Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Protective gear [personal protective equipment, masks, filters, etc][amendment]
Visaginas, Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60510

30/07/2015 S145 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Lithuania-Visaginas: Protective gear

2015/S 145-267333

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, 255450080, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., For the attention of: Indrė Šimonėlienė, LT Visaginas 31146, LITHUANIA. Telephone: +370 52195280. Fax: +370 38624189. E-mail: simoneliene@iae.lt

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 14.7.2015, 2015/S 133-245062)

RE:
CPV:18143000
Protective gear

Instead of:

II.1.8) Pirkimo dalys:

Ši sutartis padalyta į dalis: ne

II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis:

Preliminarūs-maksimalūs prekių kiekiai visam Sutarties galiojimo terminui:

1.1. skydelis – 576 vnt.;

1.2. skydelio apsauginė plėvelė – 1 935 vnt.;

1.3. filtras P3R tipo arba lygiavertis – 3 668 vnt.;

2. puskaukė apsauginė komplekte su A1B1E1-P3 tipo arba lygiaverčiais filtrais – 675 kompl.:

2.1. filtras A1B1E1K1–P3 tipo arba lygiavertis – 2 412 vnt.;

2.2. filtras P3 tipo arba lygiavertis – 7 740 vnt.;

3. atsarginės dalys ir filtrai pilno veido apsauginėms kaukėms Sari, Promask:

3.1. filtras PRO2000 CF32 Reactor-HG-P3 tipo (art. 042777) arba lygiavertis – 720 vnt.;

3.2. filtras PRO2000 PF 10P3 tipo (art. 052670) arba lygiavertis – 1 935 vnt.;

3.3. skydelis kaukei Promask (art.012695) arba lygiavertis – 90 vnt.;

3.4. rėmelio komplektas kaukei Promask (art. 012693) arba lygiavertis – 23 kompl.;

3.5. skydelis kaukei Sari (art. 011646 PC) arba lygiavertis – 90 vnt.;

3.6. rėmelio koplektas kaukei Sari (art. 011610) arba lygiavertis – 23 kompl.;

4. filtrai apsauginėms puskaukėms Profile2:

4.1. filtras P3 tipo(art. 053070) arba lygiavertis – 6 075 vnt.;

5. filtrai apsauginėms puskaukėms Moldex 8 000:

5.1. filtras P3 R tipo (art. 8080) arba lygiavertis – 1 800 vnt.

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo-pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta darbo apsaugos priemonių pirkimo–pardavimo sutartis ne mažesnės kaip 200 000 EUR vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

17.8.2015 (17:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

19.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

19.8.2015 (10:10)

VI.3) Papildoma informacija:

5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti voke popierine forma pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 6 000 EUR sumai. Pateikiant draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą, kopija.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pristatomas adresu: VĮ IAE Vilniaus biuras, K. Kalinausko g. 10/2-8, Vilnius. Ant voko su pasiūlymo užtikrinimo originalu turi būti nurodytas pilnas pirkimo pavadinimas ir informacija „neatplėšti iki susipažinimo su pateiktais pasiūlymais posėdžio pradžios“.

Read:
II.1.8) Pirkimo dalys:

Ši sutartis padalyta į dalis: taip

Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių

II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis:

1 pirkimo dalies preliminarūs-maksimalūs prekių kiekiai visam Sutarties galiojimo terminui:

1. pilno veido apsauginė kaukė – 194 vnt.

Atsarginės dalys ir filtrai 1 p. nurodytai prekei:

1.1. skydelis – 576 vnt.;

1.2. skydelio apsauginė plėvelė – 1 935 vnt.;

1.3. filtras P3R tipo arba lygiavertis – 3 668 vnt.;

2. puskaukė apsauginė komplekte su A1B1E1-P3 tipo arba lygiaverčiais filtrais – 675 kompl.

Filtrai 2 p. nurodytai prekei:

2.1. filtras A1B1E1K1–P3 tipo arba lygiavertis – 2 412 vnt.;

2.2. filtras P3 tipo arba lygiavertis – 7 740 vnt.

2 pirkimo dalies preliminarūs-maksimalūs prekių kiekiai visam Sutarties galiojimo terminui:

1. atsarginės dalys ir filtrai pilno veido apsauginėms kaukėms Sari, Promask:

1.1. filtras PRO2000 CF32 Reactor-Hg-P3 tipo (art.042777) arba lygiavertis – 720 vnt.;

1.2. filtras PRO2000 PF 10P3 tipo (art. 052670) arba lygiavertis – 1 935 vnt.;

1.3. skydelis kaukei Promask(art.012695) arba lygiavertis – 90 vnt.;

1.4. rėmelio komplektas kaukei Promask (art. 012693) arba lygiavertis – 23 kompl.;

1.5. skydelis kaukei Sari (art. 011646 PC) arba lygiavertis – 90 vnt.;

1.6. rėmelio koplektas kaukei Sari (art. 011610) arba lygiavertis – 23 kompl.;

2. filtrai apsauginėms puskaukėms Profile2:

2.1. filtras P3 tipo(art. 053070) arba lygiavertis – 6 075 vnt.;

3. filtrai apsauginėms puskaukėms Moldex 8000:

3.1. filtras P3 R tipo (art. 8080)arba lygiavertis – 1 800 vnt.

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

1-os dalies techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo-pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta darbo apsaugos priemonių pirkimo – pardavimo sutartis ne mažesnės kaip 100 000 EUR vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.

2-os dalies techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta darbo apsaugos priemonių pirkimo – pardavimo sutartis ne mažesnės kaip 50 000 EUR vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

31.8.2015 (17:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

1.9.2015 (10:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

1.9.2015 (10:10)

VI.3) Papildoma informacija:

5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas:

— 1-ai pirkimo daliai – ne mažesnei kaip 4 000 EUR (-o) sumai,

— 2-ai pirkimo daliai – ne mažesnei kaip 1 900 eurų (-o) sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo formą gali pasirinkti pats Tiekėjas – pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens galiojančiu ir saugiu, teisės aktų reikalavimus atitinkančiu elektroniniu parašu CVP IS arba pateikti popierine forma voke, adresu VĮ Ignalinos atominės elektrinės Vilniaus ofisas, K. Kalinausko g. 10/2-8, Vilnius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ant užklijuoto voko, kuriame siunčiamas pasiūlymo užtikrinimo originalas turi būti nurodyta ši informacija: perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Pirkimas išskaidytas į 2 pirkimo dalis.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.