Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [cyclotron, bunker, lead hot cells, synthesis and analysis equipment, etc - medical]
Helsinki, Finland

Purchaser: HUS-Logistiikka liikelaitos

17/11/2015 S222 Member states - Supply contract - Contract notice - Competitive dialogue
I.II.IV.
Finland-Helsinki: Radiotherapy devices and supplies

2015/S 222-404260

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
HUS-Logistiikka liikelaitos
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
FINLAND
Telephone: +358 947172057
E-mail: hillevi.flytstrom@hus.fi
Tenders or requests to participate must be sent to: HUS-Logistiikka liikelaitos
Internet address: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka/?id=48975&tpk=e3334be2-7f8c-49b9-9f7f-4ef3ad04e6b0
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151000
Description
Radiotherapy devices and supplies.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.12.2015 - 15:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Finnish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Finnish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Suomi-Helsinki: Sädehoitolaitteet ja -tarvikkeet

2015/S 222-404260

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)
Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
HUS-Logistiikka liikelaitos
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
SUOMI
Puhelin: +358 947172057
Sähköpostiosoite: hillevi.flytstrom@hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: HUS-Logistiikka liikelaitos
Internet-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka/?id=48975&tpk=e3334be2-7f8c-49b9-9f7f-4ef3ad04e6b0
I.2)
Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)
Pääasiallinen toimiala
I.4)
Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)
Kuvaus
II.1.1)
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Syklotronin hankinta.
II.1.2)
Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
NUTS-koodi
II.1.3)
Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)
Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)
Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankinnan kohteena on betonisuojattuun kiihdytinhalliin (bunkkeriin) sijoitettava syklotronilaitteisto, lyijykaapit (Hot Cell) sekä synteesi- ja analyysilaitteet ja muut kokonaisuuteen liittyvät laitteistot ja ohjelmistot (jäljempänä laitteistokokonaisuus) sekä tilojen suunnitteluun, laitteiston käyttöönottoon, käytön tukeen ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Hankinnan kohteena olevan laitteistokokonaisuuden tulee soveltua radiolääkkeiden valmistukseen GMP:n (EU:n komission julkaisema Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) mukaisesti täyttäen radiolääkkeille asetetut voimassa olevat laatuvaatimukset (mm. European Pharmacopoeia). Laitteistokokonaisuudella tuotetaan mm. radionuklideilla F-18, C-11 ja O-15 leimattuja radiolääkkeitä. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana, jolloin koko edellä kuvattu laitteistokokonaisuus ja siihen liittyvät palvelut hankitaan yhdeltä toimittajalta. Ehdokkaalla tulee olla valmius edellä kuvattuun kokonaistoimitukseen. Valittu toimittaja on mm. vastuussa siitä, että hankittava kokonaisuus täyttää kaikki Suomessa voimassa olevat lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin perustuvat vaatimukset ja että toimittajalla ja hankinnan kohteella on kaikki vaadittavat viranomais- ja muut luvat, merkinnät ja rekisteröinnit. Palvelut toimitetaan suomen tai englannin kielellä.
Huom: Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta:
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka/?id=48975&tpk=e3334be2-7f8c-49b9-9f7f-4ef3ad04e6b0
II.1.6)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
33151000
II.1.7)
Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)
Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)
Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)
Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)
Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)
Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)
Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)
Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)
Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)
Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)
Muut erityisehdot
III.2)
Osallistumisehdot
III.2.1)
Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.2.2)
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
III.2.3)
Tekninen suorituskyky
III.2.4)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)
Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)
Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
IV kohta: Menettely

IV.1)
Menettelyn luonne
IV.1.1)
Menettelyn luonne
kilpailullinen neuvottelumenettely
IV.1.2)
Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)
Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)
Ratkaisuperusteet
IV.2.1)
Ratkaisuperusteet
IV.2.2)
Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)
Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)
Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)
Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
IV.3.3)
Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2015 - 15:00
IV.3.5)
Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)
Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)
Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)
Lisätiedot
VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)
Muutoksenhakuelin
VI.4.2)
Muutoksenhaku
VI.4.3)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.