Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous evaluation or testing instruments [various equipment - eli-np project]
Magurele, Romania

Purchaser: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”

29/07/2015 S144 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Magurele: Miscellaneous evaluation or testing instruments

2015/S 144-265765

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
For the attention of: Bianca Mantu
077125 Magurele
ROMANIA
Telephone: +40 214042318
E-mail: bianca.mantu@eli-np.ro.ro
Fax: +40 214575330
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ifin.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38900000, 38510000, 42418000, 42611000, 44510000
Description
Miscellaneous evaluation or testing instruments.
Microscopes.
Lifting, handling, loading or unloading machinery.
Special-purpose machine tools.
Tools.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.9.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.9.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Magurele: Diverse instrumente de evaluare şi de testare

2015/S 144-265765

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
În atenția: Bianca Mantu
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
E-mail: bianca.mantu@eli-np.ro.ro
Fax: +40 214575330
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ifin.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LABORATOARELOR MECANICA, TINTE, EXPERIMENTE GAMA DIN CADRUL INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov.
Cod NUTS RO322
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare seturi de echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul departamentului ELI-NP.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38900000, 38510000, 42418000, 42611000, 44510000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
LOT 1 Instrumente de control 1 buc.
LOT 2 Masina de gaurit cu coloana 1 buc.
LOT 3 Presa hidrauliga 1 buc.
LOT 4 Set macarale portal de atelier 1 buc.
LOT 5 Stivuitor manual 1 buc.
LOT 6 Set echipamente de ridicare 1 buc.
LOT 7 Microscop de forta atomica (AFM) 1 buc
LOT 8 Trusa electronist 1 2 buc
LOT 9 Trusa electronist 2 2 buc
LOT 10 Trusa mobile scule 2 buc
LOT 11 Scule, dispozitive, verificatoare mecanica fina 1 buc.
LOT 12 Echipamente de prelucrare mecanica fina 1 buc.
LOT 13 Utilaje specifice mecanica fina 1 buc.
LOT 14 Microscoape optice micromecanica 1 buc.
LOT 15 Scule, dispozitive, verificatoare micromecanica si ceasornicarie 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 1 734 022 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: INSTRUMENTE DE CONTROL
1)
Descriere succintă
INSTRUMENTE DE CONTROL.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38900000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 13 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 270 RON.
Lot nr: 2 Denumire: MASINA DE GAURIT CU COLOANA
1)
Descriere succintă
MASINA DE GAURIT CU COLOANA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38900000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 23 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 470 RON.
Lot nr: 3 Denumire: PRESA HIDRAULICA
1)
Descriere succintă
PRESA HIDRAULICA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
43328100
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 8 100 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 160 RON.
Lot nr: 4 Denumire: SET MACARALE PORTAL DE ATELIER
1)
Descriere succintă
SET MACARALE PORTAL DE ATELIER.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42414220
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 54 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 080 RON.
Lot nr: 5 Denumire: STIVUITOR MANUAL
1)
Descriere succintă
STIVUITOR MANUAL.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44614310
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 90 RON.
Lot nr: 6 Denumire: SET ECHIPAMENTE DE RIDICARE
1)
Descriere succintă
SET ECHIPAMENTE DE RIDICARE.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42418000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 11 250 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 220 RON.
Lot nr: 7 Denumire: MICROSCOP DE FORTA ATOMICA (AFM)
1)
Descriere succintă
MICROSCOP DE FORTA ATOMICA (AFM).
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38510000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 900 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 18 000 RON.
Lot nr: 8 Denumire: TRUSA ELECTRONIST 1
1)
Descriere succintă
TRUSA ELECTRONIST 1.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44512940
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 6 132 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 120 RON.
Lot nr: 9 Denumire: TRUSA ELECTRONIST 2
1)
Descriere succintă
TRUSA ELECTRONIST 2.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44512940
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 8 790 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 170 RON.
Lot nr: 10 Denumire: TRUSA MOBILE SCULE
1)
Descriere succintă
TRUSA MOBILE SCULE.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44512940
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 31 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 630 RON.
Lot nr: 11 Denumire: SCULE, DISPOZITIVE, VERIFICATOARE MECANICA FINA
1)
Descriere succintă
SCULE, DISPOZITIVE, VERIFICATOARE MECANICA FINA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44510000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 247 500 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 4 950 RON.
Lot nr: 12 Denumire: ECHIPAMENTE DE PRELUCRARE MECANICA FINA
1)
Descriere succintă
ECHIPAMENTE DE PRELUCRARE MECANICA FINA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42611000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 56 250 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 120 RON.
Lot nr: 13 Denumire: ECHIPAMENTE DE PRELUCRARE MECANICA FINA
1)
Descriere succintă
ECHIPAMENTE DE PRELUCRARE MECANICA FINA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42611000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 117 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 2 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 2 340 RON.
Lot nr: 14 Denumire: MICROSCOAPE OPTICE MICROMECANICA
1)
Descriere succintă
MICROSCOAPE OPTICE MICROMECANICA.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38634000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 162 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 3 240 RON.
Lot nr: 15 Denumire: SCULE, DISPOZITIVE, VERIFICATOARE MICROMECANICA SI CEASORNICARIE
1)
Descriere succintă
SCULE, DISPOZITIVE, VERIFICATOARE MICROMECANICA SI CEASORNICARIE.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44510000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 90 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 800 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare in RON pentru fiecare lot este de: 1/270; 2/470;3/160; 4/1 080; 5/90; 6/220;7/18 000; 8/120: 9/170; 10/630; 11/4 950; 12/1 120; 13/2 340;
14/3 240;15/1 800.
Garantia de participare poate fi constituita si in EUR/alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST – Ag. Magurele; sau prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara; sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform modelului prezentat in Formularul 5 din Sectiunea Formulare. Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
In cazul depunerii de oferte pentru mai multe loturi, se va depune un singur document ce reprezinta garantia de participare, suma fiind valoarea cumulata a sumelor aferente loturilor respective si SE VA SPECIFICA PENTRU CARE DINTRE LOTURI SE DEPUNE GARANTIA DE PARTICIPARE.
Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai în format PDF sau JPG, si deasemenea va fi transmis la sediul autoritatii contractante (Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
— Scrisoare de garantie bancara (Formular 6) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare, sau
— Virament bancar prin ordin de plata sau depunere de numerar intr-un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – prezentare Formular 1 din sectiunea Formulare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 – prezentare Formular 2 din sectiunea Formulare; Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art.69^1 din OUG nr.34/2006 – prezentare Formular 3 din sectiunea Formulare (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu;);
Declaratie privind participarea cu oferta independenta – prezentare Formular 4 din sectiunea Formulare. Inregistrare
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura „conform cu originalul”.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere legalizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
D33/2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 1.9.2015 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.9.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.10.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.3)
Informații suplimentare
1. Informatii generale – prezentare formular Informatii generale din sectiunea Formulare.
2. Participarea la procedura:
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
3. Preturi egale:
In situatia in care exista 2 sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Biroul Juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
Fax: +40 214575330
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
24.7.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.