Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [may include generators, sources, etc - medical][amendment]
Łódź, Poland

Purchaser: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62313

29/10/2015 S210 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Łódź: Radio-isotopes

2015/S 210-380820

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorska 251, For the attention of: Katarzyna Konopska, Łódź 92-213, POLAND. Telephone: +48 426757577. Fax: +48 426757577. E-mail: k.konopska@cskis.umed.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 23.10.2015, 2015/S 206-373599)

RE:
CPV:09344000, 33696400
Radio-isotopes

Isotopic reagents

Instead of:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia są dostawy generatorów / radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi z podziałem na 36 zadania oraz transport, zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Z dopiskiem: Sprawa nr 21 / ZP / 2015 – WADIUM.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Sprawa nr 21 / ZP / 2015.

Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia są dostawy generatorów / radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetemna potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi z podziałem na 39 zadania oraz transport, zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Z dopiskiem: Sprawa nr 22 / ZP /2015 – WADIUM.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Sprawa nr 22 / ZP / 2015.

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.