Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services [disposal of radioactive waste (?)]
Husinec, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

02/10/2015 S191 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Husinec: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2015/S 191-345807

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Hlavní 130/0
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Ing. Petr Oumrt
250 68 Husinec
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
90520000, 90521300, 90521400, 90521500
Description
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services .
Disposal of radioactive waste .
Transport of radioactive waste .
Packaging of radioactive waste .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
31.10.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Husinec: Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu

2015/S 191-345807

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Hlavní 130/0
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Ing. Petr Oumrt
250 68 Husinec
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266172488
E-mail: petr.oumrt@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
SUSEN – likvidace radioaktivních odpadů.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Centrum výzkumu Řež s.r.o., 250 68 Husinec-Řež, č. p. 130.
Kód NUTS CZ020
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Likvidace radioaktivních odpadů uvolněných při výstavbě projektu SUSEN.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 10 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
90520000, 90521300, 90521400, 90521500
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
31.10.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků projektu SUSEN, který je realizován v rámci ERDF EU.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Projekt SUSEN – Udržitelná energetika z programu Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0108.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
25.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.