Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industrial units construction work [design/supply, licensing support, etc - emergency diesel generators, new building, associated equipment, etc (?)][amendment]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62264

11/11/2015 S218 Member states - Works - Additional information - Negotiated procedure
Hungary-Paks: Industrial units construction work

2015/S 218-398627

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK06068, 17/8803. hrsz., For the attention of: Szél István, logisztikai csoportvezető, Paks 7030, HUNGARY. Telephone: +36 75508042. Fax: +36 75508517. E-mail: kozbeszerzes@npp.hu

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.10.2015, 2015/S 204-371282)

RE:
CPV:45213251, 31122000, 45250000, 45213250, 45311000, 45300000, 45312100, 45315500, 45317300, 45331000, 71334000, 45350000, 71220000, 71240000
Industrial units construction work

Generator units

Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

Construction work for industrial buildings

Electrical wiring and fitting work

Building installation work

Fire-alarm system installation work

Medium-voltage installation work

Electrical installation work of electrical distribution apparatus

Heating, ventilation and air-conditioning installation work

Mechanical and electrical engineering services

Mechanical installations

Architectural design services

Architectural, engineering and planning services

Instead of:

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok):

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hrsz.: 8803/15., pf. 71.

Címzett: Szél István, logisztikai csoportvezető

7031 Paks

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 75508042

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

M.1 referencia: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 72 hónapban teljesített alábbi munkáinak a bemutatása: (...)

M.1/5. referencia: többszintes épület szerkezetépítési munka.

A szerződést kötő másik fél (megrendelő, vagy alvállalkozói szerződés esetén a generálvállalkozó) által kiállított referenciaigazolás csatolása (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint), melynek az alkalmasság megítéléséhez szükséges összes adatot tartalmaznia kell az alábbiak szerint:

— a szerződés tárgya, mennyisége (azaz az elvégzett feladat bemutatása) olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. (A részvételi felhívás III.2.3) pontjának M1/1 szerinti referencia esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy az elvégzett munka teljesítette a nukleáris létesítményekre vonatkozó speciális szabvány előírásokat (nukleáris létesítményre vonatkozó speciális szabványok: KTA 3702, IEC 60880, ISO 8528 vagy ezekkel egyenértékű szabványok),

— az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni. Amennyiben az itt kért referenciamunka egy nagyobb szerződésnek csak részfeladata volt, akkor az ellenszolgáltatás teljes összegéből meg kell adni a referenciaként figyelembe vehető munkák ellenszolgáltatás értékét is,

— a teljesítés ideje, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontja (év, hó és a 72. hónapban teljesített munkánál nap is),

— a teljesítés helye, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a szerződést kötő felek megnevezése és címe,

— szerződést kötő másik félnél (Megrendelő) a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,

— nyertes közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

19.11.2015 (14:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

19.11.2015 (14:00)

VI.3) További információk:

7. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Időpontja: 2015.11.19.,14:00 óra.

23. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 16.12.2015.

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 18.12.2015.

VI.3) További információk:

—.

Read:
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok):

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hrsz.: 8803/17. Pf. 71.

Címzett: Szél István, logisztikai csoportvezető

7031 Paks

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 75508042

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

M.1 referencia: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 96 hónapban teljesített alábbi munkáinak a bemutatása: (...)

M.1/5. referencia: többszintes épület szerkezetépítési munka.

A szerződést kötő másik fél (megrendelő, vagy alvállalkozói szerződés esetén a generálvállalkozó) által kiállított referenciaigazolás csatolása (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint), melynek az alkalmasság megítéléséhez szükséges összes adatot tartalmaznia kell az alábbiak szerint:

— a szerződés tárgya, mennyisége (azaz az elvégzett feladat bemutatása) olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. (A részvételi felhívás III.2.3) pontjának M1/1 szerinti referencia esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy az elvégzett munka teljesítette a nukleáris létesítményekre vonatkozó speciális szabvány előírásokat (nukleáris létesítményre vonatkozó speciális szabványok: KTA 3702, IEC 60880, ISO 8528 vagy ezekkel egyenértékű szabványok)),

— az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni. Amennyiben az itt kért referenciamunka egy nagyobb szerződésnek csak részfeladata volt, akkor az ellenszolgáltatás teljes összegéből meg kell adni a referenciaként figyelembe vehető munkák ellenszolgáltatás értékét is,

— a teljesítés ideje, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának az időpontja (év, hó és a 96. hónapban teljesített munkánál nap is),

— a teljesítés helye, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a szerződést kötő felek megnevezése és címe,

— szerződést kötő másik félnél (Megrendelő) a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,

— nyertes közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:

30.11.2015 (14:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

30.11.2015 (14:00)

VI.3) További információk:

7. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

30.11.2015., 14:00 óra.

23. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 11.1.2016.

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 15.1.2016.

VI.3) További információk:

26. A részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

A 2015/S 204-371282 számú hirdetmény módosításán felül, részben a hirdetményben foglalt módosulások miatt, a kiegészítő iratok alábbi pontjai is módosulnak:

1.) 1. oldal: A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje (mely azonos a részvételi jelentkezések felbontásának időpontjával);

2.) I. Fejezet 4. oldal 1.5. pont: A közbeszerzési eljárás tervezett időbeli ütemezése;

3.) I. Fejezet 13-14. oldal 2.3 pont: A részvételi jelentkezés elkészítésének formai és egyéb tartalmi követelményei;

4.) II. Fejezet 56. oldal 13.sz. melléklet: Referenciaigazolás.

Ajánlatkérő módosított, teljes kiegészítő iratokat nem bocsájt rendelkezésre, a kiegészítő iratok módosított elemeiről és a részvételi felhívás módosított elemeiről egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, akik a kiegészítő iratokat átvették, vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.