Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electrical equipment and apparatus [metallographic equipment to prepare radioactive samples etc - susen project][amendment]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum vyzkumu Rez s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60361

12/08/2015 S154 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Husinec-Řež: Electrical equipment and apparatus

2015/S 154-283654

Centrum výzkumu Řež s.r.o., 26722445, Husinec-Řež č.p. 130, Centrum výzkumu Řež s.r.o., For the attention of: Petr Oumrt, Husinec-Řež 250 68, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 266172488. E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 4.7.2015, 2015/S 127-231939)

RE:
CPV:31600000, 45214630
Electrical equipment and apparatus

Scientific installations

Instead of:

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) Zákona. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným § 53 odst. 3 Zákona, tj. předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona);

b) potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) Zákona);

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) Zákona);

d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e), písm. f) – pouze ve vztahu ke spotřební dani, písm. g), písm. j) až k) Zákona).

Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – § 54 písm. a) Zákona;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – § 54 písm. b) Zákona.

III.2.3) Technická způsobilost:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek zařízení přípravny vzorků realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel provedl minimálně 3 dodávky přístrojového vybavení metalografické laboratoře v hodnotě každé dodávky ve výši minimálně 2 miliony korun českých. Z doložených zakázek musí být alespoň jedno zařízení dodáno a zprovozněno v horké komoře. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva a doklad o uskutečnění plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v Informaci o kvalifikaci prověřit. Dále v souladu s § 59 odst. 4 Zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

24.8.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

24.8.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

24.8.2015 (12:00)

VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie:

SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 – MŠMT OP VaVpI ERDF EU.

Read:
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) Zákona.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným § 53 odst. 3 Zákona, tj. předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona);

b) potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) Zákona);

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) Zákona);

d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e), písm. f) – pouze ve vztahu ke spotřební dani, písm. g), písm. j) až k) Zákona).

Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – § 54 písm. a) Zákona;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – § 54 písm. b) Zákona.

III.2.3) Technická způsobilost:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek zařízení přípravny vzorků realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že dodavatel provedl minimálně 3 dodávky přístrojového vybavení metalografické laboratoře v hodnotě každé dodávky ve výši minimálně 2 miliony korun českých. Z doložených zakázek musí být alespoň jedno zařízení dodáno a zprovozněno v horké komoře. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení či smlouva a doklad o uskutečnění plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v Informaci o kvalifikaci prověřit. Dále v souladu s § 59 odst. 4 Zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

26.8.2015 (12:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

26.8.2015 (12:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

26.8.2015 (12:00)

VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie:

SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 – MŠMT OP VaVpI

ERDF EU.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.