Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Building-cleaning services [cleaning/decontamination services][amendment]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61600

07/11/2015 S216 Member states - Service contract - Additional information - Open procedure
Lithuania-Visaginas: Building-cleaning services

2015/S 216-394105

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, 255450080, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., For the attention of: Sergej Dvojeglazov, LT Visaginas 31146, LITHUANIA. Telephone: +370 38624179. Fax: +370 38624189. E-mail: sergej.dvojeglazov@iae.lt

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 11.9.2015, 2015/S 176-319458)

RE:
CPV:90911200
Building-cleaning services

Instead of:

III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus:

3. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti: Tiekėjui turi būti suteikta teisė verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

Pateikiami dokumentai: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas yra įregistruotas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, kopija. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus pripažintas geriausiu, perkančioji organizacija papildomai gali pareikalauti pateikti pažymą apie mokesčių įmokas, o iš tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo – ir pažymą apie socialinio draudimo įmokas. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija sprendimo apie laimėjusį pasiūlymą priėmimo dieną papildomai gali patikrinti neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.

Papildomai turi būti pateikta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išduota licencija ar laikinasis leidimas versti veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte arba kitas lygiavertis dokumentas.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

3.11.2015 (23:59)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

4.11.2015 (10:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

4.11.2015 (10:10)

Read:
III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus:

Panaikintas reikalavimas.

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos:

15.12.2015 (23:59)

IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas:

16.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

16.12.2015 (10:10)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.