Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Surgical gloves [includes radiation protection gloves etc - medical]
Oradea, Romania

Purchaser: Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea

08/08/2015 S152 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Oradea: Surgical gloves

2015/S 152-279865

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Str. Republicii nr. 37
For the attention of: Bogdan Nicolae Iurcov
410159 Oradea
ROMANIA
Telephone: +40 259434406
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33141420
Description
Surgical gloves.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.9.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.9.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Oradea: Mănuşi chirurgicale

2015/S 152-279865

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Str. Republicii nr. 37
În atenția: Bogdan Nicolae Iurcov
410159 Oradea
ROMÂNIA
Telefon: +40 259434406
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: Unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Manusi chirurgicale.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea si a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea.
Cod NUTS RO111
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 24
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 118 742 și 2 849 808 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale autoritatii contractante, aproximativ o data la 6 luni.Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent (12 luni) ce se anticipeaza ca va fi atribuit este de minim 118 742 RON, respectiv maxim 1 424 904 RON.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Nr. crt. Denumire lot/produs UM cantitate minima acord-cadru estimata pe 24 luni cantitate maxima acord-cadru estimata pe 24 luni
Lot 1 – Manusi radioprotectie
1 Manusi radioprotectie sterile nr. 8 Perechi 210 5 040
Lot 2 – Manusi de examinare nesterile
1 Manusi examinare S latex, nesterile, ambidextre Buc 93 000 2 232 000
2 Manusi examinare M latex, nesterile, ambidextre Buc 158 000 3 792 000
3 Manusi examinare L din latex, nesterile, ambidextre Buc 79 000 1 896 000
4 Manusi examinare XS, latex, nesterile, ambidextre Buc 23 000 552 000
Lot 3 – Manusi sterile
1 Manusi nr. 6 sterile Perechi 3 200 76 800
2 Manusi nr. 7 sterile Perechi 7 950 190 800
3 Manusi nr. 7,5 sterile Perechi 9 450 226 800
4 Manusi nr. 8 sterile Perechi 7 050 169 200
5 Manusi nr. 8,5 sterile Perechi 3 950 94 800
Lot 4 – Manusi de protectie din neopren
1 Manusi de protectie din neopren Perechi 100 2 400
Lot 5 – Manusi nesterile de unica folosinta, din nitril, fara talc
1 Manusi nesterile de unica folosinta M, din nitril, fara talc BUC 15 000 360 000.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Nr. crt. Denumire lot/produs UM cantitate minima acord-cadru estimata pe 24 luni cantitate maxima acord-cadru estimata pe 24 luni
Lot 1 – Manusi radioprotectie
1 Manusi radioprotectie sterile nr. 8 Perechi 210 5 040
Lot 2 – Manusi de examinare nesterile
1 Manusi examinare S latex, nesterile, ambidextre Buc 93 000 2 232 000
2 Manusi examinare M latex, nesterile, ambidextre Buc 158 000 3 792 000
3 Manusi examinare L din latex, nesterile, ambidextre Buc 79 000 1 896 000
4 Manusi examinare XS, latex, nesterile, ambidextre Buc 23 000 552 000
Lot 3 – Manusi sterile
1 Manusi nr. 6 sterile Perechi 3 200 76 800
2 Manusi nr. 7 sterile Perechi 7 950 190 800
3 Manusi nr. 7,5 sterile Perechi 9 450 226 800
4 Manusi nr. 8 sterile Perechi 7 050 169 200
5 Manusi nr. 8,5 sterile Perechi 3 950 94 800
Lot 4 – Manusi de protectie din neopren
1 Manusi de protectie din neopren Perechi 100 2 400
Lot 5 – Manusi nesterile de unica folosinta, din nitril, fara talc
1 Manusi nesterile de unica folosinta M, din nitril, fara talc BUC 15 000 360 000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 118 742 și 2 849 808 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Manusi radioprotectie
1)
Descriere succintă
Manusi radioprotectie sterile nr 8 – perechi.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
3)
Cantitate sau domeniu
Cant min si max este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 720 și 665 280 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Specificatiile tehnice sunt specificate in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica Valoarea garantiei de participare este: 6 653 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Manusi de examinare nesterile
1)
Descriere succintă
1 Manusi examinare S latex, nesterile, ambidextre, fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; sa permita introducerea si alunecarea cu usurinta a mainii in interiorul manusilor; de tip ambidextru; ambalate in cutii de 100 buc; marimea S.
2 Manusi examinare M latex, nesterile, ambidextre, Fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; sa permita introducerea si alunecarea cu usurinta a mainii in interiorul manusilor; de tip ambidextru; ambalate in cutii de 100 buc; marimea M.
3 Manusi examinare L din latex, nesterile, ambidextre, Fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; sa permita introducerea si alunecarea cu usurinta a mainii in interiorul manusilor; de tip ambidextru; ambalate in cutii de 100 buc; marimea L.
4 Manusi examinare XS, latex, nesterile, ambidextre, Fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; sa permita introducerea si alunecarea cu usurinta a mainii in interiorul manusilor; de tip ambidextru; ambalate in cutii de 100 buc; marimea XS.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
3)
Cantitate sau domeniu
Cant min si max este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 010 și 1 440 240 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Specificatiile tehnice sunt specificate in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica Valoarea garantiei de participare este: 14 403 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Manusi sterile
1)
Descriere succintă
Manusi sterile nr.6 (perechi); sa fie sterile, de unica folosinta; fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; ambalate ca perechi mana dreapta-mana stanga, cu marcaj pe ambalaj.
Manusi sterile nr.7 (perechi); sa fie sterile, de unica folosinta; fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; ambalate ca perechi mana dreapta-mana stanga, cu marcaj pe ambalaj.
Manusi sterile nr.7,5 (perechi); sa fie sterile, de unica folosinta; fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; ambalate ca perechi mana dreapta-mana stanga, cu marcaj pe ambalaj.
Manusi sterile nr.8 (perechi); sa fie sterile, de unica folosinta; fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; ambalate ca perechi mana dreapta-mana stanga, cu marcaj pe ambalaj.
Manusi sterile nr.8,5 (perechi); sa fie sterile, de unica folosinta; fabricate din latex natural; conformitate cu standardul SR EN ISO 455-2:2010; ambalate ca perechi mana dreapta-mana stanga, cu marcaj pe ambalaj.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
3)
Cantitate sau domeniu
Cant min si max este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 912 și 621 888 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Specificatiile tehnice sunt specificate in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica Valoarea garantiei de participare este: 6 220 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Manusi nesterile de unica folosinta M, din nitril, fara talc
1)
Descriere succintă
Manusi nesterile de unica folosinta M, fabricate din latex, fara talc, din nitril, ambalate cutiix100buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
3)
Cantitate sau domeniu
Cant min si max este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 700 și 64 800 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Specificatiile tehnice sunt specificate in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica Valoarea garantiei de participare este: 648 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Manusi de protectie din neopren
1)
Descriere succintă
Manusi neopren categoria III impotriva agentilor citostatici si biologici respecta standardele GMP, fara pudra, nu contine latex, nu contine agenti alergici, forma anatomica, mansete extra lungi cu marginile rulate, sterilitate cu raze gamma.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141420
3)
Cantitate sau domeniu
Cant min si max este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 400 și 57 600 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Specificatiile tehnice sunt specificate in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica Valoarea garantiei de participare este: 576 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este pentru fiecare lot in parte, conform sectiunii Informatii privind loturile
Curs de referinta comunicat de BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în RON, în cuantumul si cu o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7:00-11:00.sau 12:00-15:00.În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal 4208498, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor, in favoarea autoritatii contractante.
Modalitati de retinere a garantiei de participare: (in temeiul art. 87 alin.1) din HG925/2006).În cazul în care ofertantul declarat câstigator se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse în conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, în termenul prevazut, la pretul de atribuire, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile câstigate în urma atribuirii contractului de achizitie.In cazul in care operatorul economic beneficiaza de prevederile Legii 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentand pana cel tarziu la data depunerii ofertei, „declaratia privind incadrarea in categoria IMM”, va beneficia de o reducere de 50 % a garantiei de participare.GP va fi depusa la sediul autoritatii contractante pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget Spital Clinic Judetean De Urgenta Oradea 24 luni
Buget Spital Clinic Municipal „dr.gavril Curteanu” Oradea 24 luni.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1-Declaratie privind eligibilitatea (formular 12A)
Cerinta nr. 2-Declaratie cu privire la neîncadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular 12B)
Cerinta nr. 3-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular 1)
Cerinta nr. 4-Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006. (formular 12C)
Persoanele cu functie de decizie sunt:
— Manager, Dr.Carp Gheorghe
— Director financiar-Contabil, Ec. Maghiar Marcel
— Director medical, Dr. Daina Lucia
— Medic sef upu-smurd, Dr. Borcea Hadrian
Comisia de evaluare:
— Farmacist Neamtu Corina – presedinte comisie de evaluare
— As. Rob Florin – Director de ingrijiri – membru
— Ec. Iurcov Bogdan – membru
— Ec. Bibart Cosmin – membru
— Ec. Gurau Ioana – membru
— Ec. Popovici Florin – membru de rezerva
— Farm. Bratu Lavinia – membru de rezerva
— Ing. Marzac Marian – membru de rezerva Cerinta nr. 1: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pentru „conformitate cu originalul” cu semnatura si stampila din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N corespunzator comercializarii produselor care fac obiectul contractului, informatiile cuprinse din acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cerinta nr. 2: Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertei aferenta procedurii – in copie conform cu originalul. (in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare). In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Fisa de informatii generale (formularul 2) din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimi 3 ani.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. (conform Notificarii nr. 191/2014).
— 31.12.2014: 1 EUR = 4,4821 RON
— 31.12.2013: 1 EUR = 4,4847 RON
— 31.12.2012: 1 EUR = 4,4287 RON
Nota: In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Conform formular atsat in SEAP.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sanatatii Publice pentru produsele prezentate in caietul de sarcini valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertei aferenta procedurii – in copie conform cu originalul sau Declaratii/Certificate de conformitate CE in copii certificate conform cu originalul, in traducere autentificata, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertei aferenta procedurii. (in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare).
Operatorul economic va prezenta mostre cu titlu gratuit, pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate, pana la data limita de depunere a ofertelor. Mostrele sunt solicitate in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sanatatii Publice pentru produsele prezentate in caietul de sarcini valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertei aferenta procedurii – in copie conform cu originalul sau Declaratii/Certificate de conformitate CE in copii certificate conform cu originalul, in traducere autentificata, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertei aferenta procedurii. (in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare).
Mostrele vor fi trimise la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, str. Republicii nr. 37, Etaj 4, Secretariat, Oradea, jud. Bihor.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 9.9.2015 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.9.2015 - 09:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.9.2015 - 10:00
Locul:
La sediul autoritatii contractante: Oradea, str. Republicii nr. 37, Etaj 3, camera 33.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membrii comisiei de evaluare, si dupa caz membrii de rezerva, membrii experti cooptati. Operatorii care isi depun oferta, in baza unei imputerniciri.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial.
3.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 97^1 din HG925/2006, documentul constatator pe care il vom trimite la ANRMAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica se va face in baza prevederilor art.181 lit.c^1) din OUG 34/2006.
4.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
5.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.
6.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operatorul economic a fost consultat in scris, conform art.147 alin.3 din OUG 34/2006.
7.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
9.Autoritatea contractanta organizeaza procedura de achizitie publica pentru achizitia de materiale sanitare- Manusi chirurgicale, in baza HCL 646 din 28 August 2014 a Consiliului Local al Municipiului Oradea, privind aprobarea infiintarii asocierii fara personalitate juridica „Consortiul Spitalicesc” intre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea si Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea si al Acordului de Asociere intre cele doua autoritati contractante.
Locul de livrare: 1) In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea:
— Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et. 1;
— Stationar III – Calea Clujului nr. 50.
2) Farmaciile Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”: Oradea, Str. C. Coposul nr. 12.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art.256^2, alin.1, din OUG34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea – Compartiment Juridic
Str. Republicii nr. 37
410475 Oradea
ROMÂNIA
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259437750
Fax: +40 259417169
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
3.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.