Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray inspection equipment [special mobile x-ray inspection device][amendment]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Generální ředitelství cel
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60565

10/09/2015 S175 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Czech Republic-Prague: X-ray inspection equipment

2015/S 175-317775

Česká republika – Generální ředitelství cel, 71214011, Budějovická 1387/7, odd. 090 Veřejných zakázek, For the attention of: Mgr. Petr Polák, Praha 4 140 96, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 261332559. E-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 16.7.2015, 2015/S 135-249248)

RE:
CPV:38582000
X-ray inspection equipment

Instead of:

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

8.9.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

8.9.2015 (10:00)

VI.3) Další informace:

V souladu s § 86 odst. 3 písm. d) zákona zadavatel neuveřejnil předběžné oznámení k této veřejné zakázce. Zadávací dokumentace a dodatečné informace budou neomezeně a dálkově přístupné na profilu zadavatele adresa: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html Dodatečné dotazy lze zasílat doporučeným dopisem, e-mailem na adresu podatelna@cs.mfcr.cz nebo do datové schránky GŘC (7puaa4c).

Read:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

14.9.2015 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

14.9.2015 (10:00)

VI.3) Další informace:

V souladu s § 86 odst. 3 písm. d) zákona zadavatel neuveřejnil předběžné oznámení k této veřejné zakázce. Zadávací dokumentace a dodatečné informace budou neomezeně a dálkově přístupné na profilu zadavatele adresa: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html Dodatečné dotazy lze zasílat doporučeným dopisem, e-mailem na adresu podatelna@cs.mfcr.cz nebo do datové schránky GŘC (7puaa4c). Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace. Vzhledem k tomu, že zadavatel v důsledku administrativní chyby nezaslal dodatečné informace ve lhůtě podle § 49 zákona, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.