amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1), (2) bekezdés szerint):
— a szerződés tárgya,
— a végzett tevékenység leírása, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, megnevezve a létesítményt és annak funkcióját, ahol a takarítást vagy a dekontaminálást végezték,
— az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni,
— a teljesítés befejezésének ideje (év, hó és nap),
— a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
— kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
— a megrendelő nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
— nyertes, közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)
Ha a részvételre jelentkezőnek a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésére, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti valutanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED adatbázisba való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (http://www.mnb.hu/)
M.2. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük és tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a feladat teljesítésébe.
Az M.2. pontban előírt szakemberek esetében csatolandó:
— a középfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata,
— saját kezűleg aláírt, rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat bemutatására,
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakmai tapasztalat bemutatását, kiemelve benne az előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.
— saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
M.3. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a feladat teljesítésébe.
Az M.3. alkalmassági feltétel a) pontjában előírt szakemberek esetében csatolandó:
— a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 9. § (1) b) pontjában előírt, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ”ipari alpinista” elnevezésű szakképesítés vagy ipari alpintechnika végzésére jogosító, jogszabály alapján elismert vagy honosított külföldi bizonyítvány vagy oklevél, vagy ezzel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum,
— saját kezűleg aláírt, rövid szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat bemutatására.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakmai tapasztalat bemutatását, kiemelve benne az előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét,
— saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Az M.3. alkalmassági feltétel b) pontjában előírt takarító esetében csatolandó:
— a 8 általános iskolai végzettséget vagy ezzel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum,
— saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolására megnevezett szakemberek, takarítók esetében (M.2. és M.3. pont) a vonatkozó dokumentumoknak vagy nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen jogviszony alapján kerülnek a szerződés teljesítésébe bevonásra.
M.4. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a teljesítéshez szükséges műszaki felszereltségről, berendezések és eszközök (saját tulajdon, bérleti, lízing- vagy előszerződés alapján történő) rendelkezésre állásáról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a berendezések és eszközök üzemképesek, és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni az előírt mennyiségben, az előírt paraméterekkel, valamint burkolatuk sav- és lúgálló.
M.5. Csatolandó a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS (Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása) 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerekkel, rendszerelemekkel összefüggésben üzemvitelt támogató tevékenység (dekontaminálás) végzésére vonatkozó minősítés vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelem, illetve azok másolatai.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a követelményeknek.
A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az alkalmassági igazolásban részt vevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.4)
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 9. § (1) bekezdés.
III.3.2)
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen
IV. szakasz: Eljárás

IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)
Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)
Bírálati szempontok
IV.2.1)
Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)
Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 26.8.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
26.8.2015 - 14:00
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. május.
VI.2)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)
További információk:
1. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást és a felvilágosítás kérését a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja. Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, az ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását kizárja.
2. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 23.9.2015.
3. Ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontja alá tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. §]
4. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
— a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
— a közös részvételi jelentkezést benyújtók – cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölését, hogy képviselőként melyik közös részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával,
— a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek.
A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését.
Közös jelentkezés esetében követelmény, hogy a részvételi jelentkezés kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmazza, hogy kik a közös részvételre jelentkezők. Ajánlatkérő felhívja a közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésük benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételre jelentkezőként, minden részvételre jelentkező által aláírtan.
5. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 45. § alapján a részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, melyre az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. A feltett kérdést – a kérdésfeltevő megnevezése nélkül – és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek egyidejűleg megküldi. A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban helyszíni szemlét, konzultációt nem tart.
6. Aláírási címpéldányok:
A részvételi jelentkezési nyilatkozatot valamint a részvételi jelentkezéshez csatolt összes nyilatkozatot a közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása.
Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya
7. A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
A kiegészítő iratok beszerzése, átvétele: a részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó a részvételi felhívás megjelenésének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig szerezhetik be a kiegészítő iratokat az ajánlatkérő a részvételi felhívás I.1) pont szerinti címén vagy személyesen (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, Hrsz.: 8803/15., 357. számú épület, 8. sz. helyiségében, Beszerzési Osztály titkársága) munkanapokon 8-14 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes átvételi lehetőség).
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével.
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Az ajánlatkérő írásban történő kérés esetén a kérelem kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a részvételre jelentkező részére megküldi a kiegészítő iratokat. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A titoktartási nyilatkozat az I.1. pont szerinti címen szerezhető be.
8. Részvételi jelentkezések benyújtása:
A részvételi jelentkezést összefűzve vagy nyomdai úton kötve, az információt tartalmazó oldalak folyamatos oldalszámozásával és tartalomjegyzékkel ellátva, 1 darab eredeti papír alapú példányban, és az eredetivel mindenben megegyező 3 darab elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) kell benyújtani a IV.3.4) pontban megjelölt határidőre zárt borítékban. Eltérés esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó.
A külső borítékon minden esetben fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát, valamint azt az információt, hogy a küldemény nem bontható fel a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt.
Postán történő feladás esetén a címzést a részvételi felhívás I.1) pontja szerint kell feltüntetni.
Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, hrsz.: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
Személyes benyújtás esetén:
A részvételi jelentkezések bontásának napját megelőző munkanapig MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00-14:00 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes benyújtási lehetőség).
A részvételi jelentkezések bontásának napján 8:00 és 13:50 óra között: kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 357. épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága).
A részvételi jelentkezések bontásának napján 13:50 és 14:00 óra között: kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 357. épület, 12. sz. helyiség (Tárgyaló).
A belépés a VI.3) További információk 7. pontja alapján történik.
Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. A részvételi jelentkezés, a részvételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet -mint kifogást- nem fogadja el az ajánlatkérő.
Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot a részvételre jelentkező maga viseli.
Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha a részvételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. A részvételi jelentkezés határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben a részvételre jelentkező kockázata. (A részvételi jelentkezést tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.).
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be.
Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések bontásán ismertetésre kerül a részvételre jelentkezők neve, címe, székhelye. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
A részvételi jelentkezések felbontásán az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők képviselői jogosultak jelenlétre.
9. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni illetve meg kell adni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat.
10. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Időpontja: 26.8.2015. 14:00 óra
Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks hrsz.: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.
11. Az ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre.
12. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja.
13. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha:
a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és a részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján megnevezett, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványával, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal.
Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozótól az alábbi igazolásokat kéri:
MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése).
14. Előzetes tájékoztatás szerződéses feltételről:
Az ajánlatkérő már az eljárás jelen szakaszában tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, arról, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy az M.2. alkalmassági feltételben megnevezett 30 fő szakember rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatában és a TLF004 Karbantartás, hibaelhárítás, létesítés végrehajtása, műszaki ellenőrzése című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal (a felelős munkavezető jogosult a munkaterület helyszíni átvételére).
Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő az ajánlat részeként nyilatkozatot fog kérni. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés teljesítésére képtelenné teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított jogosultság megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Benkő Éva üzemviteli technológia vezetőnél (benkoe@npp.hu, tel.: +36 75506767) szerezhető be.
15. A verseny biztosítása
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdésére, mely szerint a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
— nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen;
— más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt;
— más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2015/09/25.
17. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36. § (3) bekezdés]
18. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
19. Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.2.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre.
20. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 90. § (2) bekezdés]
21. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a értelmében törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
22. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások átvételéről, és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vették a részvételi jelentkezések kidolgozása során.
23. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezése miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
24. Amennyiben a kiegészítő irat nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
25. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított nukleáris minősítés (M.5. műszaki-szakmai alkalmasság) megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a seresz@npp.hu címen, a +36 75507778 telefonszámon, illetve a +36 75507590 telefax számon szerezhető be.
Jelen részvételi felhívás III.2.3) M.5. pontjában hivatkozott FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend kivonata elérhető az ajánlatkérő honlapján (www.atomeromu.hu).
26. A jelen részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos, a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4)
Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
E hirdetmény feladásának időpontja:
23.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.