Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Clothing, footwear, luggage articles and accessories [personal protective equipment]
Krsko, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

11/11/2015 S218 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Clothing, footwear, luggage articles and accessories

2015/S 218-398666

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Contact point(s): Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802464
E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si
Fax: +386 74802528
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
18000000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200, 18140000, 18141000, 33700000, 33730000, 33734000, 33185000, 35810000, 18450000, 18452000
Description
Clothing, footwear, luggage articles and accessories.
Footwear.
Protective footwear.
Protective headgear.
Hard hats.
Workwear accessories.
Work gloves.
Personal care products.
Eye care products and corrective lenses.
Spectacles.
Hearing aids.
Individual equipment.
Fasteners (clothing).
Safety pins.
Information about lots

Lot No: 1 Lot title: OVO NEK za leto 2016 in 2017
1)
Short description:
Osebna varovalna oprema (OVO) NEK za leto 2016 in 2017.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
18000000, 18140000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200
Lot No: 1 Lot title: VVO NEK za leto 2016 in 2017
1)
Short description:
Osebna varovalna oprema za delo na višini (VVO) NEK za leto 2016 in 2017.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
18000000, 18140000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200, 18452000
Lot No: 3 Lot title: Protihrupni individualni ušesni čepki za leto 2016 in 2017
1)
Short description:
Protihrupni individualni ušesni čepki po meri ušesa za leto 2016 in 2017.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
33185000, 33180000, 33100000, 33000000, 35810000, 35800000
Lot No: 4 Lot title: Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2016 in 2017
1)
Short description:
Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2016 in 2017.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
33730000, 33700000, 33734000
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.12.2015 - 09:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovenian.
Other: Hrvaški.

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor

2015/S 218-398666

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne točke: Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802464
E-pošta: mateja.burgar-makovec@nek.si
Telefaks: +386 74802528
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Glavna področja dejavnosti
Električna energija
I.3)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Osebna varovalna oprema NEK za leto 2016 in 2017.
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Šifra NUTS SI0
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave:
Osebna varovalna oprema NEK za leto 2016 in 2017.
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
18000000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200, 18140000, 18141000, 33700000, 33730000, 33734000, 33185000, 35810000, 18450000, 18452000
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)
Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Začetek 1.1.2016 Zaključek 31.12.2017
Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: OVO NEK za leto 2016 in 2017
1)
Kratek opis:
Osebna varovalna oprema (OVO) NEK za leto 2016 in 2017.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
18000000, 18140000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200
Št. sklopa: 1 Naziv: VVO NEK za leto 2016 in 2017
1)
Kratek opis:
Osebna varovalna oprema za delo na višini (VVO) NEK za leto 2016 in 2017.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
18000000, 18140000, 18800000, 18830000, 18444000, 18444200, 18452000
Št. sklopa: 3 Naziv: Protihrupni individualni ušesni čepki za leto 2016 in 2017
1)
Kratek opis:
Protihrupni individualni ušesni čepki po meri ušesa za leto 2016 in 2017.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
33185000, 33180000, 33100000, 33000000, 35810000, 35800000
Št. sklopa: 4 Naziv: Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2016 in 2017
1)
Kratek opis:
Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2016 in 2017.
2)
Enotni besednjak javnih naročil
33730000, 33700000, 33734000
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji:
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
Nekateri kandidati so že izbrani (možno pri nekaterih vrstah postopkov s pogajanji): ne
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
Skl.št.161/15
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)
Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2015 - 09:00
IV.3.5)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
Drugo: Hrvaški.
IV.3.6)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.7)
Način odpiranja ponudb
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
VI.3)
Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/11/13532-18831018582099870491/JN_Skl.161_15_RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 1.12.2015, 09:00.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
9.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.