Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Particle accelerators [cyclotron - medical]
Kolding, Denmark

Purchaser: Medicoteknik, Region Syddanmark

25/09/2015 S186 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Denmark-Kolding: Particle accelerators

2015/S 186-336746

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Medicoteknik, Region Syddanmark
Skovvangen 2
For the attention of: Søren Iversen
6000 Kolding
DENMARK
Telephone: +45 30682464
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.regionsyddanmark.dk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
31643000, 50421000, 80000000
Description
Particle accelerators .
Repair and maintenance services of medical equipment .
Education and training services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
30.11.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Danish)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Danmark-Kolding: Partikelacceleratorer

2015/S 186-336746

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Medicoteknik, Region Syddanmark
Skovvangen 2
Att: Søren Iversen
6000 Kolding
DANMARK
Telefon: +45 30682464
Mailadresse: soeren.iversen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.regionsyddanmark.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)
Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)
Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej
Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Cyklotron, OUH.
II.2)
Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer
NUTS-kode DK03
II.3)
Oplysninger om rammeaftale
II.4)
Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Cyklotron, OUH.
II.5)
CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
31643000, 50421000, 80000000
II.6)
Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
30.11.2015
II.7)
Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)
Yderligere oplysninger:
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Kontraktbetingelser
III.1.1)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)
Betingelser for deltagelse
III.2.1)
Oplysning om reserverede kontrakter
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)
Yderligere oplysninger:
Idet ordregiver ved tidligere udbud alene har modtaget 1 tilbud, ønskes det efterprøvet, om der ved et evt. genudbud kan opnås forøget konkurrence gennem anvendelse af udbudsdokumenter på engelsk. Dokumenterne forventes klar på engelsk primo uge 41, hvor interesserede tilbudsgivere kan rekvirere dem hos ordregivers kontaktperson.
Inden en endelig beslutning om fornyet udbud af opgaven træffes, vil interesserede tilbudsgivere eventuelt også blive givet mulighed for dialog med modtager Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH.
VI.3)
Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.9.2015http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.