Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Building-inspection services [test/inspection of steel support structures, concrete structures, earthworks and hydraulic works, coatings, walls, insulation, fire protection structures, etc][amendment]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61158

26/09/2015 S187 Member states - Service contract - Additional information - Negotiated procedure
Hungary-Paks: Building-inspection services

2015/S 187-340079

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK06068, Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71., For the attention of: Szél István, csoportvezető, Paks 7031, HUNGARY. Telephone: +36 75508042. Fax: +36 75508517. E-mail: kozbeszerzes@npp.hu

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 13.8.2015, 2015/S 155-286167)

RE:
CPV:71315400
Building-inspection services

Instead of:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

20.1.2016

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha a részvételi felhívás feladásának napjától számított, utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele érje el a 200 000 000 HUF-ot.

Az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerinti árbevételnek fogadja el az

a) acél tartószerkezeteken és/vagy

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy

c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy

d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy

e) korróziógátló bevonatokon és/vagy

f) falazatokon és/vagy

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy

h) tűzgátló épületszerkezeteken végzett műszaki szakértői feladatokat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A(z) (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.

Amennyiben számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.

A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás egyszerű másolata.

Ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolnia. A működésének teljes ideje alatt

a) acél tartószerkezeteken és/vagy

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy

c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy

d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy

e) korróziógátló bevonatokon és/vagy

f) falazatokon és/vagy

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy

h) tűzgátló épületszerkezeteken

végzett műszaki szakértői vizsgálat(ok)ra vonatkozó szerződéseiből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételével kell igazolnia.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem végzett ipari létesítmény(ek)ben

a) acél tartószerkezeteken és

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és

c) földművek és vízépítési műtárgyakon és

d) dekontaminálható bevonatokon és

e) korróziógátló bevonatokon és

f) falazatokon és

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és

h) tűzgátló épületszerkezeteken

műszaki szakértői vizsgálat(ok)at, mely(ek)nek nettó összértéke eléri a 280 000 000 HUF-ot.

Az a)-h) pontok alatt felsorolt valamennyi szerkezeten kell legalább egyszer szakértői munkát végezni az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:

M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) elvégzett, műszaki szakértői munkáinak ismertetése.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

30.9.2015 (14:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

21.9.2015 (14:00)

VI.3) További információk: 2. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:

12.10.2015

VI.3) További információk: 10. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

14.9.2015 (14:00)

VI.3) További információk: 16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:

14.10.2015

Read:
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

22.2.2016

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha a részvételi felhívás feladásának napjától számított, utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele érje el a 200 000 000 HUF-ot.

Az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerinti árbevételnek fogadja el az ipari létesítmény(ek)ben*

a) acél tartószerkezeteken és/vagy

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy

c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy

d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy

e) korróziógátló bevonatokon és/vagy

f) falazatokon és/vagy

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy

h) tűzgátló épületszerkezeteken műszaki szakértői vizsgálat(ok) alapján végzett műszaki szakértői munká(ka)t.

*Ipari létesítménynek, tulajdonjogi viszonyaitól függetlenül, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó, szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen raktár, üzemi termeléshez kapcsolódó építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott – ipari és energiatermeléshez köthető – sajátos építményfajtákat, valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A(z) (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.

Amennyiben számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.

A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás egyszerű másolata.

Ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolnia. A működésének teljes ideje alatt az ipari létesítményekben*

a) acél tartószerkezeteken és/vagy

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy

c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy

d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy

e) korróziógátló bevonatokon és/vagy

f) falazatokon és/vagy

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy

h) tűzgátló épületszerkezeteken műszaki szakértői vizsgálat(ok) alapján végzett műszaki szakértői munká(k)ra vonatkozó szerződéseiből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételével kell igazolnia.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem végzett ipari létesítmény(ek)ben*

a) acél tartószerkezeteken és

b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és

c) földművek és vízépítési műtárgyakon és

d) dekontaminálható bevonatokon és

e) korróziógátló bevonatokon és

f) falazatokon és

g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és

h) tűzgátló épületszerkezeteken műszaki szakértői vizsgálat(ok)at, és a műszaki szakértői vizsgálat(ok) alapján műszaki szakértői munká(ka)t, mely(ek)nek nettó összértéke eléri a 280 000 000 HUF-ot.

Az a)-h) pontok alatt felsorolt valamennyi szerkezeten kell legalább egyszer műszaki szakértői vizsgálat alapján műszaki szakértői munkát végezni az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.

*Ipari létesítménynek, tulajdonjogi viszonyaitól függetlenül, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó, szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen raktár, üzemi termeléshez kapcsolódó építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott – ipari és energiatermeléshez köthető – sajátos építményfajtákat, valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat.

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:

M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) műszaki szakértői vizsgálat(ok) alapján elvégzett műszaki szakértői munká(i)nak ismertetése.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

16.10.2015 (14:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

16.10.2015 (14:00)

VI.3) További információk: 2. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:

13.11.2015

VI.3) További információk: 10. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

16.10.2015 (14:00)

VI.3) További információk: 16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:

16.11.2015

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Ajánlatkérő a 2015/S 155-286167 számú 13.8.2015-án megjelent eredeti részvételi felhívást 2015/S 178-324259 számú 15.8.2015-én megjelent korrigendummal módosította. A korrigendum alapján a részvételi jelentkezési határidő 30.9.2015., 14:00 órára módosult.

Jelen korrigendummal a részvételi jelentkezési határidő újra módosul 16.10.2015., 14:00 órára.

2015/S 155-286167 számú hirdetmény módosítása alapján a kiegészítő iratokban foglaltak is módosulnak.

1. Kiegészítő iratok címlap

2. 1. Fejezet 4. oldal 1.4. pont: A közbeszerzési eljárás tervezett időbeli ütemezése

3. I. Fejezet 10-11. oldal 2.2.11 pont: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező gazdasági és pénzügyi alkalmasságának, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására megkövetelt iratok, nyilatkozatok

4. I. Fejezet 12. oldal 2.3. pont: A részvételi jelentkezés elkészítésének tartalmi és formai követelményei

5. III. Fejezet Mellékletek 64. oldal 12. sz. melléklet (A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet egyszerű nyilatkozata a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására)

6. III. Fejezet Mellékletek 67-69. oldal 13/3. sz. melléklet (Referencianyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján).http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.