Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Other containers [reinforced concrete storage containers etc][amendment]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=55518

24/09/2015 S185 Member states - Supply contract - Additional information - Restricted procedure
Lithuania-Visaginas: Other containers

2015/S 185-335488

Valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“, 255450080, Drūkšiniai, For the attention of: Editai Spudytei, LT Visaginas, Visagino savivaldybė 31500, LITHUANIA. Telephone: +370 38624185. Fax: +370 38624189. E-mail: spudyte@iae.lt

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 14.8.2014, 2014/S 155-278375)

RE:
CPV:44619000
Other containers

Instead of:

III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama galiojanti banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą, kopija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 50 000 penkiasdešimt tūkstančių litų, 00 ct) LTL / 14 481 (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 00 ct) EUR.

III.1.4) Kitos ypatingos sąlygos:

Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal šią Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško IAE leidimo neturi teisės pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai ir neskelbia bei neatskleidžia jokių šios Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šią Sutartį arba kai perduodama, skelbiama arba atskleidžiama informacija, kuri yra viešai prieinama arba kurią privaloma atskleisti pagal galiojančius teisės aktus. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima IAE.

Informuojame, kad prieš antrąjį pirkimo etapą atrinkti kandidatai prieš jiems išduodant konteinerio brėžinius privalės pasirašyti konfidencialumo sutartį. Šis reikalavimas susijęs su tuo, kad techninio konteinerių projekto autorius yra numatęs apribojimus dėl konteinerio brėžinių platinimo trečiosioms šalims.

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

1. Kandidatas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tinkamai įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 2 000 000 LTL su PVM, jei teikima informacija apie vykdomą sutartį, tokiu atveju turi būti tinkamai įvykdyta sutarties dalis ne mažesnės nei 2 000 000 LTL su PVM vertės. Panašia pirkimo–pardavimo sutartimi laikoma sutartis, kurios įgyvendinimo metu buvo gaminami ir tiekiami gelžbetoniniai gaminiai, ne mažesnio kaip 4,5 m3 tūrio.

2. Kandidatas turi būtinas žinias, patirtį bei gali pasiūlyti kvalifikuotus specialistus. Kandidatas turi pasiūlyti 2 (du) pagrindinius specialistus, kurie turi tenkinti šiuos reikalavimus:

2.1. Pagrindinis specialistas Nr. 1: gamybos proceso vadovas

Reikalavimai specialistui:

1. turi turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba gamybos inžinerijos arba statybų technologijos arba medžiagų technologijos studijų krypties išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vadovavimo gelžbetoninių gaminių gamybos procesui.

2.2. Pagrindinis specialistas Nr. 2: gamybos kokybės vadovas

Reikalavimai specialistui:

1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis gelžbetoninių gaminių gamybos proceso kokybės valdymo srityje.

3. Kandidatas turi turėti ne mažiau kaip 10 specialistų, dalyvaujančių gelžbetoninių gaminių gamybos procese ir turinčių ne mažiau kaip dvejų metų tokio darbo patirtį.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

22.11.2015 (16:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

23.11.2015 (9:30)

Read:
III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama galiojanti banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą, kopija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 14 481 (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 00 ct) EUR.

III.1.4) Kitos ypatingos sąlygos:

Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal šią Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško IAE leidimo neturi teisės pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai ir neskelbia bei neatskleidžia jokių šios Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šią Sutartį arba kai perduodama, skelbiama arba atskleidžiama informacija, kuri yra viešai prieinama arba kurią privaloma atskleisti pagal galiojančius teisės aktus. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima IAE. Informuojame, kad prieš antrąjį pirkimo etapą atrinkti Kandidatai prieš jiems išduodant konteinerio brėžinius su dokumentacija gamybai ir projektavimui privalės pasirašyti konfidencialumo sutartį. Šis reikalavimas susijęs su tuo, kad techninio konteinerių projekto autorius yra numatęs apribojimus dėl konteinerio brėžinių platinimo trečiosioms šalims.

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

1. Kandidatas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tinkamai įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 500 000 EUR su PVM, jei teikiama informacija apie vykdomą sutartį, tokiu atveju turi būti tinkamai įvykdyta sutarties dalis ne mažesnės nei 500 000 EUR su PVM vertės. Panašia pirkimo–pardavimo sutartimi laikoma sutartis, kurios įgyvendinimo metu buvo gaminami ir tiekiami gelžbetoniniai gaminiai, ne mažesnio kaip 4,5 m3 tūrio.

2. Kandidatas turi būtinas žinias, patirtį bei gali pasiūlyti kvalifikuotus specialistus. Kandidatas turi pasiūlyti 2 (du) pagrindinius specialistus, kurie turi tenkinti šiuos reikalavimus:

2.1. pagrindinis specialistas Nr. 1: gamybos proceso vadovas.

Reikalavimai specialistui:

1. turi turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba gamybos inžinerijos arba statybų technologijos arba medžiagų technologijos studijų krypties išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vadovavimo gelžbetoninių gaminių gamybos procesui;

2.2. pagrindinis specialistas Nr. 2: gamybos kokybės vadovas.

Reikalavimai specialistui:

1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis gelžbetoninių gaminių gamybos proceso kokybės valdymo srityje;

3. Kandidatas turi turėti ne mažiau kaip 10 specialistų, dalyvaujančių gelžbetoninių gaminių gamybos procese ir turinčių ne mažiau kaip 2 metų tokio darbo patirtį.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

19.11.2015 (16:00)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

20.11.2015 (9:30)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjai rengdami pasiūlymus turi atsižvelgti į pirkimo dokumentų pakeitimus ir vadovautis CVP IS priemonėmis pateikta viešojo pirkimo dokumentų nauja aktualia redakcija. Visą informaciją apie pirkimą galima surasti https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.