Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Isotopic reagents [includes technetium generator, etc - medical]
Romania

Purchaser: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”

26/09/2015 S187 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Isotopic reagents

2015/S 187-338526

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Str. Mircea Vulcanescu nr. 88
Contact point(s): Biroul Achizitii si Contractari
For the attention of: Maier Olimpiu
010825 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213193072
E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Fax: +40 213193072
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33696400
Description
Isotopic reagents.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2015 - 13:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Reactivi izotopici

2015/S 187-338526

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Str. Mircea Vulcanescu nr. 88
Punct(e) de contact: Biroul Achizitii si Contractari
În atenția: Maier Olimpiu
010825 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213193072
E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Apărare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Consumabile medicina nucleara.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 24
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 606 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate trimestrial în functie de punerea la dispozitie a fondurilor bugetare.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitia de consumabile medicina nucleara.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Furnizare consumabile medicina nucleara, conform informatii privind loturile.
Valoarea estimată fără TVA: 606 000 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Generator Tehnetiu 15 GBq
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 BUC / MAXIM 15 BUC
AC = MINIM 15 BUC / MAXIM 50 BUC.
Valoarea estimată fără TVA: 250 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5 000 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-Tc-macroagregate albumina umana
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 15 flac
AC = MINIM 15 flac / MAXIM 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 300 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-Tc-MIBI
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 15 flac
AC = MINIM 15 flac / MAXIM 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 78 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 560 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Kit pentru prepararea radiofarmaceuticului 99m- Tc-tetrofosmin
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 15 flac
AC = MINIM 15 flac / MAXIM 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 65 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 300 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-Tc-DTPA
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 15 flac
AC = MINIM 15 flac / MAXIM 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 300 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Kit pentru prepararea HMPAO
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 5 flac
AC = MINIM 5 flac / MAXIM 30 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 39 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 780 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-TC-albumina umana (nanocoloid)
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 15 flac
AC = MINIM 15 flac / MAXIM 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 480 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-Tc-pirofosfat
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 1 flac / MAXIM 10 flac
AC = MINIM 10 flac / MAXIM 40 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 12 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 240 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Kit pentru prepararea 99m-TC-Oxidronate
1)
Descriere succintă
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33696400
3)
Cantitate sau domeniu
CS = MINIM 25 flac / MAXIM 105 flac
AC = MINIM 105 flac / MAXIM 360 flac.
Valoarea estimată fără TVA: 108 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 160 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Valoarea garantiei de participare 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot.Modalitate constituire: conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru IMM-uri poate fi constituita in cuantum de 50 % din valoarea solicitata.In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi însotita obligatoriu de Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM. Viramentul bancar în favoarea SUUMC, se poate realiza în urmatorul cont de virament RO77TREZ7015005XXX000171 deschis la Trezoreria sectorului 1. Valabilitate va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei – 120 de zile. Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Constituirea garantiei de participare se va dovedi in conformitate cu prevederile art 18 din HG 1660/2006.In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, dovada constituirii garantiri de participare se va incarca atat in SEAP, scanata si semnata cu semnataura electronica si se va prezenta si in original, la sediul autoritatii contractante, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Pentru constituirea garantiei in alte valute se va utiliza echivalenta leu/alta valuta raportat la cursul de schimb BNR din ziua publicarii anuntului.In conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006, garantia de particupare este irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pa baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, in conditiile art. 87 din HG 925 / 2006 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie este de 10 % din pretul contractului subsecvent fara T.V.A. Ofertantul câstigator, care a facut dovada încadrarii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie în cuantumul de 5 % din pretul contractului subsecvent fara T.V.A.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: în conformitate cu art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 90 alin. (2) din H.G. 925/2006 se aplica numai în situatia în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica sau egala cu 500 lei.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse bugetare – asigurari sociale de sanatate.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1.Cerinta obligatorie: Declaratie privind eligibilitatea – Prezentarea Formularului F.1. din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire;
2.Cerinta obligatorie:Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181. – Completarea Formularului F. 2. Din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.Încadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
Atentie:
— daca ofertantul a fost în relatie contractuala cu autoritatea contractanta în ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa în situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a încadra acest aspect la „fals în declaratii” si atrage descalificarea ofertei;
3.Cerinta obligatorie:Certificatul de participare la procedura de licitatie deschisa cu oferta independenta Conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/20.10.2010 – Prezentarea Formularului F.4. din Anexa „Formulare” la prezenta Fisa de date a achizitiei este obligatorie;
4.Cerinta obligatorie:Declaratia privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006
Prezentarea Formularului F.3. din Anexa „Formulare” la Fisa de date a achizitiei este obligatorie. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
Reprezentantul A.C. este doamna Florentina IONITA-RADU.
Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie:Ionut Bazga, Jinga Mariana, Dumitrescu Gheorghe, Georgescu George, Boboc Daniela, Tudor Gabriela, Olimpiu Laurentiu, Maier,Popa Cornelia,Nica Georgeta, Preda Luminita, Anghelescu Andreea, Adrian Buligai, Victor Catalin Mazilu, Raluca Mititelu
5.Cerinta obligatorie: Informatii privind asocierea = Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele:
— faltul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
— nominalizarea liderului asociatiei;
— comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
— platile se vor face catre liderul esociatiei;
— partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
Nota 1:
In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat, exceptia certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta care se prezinta de ofertant in numele asocierii.
Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
Nota 2:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului.In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat un clar numele, prenumele si functia semnatarului.
Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura are obligatia de a prezenta declaratie de eligibilitate, declaratia privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 si declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 litera a, c1 si d din OUG 34/2006 modificata cu Legea 279/2011. Documentele intocmite/emise de catre ofertanti se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator (i).
Nota 3:
In cazul subcontractarii, pentru subcontractanti se vor depune documentele de la cerinta nr 4. In cazul subcontractantilor se va prezenta declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti,daca este cazul. Prezentare – Formularului F7 din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire.
6.Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar. – Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic.
Se va prezenta lipsa datoriilor scadenta la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006
In cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente în materie din tara în care ofertantul este rezident.
7.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local).
Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic.
Se va prezenta lipsa datoriilor scadenta la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor avand in vedere si prevederile Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente în materie din tara în care ofertantul este rezident
Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu samnatura electronica.
Încadrarea ofertantului în conditiile prevazute de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. 8.Cerinta obligatorie:Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului.
Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta.
Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
Cerinta obligatorie:Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara în care ofertantul este stabilit.- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara în care ofertantul este stabilit.
Documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica.
Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
Nota:
Conform prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
A2/3447 din 03.09.2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 6.11.2015 - 13:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
9.11.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.12.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
In cazul depunerii unor contestatii, contestatorii au obligatia de a constitui garanta de buna conduita in cuantumul, forma si conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 (art. 271^1), astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 51/2014.
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:
1.1 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse /introduse in S.E.A.P. , mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in S.E.A.P., o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.
1.1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P., procedura pentru lotul respectiv se anuleaza.
1.1.2 Noua propunere financiara se va depune / introduce in S.E.A.P.Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica in solicitarea transmisa in S.E.A.P. de catre autoritatea contractanta.
1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in S.E.A.P. , mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in S.E.A.P., a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1.
1.2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P.,ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul S.E.A.P.,va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in S.E.A.P.,la procedura.
1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in S.E.A.P., a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II.
1.3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P.,ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul S.E.A.P.,va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in S.E.A.P.,la procedura.
Ofertantii vor mai depune in S.E.A.P. urmatoarele documente semnate cu semnatura electronica – Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.46 alin (1) din O.U.G. nr 34/2006, completata conform Formularului – F10 si Fisa de informatii generale – Formularul F5.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2, din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Sediul autoritatii contractante – Sef Birou juridic- – George Georgescu
Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1
010825 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213195839
Fax: +40 213193072
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
21.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.