Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of machinery [maintenance and support services, electrical installation, etc - main and auxiliary equipment and systems (?) - unit 5 and 6]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

10/12/2015 S239 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Repair and maintenance services of machinery

2015/S 239-434722

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
obl. Vratsa
Contact point(s): Otdel Obshtestveni porachki, Upravlenie Targovsko
For the attention of: Nadya Todorova
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97372873
Fax: +359 97372441
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2628
Electronic access to information: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2628
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Description
Repair and maintenance services of machinery.
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery.
Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers.
Repair and maintenance services of electrical distribution equipment.
Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment.
Repair and maintenance services.
Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment.
Repair and maintenance services of building installations.
Building installation work.
Electrical installation work.
Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Ремонтни и спомагателни дейности, включително ремонти, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация на оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно генераторно оборудване, оборудване от системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение № 1 към ТЗ
1)
Short description:
Ремонтни и спомагателни дейности, включително ремонти, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация на оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно генераторно оборудване, оборудване от системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение № 1 към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Quantity or scope:
Съгласно количествени сметки към Техническо задание № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
Estimated value excluding VAT: 28 055 814 BGN
5)
Additional information about lots:
Техническата документация (чертежи и др.), както и утвърдените към момента на поискване документи, посочени в т.4.3.1 от ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348 ще бъдат предоставени за преглед от кандидатите на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕП2 при поискване от Кандидатите, подаващи заявление, преди изтичане на срока за подаване на заявление за об. поз. №1. Лице за контакти Андрей Красночаров — Главен механик „Изпълнение на ремонта“, тел.+359 97373036.
Показатели за оценка и тяхната тежест в общата оценка.
— Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на ремонтните и строителни работи в зависимост от изискванията на Техническото задание 0,30.
— Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли 0,10.
— Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция 0,05.
— Предлагана цена 0,50.
— Авансово плащане 0,05.
Lot No: 2 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение № 2 към ТЗ
1)
Short description:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение № 2 към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Quantity or scope:
Съгласно количествени сметки към Техническо задание № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
Estimated value excluding VAT: 9 700 015 BGN
5)
Additional information about lots:
Показатели за оценка и тяхната тежест в общата оценка.
— Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на ремонтните и строителни работи в зависимост от изискванията на Техническото задание 0,30.
— Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли 0,10.
— Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция 0,05.
— Предлагана цена 0,50.
— Авансово плащане 0,05.
Lot No: 3 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение № 3 към ТЗ
1)
Short description:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение № 3 към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000
3)
Quantity or scope:
Съгласно количествени сметки към Техническо задание №2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1348.
Estimated value excluding VAT: 3 891 936 BGN
5)
Additional information about lots:
Показатели за оценка и тяхната тежест в общата оценка.
— Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на ремонтните и строителни работи в зависимост от изискванията на Техническото задание 0,30.
— Време за реакция при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните и монтажни дейност, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли 0,10.
— Условия за гаранционно обслужване към приложимите теми от заданието включително време за реакция 0,05.
— Предлагана цена 0,50.
— Авансово плащане 0,05.
Lot No: 4 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Електро оборудване“ (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № I към ТЗ
1)
Short description:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Електро оборудване“ (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № I към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1349.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Quantity or scope:
Съгласно количествени сметки към Техническо задание №2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1349.
Estimated value excluding VAT: 2 457 200 BGN
5)
Additional information about lots:
Показатели за оценка и тяхната тежест в общата оценка.
— Концепция и план за изпълнение и управление на дейностите от обема на техническото задание 0,45.
— Предлагана цена 0,50.
— Авансово плащане 0,05.
Lot No: 5 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложениe № II към ТЗ
1)
Short description:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложениe № II към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1349.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Quantity or scope:
Съгласно количествени сметки към Техническо задание № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1349.
Estimated value excluding VAT: 2 637 293 BGN
5)
Additional information about lots:
Показатели за оценка и тяхната тежест в общата оценка.
— Концепция и план за изпълнение и управление на дейностите от обема на техническото задание 0,45.
— Предлагана цена 0,50.
— Авансово плащане 0,05.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.1.2016 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.1.2016 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

See (copy and paste)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434722-2015:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.