Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Software package and information systems [software for 3d modeling - eli-np project]
Magurele, Romania

Purchaser: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”

17/10/2015 S202 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Magurele: Software package and information systems

2015/S 202-365745

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
Contact point(s): IFIN-HH
For the attention of: Ioan Ionut Stefan
Ro077125 Magurele
ROMANIA
Telephone: +40 214042318
E-mail: ionuti@nipne.ro
Fax: +40 214042393
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ifin.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
48000000, 79633000
Description
Software package and information systems.
Staff development services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.11.2015 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.11.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Magurele: Pachete software şi sisteme informatice

2015/S 202-365745

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
Punct(e) de contact: IFIN-HH
În atenția: Ioan Ionut Stefan
Ro077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
E-mail: ionuti@nipne.ro
Fax: +40 214042393
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ifin.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Pachete software
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov.
Cod NUTS RO322
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizarea si instruirea personalului utilizator a unor pachete software pentru modelarea 3D a cladirii si experimentelor preconizate a se realiza la ELI-NP, analiza de stres si deformatii a diferitelor componente ce se vor proiecta in cadrul ELI-NP, analiza elementelor constructive cinematice ale diferitelor ansambluri necesare experimentelor, analiza din punct de vedere a accesului si fazelor de instalare ale diferitelor experimente, precum si software de tip matematic, software pentru simulari numerice multidisciplinare de camp cuplat si software de tomografie computerizata.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000, 79633000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Lot 1:
Catia V5 – Mechanical Design 2-4 buc.
Catia V5 – Generative Part Structural Analysis 2 product – 1 buc.
Catia V5 – Generative Assembly Structural Analysis 2 product – 1 buc.
Catia Dmu Kinematics Simulator 2 product – HWS – 1 buc.
Catia Delmia – Human Workspace Simulation – 1 Buc.
Catia Piping Design 2 product – 1 buc.
Catia Piping & Instrumentation Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Systems Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Hvac Design 2 product – 1 buc.
Catia Hvac Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Plant Layout 1 product – 1 buc.
Catia Composer Configuration – 2 buc.
PLM Collaborative Sharing Extended Package (Enovia V6 Base) – 6 buc.
PLM Collaborative Innovation Extended Package (Enovia V6 Integration with Catia V5) – 4 buc.
Prelungiri licente anual – 3 ani
Curs Catia V5 Fundamentals – 1 buc.
Curs Catia V5 Mechanical Expert – 1 buc.
Curs Catia V5A + GAS1 + GAS2 + GPS + DMU – 1 buc.
Curs Virtual Ergonomics – 1 buc.
Curs Catia Composer – 1 buc.
Curs Piping (PIP_S+PID+PIP) – 1 buc.
Curs Hvac (HVA_S+HVA+HVD) – 1 buc.
Curs Equipment Arrangement (plo) – 1 buc.
Implementare PLM + curs + instalare server si statii de lucru + configurare – 1 buc.
Lot 2:
Simion 8.1 – 1 buc.
Lot 3:
Ansys Academic Associate Mechanical and CFD – 1 buc.
Ansys Academic Meshing Tools – 5 buc.
Curs Ansys – 1 buc.
Prelungiri licente anual – 3 ani
Lot 4:
Program pentru vizualizarea si reconstructia datelor de tomografie computerizata – 1 buc.
Lot 5:
Zemax Opticstudio 15 Premium with ZPA; Single User License – 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 426 945 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 5 Denumire: Zemax Opticstudio 15 Premium
1)
Descriere succintă
Zemax Opticstudio 15 Premium – 1 buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000
3)
Cantitate sau domeniu
Zemax Opticstudio 15 Premium – 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 300 EUR.
Lot nr: 1 Denumire: Software Catia V5
1)
Descriere succintă
Catia V5 – Mechanical Design 2 – 4 buc.
Catia V5 – Generative Part Structural Analysis 2 product – 1 buc.
Catia V5 – Generative Assembly Structural Analysis 2 product – 1 buc.
Catia Dmu Kinematics Simulator 2 product – HWS – 1 buc.
Catia Delmia – Human Workspace Simulation – 1 buc.
Catia Piping Design 2 product – 1 buc.
Catia Piping & Instrumentation Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Systems Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Hvac Design 2 product – 1 buc.
Catia Hvac Diagrams 2 product – 1 buc.
Catia Plant Layout 1 product – 1 buc.
Catia Composer Configuration – 2 buc.
PLM Collaborative Sharing Extended Package (Enovia V6 Base) – 6 buc.
PLM Collaborative Innovation Extended Package (Enovia V6 Integration with Catia V5) – 4 buc.
Prelungiri licente anual – 3 ani
Curs Catia V5 Fundamentals – 1 buc.
Curs Catia V5 Mechanical Expert – 1 buc.
Curs Catia V5A + GAS 1 + GAS 2 + GPS + DMU – 1 buc.
Curs Virtual Ergonomics – 1 buc.
Curs Catia Composer – 1 buc.
Curs Piping (PIP_S + PID + PIP) – 1 buc.
Curs Hvac (HVA_S + HVA + HVD) – 1 buc.
Curs Equipment Arrangement (plo) – 1 buc.
Implementare PLM + curs + instalare server si statii de lucru + configurare – 1 buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000
3)
Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 285 945 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 5 718 EUR.
Lot nr: 2 Denumire: Software Simion 8.1
1)
Descriere succintă
Simion 8.1 – 1 buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000
3)
Cantitate sau domeniu
Simion 8.1 – 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 1 450 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 29 EUR.
Lot nr: 3 Denumire: Software Ansys Academic
1)
Descriere succintă
Ansys Academic Associate Mechanical and CFD – 1 buc.
Ansys Academic Meshing Tools – 5 buc.
Curs ANSYS – 1 buc.
Prelungiri licente anual – 3 ani.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000
3)
Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 108 550 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 2 171 EUR.
Lot nr: 4 Denumire: Program pentru vizualizarea si reconstructia datelor de tomografie computerizata
1)
Descriere succintă
Program pentru vizualizarea si reconstructia datelor de tomografie computerizata – 1 buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48000000
3)
Cantitate sau domeniu
Program pentru vizualizarea si reconstructia datelor de tomografie computerizata – 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 16 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 320 EUR.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare in EUR este de:
Lot 1: 5 718
Lot 2: 29
Lot 3: 2 171
Lot 4: 320
Lot 5: 300
Garantia de participare poate fi constituita si in RON/alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Data de referinta calculata pentru constituirea garantiei de participare in RON/alta valuta va fi: cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO41BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST – Ag. Magurele; sau prin scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara; sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform modelului prezentat in Formularul 5 din Sectiunea Formulare. Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai în format PDF sau JPG, si deasemenea va fi transmis la sediul autoritatii contractante (Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, in RONi, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
— scrisoare de garantie bancara (Formular 7) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare sau;
— virament bancar prin ordin de plata a sumei totale a garantiei de buna executie sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.
Perioada de valabilitate a garantiei va acoperi intreaga perioada de derulare a contractului.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”, contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – prezentare Formular 1 din sectiunea Formulare;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 2 din sectiunea Formulare;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
Prezentare
Pentru persoanele juridice/fizice romane:
1. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
Certificatele fiscale trebuie sa confirme ca nu sunt obligatii de plata exigibile la nivelul lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura „conform cu originalul”.
In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii economic/i are/au obligatii de plata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a-l/i exclude pe acesta/acestia din procedura de atribuire a contractului in cauza.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Certificate constatatoare privind plata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are obligatii de plata exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere legalizata in limba romana;
Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 3 din sectiunea Formulare (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu);
Certificat privind participarea cu oferta independenta – prezentare Formular 4 din sectiunea Formulare. Inregistrare
Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului.
Pentru persoane romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere legalizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind resursele umane (doar pentru lot 1 si lot 3)
Ofertantul va prezenta Formularul 6 din sectiunea Formulare – Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
In Declaratia sus-mentionata se va nominaliza personalul de specialitate care va fi implicat direct în realizarea activitatilor de instruire a personalului utilizator. Este necesar ca operatorul economic sa se prezinte cu o echipa a carei componenta minimala sa contina un numar de specialisti capabili sa indeplineasca sarcini care presupun cunostinte si abilitati in domeniul formarii personalului.
Dovada indeplinirii cerintelor solicitate pentru specialistii instructori se va face prin prezentarea urmatoarelor documente:
— CV – semnat de persoana in cauza;
— declaratie de disponibilitate in cazul in care specialistul nu este angajat permanent al ofertantului.
Informatii privind asocierea (Formular 8):
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform. In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Asociatul/tii va/vor prezenta:
Declaratie privind eligibilitatea – Formular 1 din sectiunea Formulare;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formular 2 din sectiunea Formulare;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;
Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 3 din sectiunea Formulare;
Declaratie privind participarea cu oferta independenta – Formular 4 din sectiunea Formulare se va prezenta un singur document pentru intreaga asociere.
Capacitatea tehnica si profesionala poate sa fie indeplinita, prin cumul, de grupul de asociati. In acest caz, asociatii vor prezenta documentele solicitate:
Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica – Formular 6 din sectiunea Formulare si documentele in sustinere (CV, declaratie de disponibilitate).
Informatii privind subcontractantii (Formular 9):
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul/tii va/vor prezenta:
— Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 (Formularul 3 din sectiunea Formulare).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— Formular 6 din sectiunea Formulare;
— CV – semnat de persoana in cauza;
— declaratie de disponibilitate in cazul in care specialistul nu este angajat permanent al ofertantului;
— Formular 8 din sectiunea Formulare.
— Formular 9 din sectiunea Formulare.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
D44/2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 17.11.2015 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.11.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”, contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.3)
Informații suplimentare
1. Informatii generale – prezentare formular Informatii generale din sectiunea Formulare.
2. Participarea la procedura:
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
3. Preturi egale:
In situatia in care exista doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256/2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Biroul Juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
Adresă Internet: www.nipne.ro
Fax: +40 214045330
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
14.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.