Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services [maintenance of various equipment (piping, valves, fittings, pumps, compressors, motors, vessels, decontamination equipment, etc)]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

29/09/2015 S188 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services

2015/S 188-341202

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Ing. Marian Tallo
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Tenders or requests to participate must be sent to: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50500000, 50531300, 34913000
Description
Repair and maintenance services.
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery.
Repair and maintenance services of compressors.
Miscellaneous spare parts.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.11.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

See :
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341202-2015:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.