Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use [may include dosimetry/nuclear instrumentation, etc - medical][amendment]
Olsztyn, Poland

Purchaser: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60152

29/07/2015 S144 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Olsztyn: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2015/S 144-265399

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, For the attention of: Anna Adamkiewicz, Olsztyn 10-719, POLAND. Telephone: +48 895245239. Fax: +48 895233278. E-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.6.2015, 2015/S 119-216930)

RE:
CPV:33110000, 33111620
Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Gamma cameras

Instead of:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

W dniach: 60 (od udzielenia zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Dostawa i montaż ( instalacja): 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

30.7.2015 (9:00)

Sekcja IV: Procedura IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.7.2015 (10:00)

Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.7.2015 (11:00)

Read:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

1. Dostawa i montaż (instalacja): od dnia zawarcia umowy do 21.9.2015.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Dostawa i montaż (instalacja): od dnia zawarcia umowy do 21.9.2015.

Sekcja IV: Procedura IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

17.8.2015 (9:00)

Sekcja IV: Procedura IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.8.2015 (10:00)

Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

17.8.2015 (11:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.