Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory reagents [includes reagents for radioimmunoassays, sources (?) -medical]
Lithuania

Purchaser: Nacionalinis vėžio institutas

24/10/2015 S207 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Vilnius: Laboratory reagents

2015/S 207-375089

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Nacionalinis vėžio institutas
111959420
Santariškių g. 1
For the attention of: Vaida Pačinskienė
LT-08660 Vilnius
LITHUANIA
Telephone: +370 52111104
E-mail: vaida.pacinskiene@nvi.lt
Fax: +370 52786782
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.nvi.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33696500
Description
Laboratory reagents.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.11.2015 - 11:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.12.2015 - 11:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Vilnius: Laboratoriniai reagentai

2015/S 207-375089

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Nacionalinis vėžio institutas
111959420
Santariškių g. 1
Kam: Vaida Pačinskienė
LT-08660 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52111104
El. paštas: vaida.pacinskiene@nvi.lt
Faksas: +370 52786782
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.nvi.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)
Pagrindinė veikla
Švietimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Laboratorinių reagentų pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius.
NUTS kodas
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Laboratoriniai reagentai.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Maksimaliai per 36 mėn. planuojamas išpirkti kiekis:
1. laboratoriniai reagentai, 408 rink.;
2. laboratoriniai reagentai, 182 rink.;
3. laboratoriniai reagentai, 518 rink.;
4. laboratoriniai reagentai, 67 rink.;
5. laboratoriniai reagentai, 576 rink.;
6. laboratoriniai reagentai:
6.1. laboratoriniai reagentai, 58 rink.;
6.2. laboratoriniai reagentai, 58 rink.;
6.3. laboratoriniai reagentai, 58 rink.;
7. laboratoriniai reagentai, 24 pak.;
8. laboratoriniai reagentai 384 pak.;
9. laboratoriniai reagentai, 10 rink.;
10. laboratoriniai reagentai, 10 rink.;
11. laboratoriniai reagentai, 10 rink.;
12. laboratoriniai reagentai, 10 pak.;
13. laboratoriniai reagentai, 53 pak.;
14. laboratoriniai reagentai, 19 pak.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis reagentas „PSA“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 100 ng/ml, radioaktyvumas iki 600 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
85 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis regentas „Ca 125“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 500 U/ml, radioaktyvumas iki 500 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
38 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis regentas „Ca 15-3“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 250 U/ml, radioaktyvumas iki 600 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
108 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis regentas „Ca 19-9“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 500 U/ml, radioaktyvumas iki 350 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
14 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 5 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis regentas „CEA“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 300 ng/ml, radioaktyvumas iki 650 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
120 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 6 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Laboratoriniai reagentai:
6.1. diagnostinis regentas „TG“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 600 ng/ml, radioaktyvumas iki 480 kBq;
6.2. diagnostinis regentas „TSH“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 100 mU/l, radioaktyvumas iki 520 kBq;
6.3. diagnostinis regentas „FT4“ arba lygiavertis. Tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki 100 pmol/l, radioaktyvumas iki 310 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
Visų pozicijų po 12 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 7 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
MAA (makroalbuminas) arba lygiavertis, naudojamas branduolinės medicinos diagnostiniams tyrimams. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt., bet ne daugiau 6 vnt.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
5 pak.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 8 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
MDP – (metilendifosfonatas) arba lygiavertis, naudojamas branduolinės medicinos diagnostiniams tyrimams. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt., bet ne daugiau 6 vnt.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
80 pak.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 9 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Kalibravimo tirpalas „TSH CalSet“ arba lygiavertis Tinkantis aparatui „Cobas e 411“.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
2 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 10 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Dimerinio baltymo diagnostinis reagentas „S100“ arba lygiavertis Tinkantis aparatui „Cobas e 411“.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
2 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 11 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Diagnostinis regentas „Ca 125“ arba lygiavertis tinkantis aparatui „STRATEC SR 300“. Matavimo ribos iki (±1 U/ml) 500 U/ml, radioaktyvumas iki (±1 kBq) 480 kBq.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
2 rink.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 12 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Lizuojantis tirpalas „STROMATOLYSER NR (L)“ arba lygiavertis, skirtas normoblastams analizuoti. Pakuotėje nemažiau kaip 3,6 litro reagento. Skirtas darbui analizatoriams SYSMEX XE-5000 ir XS 1000i.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
2 pak.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 13 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Plovimo tirpalas „S 4980“ arba lygiavertis. Pakuotėje ne mažiau kaip 600 ml. Skirtas darbui analizatoriumi „ABL 800 Flex“ .
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
11 pak.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 14 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratoriniai reagentai
1)
Trumpas aprašymas
Valiklis „S8375“ Pakuotėje ne mažiau kaip 200 ml. Skirtas darbui analizatoriumi „ABL 800 Flex“.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33696500
3)
Kiekis arba apimtis
4 pak.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties užtikrinimo priemonė yra netesybos.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Tiekėjui pristačius prekes, apmokėjimas bus įvykdytas per 30 dienų nuo tinkamai įformintos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
1) jeigu Paslaugų tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Paslaugų tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės Paslaugų tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Paslaugų tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje rangovas yra registruotas, institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;
2. jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos duomenis(*). Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (pateikiama elektroninė dokumento versija arba skaitmeninė dokumento kopija-skenuota versija). Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
(*) jeigu dėl informacinių sistemų techninių trikdžių paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija. Dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 24.11.2015 - 11:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
1.12.2015 - 11:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 1.12.2015 - 11:00
Vieta:
Nacionalinio vėžio instituto Didžiojoje salėje, II aukštas, Santariškių g. 1, Vilnius.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.