Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [blood gamma irradiation services/equipment (?) - may cover removal/disposal of old equipment]
Oulu, Finland

Purchaser: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

03/10/2015 S192 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Finland-Oulu: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 192-347015

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kajaanintie 50
FI-90029 Oulu
FINLAND
Telephone: +358 83155308
E-mail: paivi.kurjenniemi@ppshp.fi
Tenders or requests to participate must be sent to: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Internet address: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp/?id=45540&tpk=0115e45a-b39f-45e7-8852-4b7f0b991b83
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.12.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Finnish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Finnish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Suomi-Oulu: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2015/S 192-347015

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)
Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kajaanintie 50
FI-90029 Oulu
SUOMI
Puhelin: +358 83155308
Sähköpostiosoite: paivi.kurjenniemi@ppshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Internet-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp/?id=45540&tpk=0115e45a-b39f-45e7-8852-4b7f0b991b83
I.2)
Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)
Pääasiallinen toimiala
I.4)
Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)
Kuvaus
II.1.1)
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Verivalmisteiden sädetyslaite.
II.1.2)
Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
NUTS-koodi FI1A2
II.1.3)
Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)
Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)
Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankinnan kohteena on verivalmisteiden sädetyslaite Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymä Nordlab:n Oulun verikeskukseen. Sädetyslaitetta käytetään verivalmisteiden sädetykseen tarkoituksena inaktivoida valmisteen lymfosyytit. Sädetykseen haetaan gammasäteilyyn perustuvaa laitetta. Tarjoukseen tulee sisällyttää verikeskuksessa käytössä olevan vanhan sädetyslaitteen GAMMACELL 2000 (Molsgaard Medical) kuljetus ja hävittäminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (hinnat esitettävä eriteltyinä). Laitteen sijoituspaikka on Nordlab Oulun verikeskus (Oulun yliopistollinen sairaala). Laite on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana, jolloin laskutuskin tapahtuu.
Huom: Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp/?id=45540&tpk=0115e45a-b39f-45e7-8852-4b7f0b991b83
II.1.6)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
38000000
II.1.7)
Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)
Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)
Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)
Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Optiona pyydetään tarjoamaan huoltosopimus, joka sisältää laitteen vuosittaisen mekaanisen toiminnan tarkastuksen ja sädetysajan/annosnopeuden validoinnin ja arvioinnin sekä näissä tarvittavat reagenssit ja tarvikkeet. Määräaikaishuoltoja koskien hinnan tulee sisältää tehtävän työn lisäksi varaosat sekä matka- ja majoituskustannukset. Optiohinnan tulee olla voimassa 4 vuotta.
II.2.3)
Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)
Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)
Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)
Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)
Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)
Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)
Muut erityisehdot
III.2)
Osallistumisehdot
III.2.1)
Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.2.2)
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
III.2.3)
Tekninen suorituskyky
III.2.4)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)
Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)
Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
IV kohta: Menettely

IV.1)
Menettelyn luonne
IV.1.1)
Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)
Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)
Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)
Ratkaisuperusteet
IV.2.1)
Ratkaisuperusteet
IV.2.2)
Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)
Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)
Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)
Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
IV.3.3)
Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2015 - 12:00
IV.3.5)
Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)
Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)
Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)
Lisätiedot
VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)
Muutoksenhakuelin
VI.4.2)
Muutoksenhaku
VI.4.3)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.