Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [diffractometer][amendment]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60739

31/07/2015 S146 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Ostrava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 146-268610

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 61989100, 17. listopadu 15/2172, útvar veřejných zakázek, For the attention of: Ing. Marcela Tomisová, Ostrava-Poruba 708 33, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 597325604. E-mail: marcela.tomisova@vsb.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.7.2015, 2015/S 141-259306)

RE:
CPV:38000000, 38434000, 33111000
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Analysers

X-ray devices

Instead of:

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Dokončení 30.11.2015

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Veškeré podmínky financování a platební podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru návrhu smlouvy, který je nedílnou přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Kupujícímu zaplatí Prodávajícímu za Předmět dodávky cenu ve výši dohodnuté v bodě V smlouvy na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 dnů. Více viz zadávací dokumentace.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

14.9.2015 (10:30)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

14.9.2015 (10:30)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

14.9.2015 (10:30)

VI.3) Další informace:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace prozatím nebylo vydáno. Účinnost smlouvy s vybraným dodavatelem bude navázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmět plnění bude pořízen, pouze pokud bude na něho schválena dotace z OP VaVpl. Zadavatel dále upozorňuje, že vzhledem k podmínkám čerpání dotace musí být pořizované přístroje do 30.11.2015 a zaplaceny do konce roku 2015.

Read:
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Dokončení 15.12.2015

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Veškeré podmínky financování a platební podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru návrhu smlouvy, který je nedílnou přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Kupujícímu zaplatí Prodávajícímu za Předmět dodávky cenu ve výši dohodnuté v bodě V smlouvy na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 dnů. Více viz zadávací dokumentace.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

21.9.2015 (8:30)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

21.9.2015 (8:30)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

21.9.2015 (8:30)

VI.3) Další informace:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace prozatím nebylo vydáno. Účinnost smlouvy s vybraným dodavatelem bude navázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmět plnění bude pořízen, pouze pokud bude na něho schválena dotace z OP VaVpl. Zadavatel dále upozorňuje, že vzhledem k podmínkám čerpání dotace musí být pořizované přístroje do 15.12.2015 a zaplaceny do konce roku 2015.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.