Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products [laboratory/training equipment - includes radiological set (?)][amendment]
Warsaw, Poland

Purchaser: Uniwersytet Warszawski
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61067

14/08/2015 S156 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2015/S 156-286420

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 05, 02-093 Warszawa, For the attention of: Agnieszka Ciechańska, Warszawa 00-927, POLAND. Telephone: +48 225532565. Fax: +48 225532597. E-mail: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 8.8.2015, 2015/S 152-280183)

RE:
CPV:33000000, 38510000, 38342000, 33114000, 39162100, 38420000, 38000000, 33111000
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Microscopes

Oscilloscopes

Spectroscopy devices

Teaching equipment

Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

X-ray devices

Instead of:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 28.9.2015. Zakończenie 15.11.2015.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Przez główne dostawy, należy rozumieć:

dla części 1: co najmniej dwie dostawy urządzeń do pomiarów i diagnostyki elektronicznej wspomaganej komputerowo o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto/każda),

dla części 2: co najmniej dwie dostawy zestawów eksperymentalnych do badań radiologicznych o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto/każda),

dla części 3: jedna dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej radiologicznych o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

dla części 4: jedną dostawę aparatury USG o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Read:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Dla części: 1, 3, 4 – rozpoczęcie 28.9.2015 – zakończenie 15.11.2015

dla części 2 – 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Przez główne dostawy, należy rozumieć:

dla części 1: co najmniej dwie dostawy urządzeń do pomiarów i diagnostyki elektronicznej wspomaganej komputerowo o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto/każda),

dla części 3: jedną dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

dla części 4: jedną dostawę aparatury USG o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Uwaga: Zamawiający zmienił termin realizacji części 2 zamówienia na 12 tygodni od daty zawarcia umowy! Terminy realizacji pozostałych części pozostają bez zmian.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.