Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industrial machinery [ventilation equipment, fire dampers, flaps, couplings, fans, etc]
Krško, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

08/08/2015 S152 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Industrial machinery

2015/S 152-281300

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
For the attention of: Katja Sotošek, Zoran Heruc
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802735
E-mail: katja.sotosek@nek.si
Fax: +386 74921528
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.nek.si
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42000000, 42111000, 42500000
Description
Industrial machinery.
Motors.
Cooling and ventilation equipment.
Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Prezračevalne lopute z dodatno opremo
1)
Short description:
Prezračevalne lopute z dodatno opremo.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
42500000
Lot No: 2 Lot title: Protipožarne lopute
1)
Short description:
Protipožarne lopute.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
42500000
Lot No: 3 Lot title: Podaljšane spojke
1)
Short description:
Podaljšane spojke.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
42500000
Lot No: 4 Lot title: Centrifugalni ventilatorji
1)
Short description:
Centrifugalni ventilatorji.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
42111000
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.9.2015 - 13:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Slovenian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Industrijski stroji

2015/S 152-281300

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
V roke: Katja Sotošek, Zoran Heruc
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802735
E-pošta: katja.sotosek@nek.si
Telefaks: +386 74921528
Internetni naslovi:
Internetni naslov naročnika: http://www.nek.si
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Glavna področja dejavnosti
Električna energija
I.3)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Komponente WMB prezračevalnega sistema.
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Šifra NUTS
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave:
Komponente WMB prezračevalnega sistema.
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
42000000, 42111000, 42500000
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)
Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Prezračevalne lopute z dodatno opremo
1)
Kratek opis:
Prezračevalne lopute z dodatno opremo.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
42500000
Št. sklopa: 2 Naziv: Protipožarne lopute
1)
Kratek opis:
Protipožarne lopute.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
42500000
Št. sklopa: 3 Naziv: Podaljšane spojke
1)
Kratek opis:
Podaljšane spojke.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
42500000
Št. sklopa: 4 Naziv: Centrifugalni ventilatorji
1)
Kratek opis:
Centrifugalni ventilatorji.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
42111000
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji:
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali začetku pogajanj
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
66/15
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)
Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.9.2015 - 13:00
IV.3.5)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina. slovenščina.
IV.3.6)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.7)
Način odpiranja ponudb
Datum: 10.9.2015 - 14:00
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)
Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/8/12828-20266203758262938743/Bidding_doc..zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 4.9.2015.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
4.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.