Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Gravimeters [includes a pixel radiation detector (?), etc]
Czech Republic

Purchaser: České vysoké učení technické v Praze

11/01/2018 S7 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Prague: Gravimeters

2018/S 007-011047

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Technická 2
Praha 6
16627
Czech Republic
Contact person: Otidea avz, s.r.o., Josef Domácí, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
Telephone: +420 295565120
E-mail: josef.domaci@otidea.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: http://www.cvut.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CVUT

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CVUT
Additional information can be obtained from another address:
Otidea avz, s.r.o.
04682378
Thámova 681/32
Praha 8
18600
Czech Republic
Contact person: Josef Domácí
Telephone: +420 295565120
E-mail: josef.domaci@otidea.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: http://www.cvut.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CVUT

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Otidea avz, s.r.o.
04682378
Thámova 681/32
Praha 8
18600
Czech Republic
Contact person: Podatelna 3. patro
Telephone: +420 295565120
E-mail: josef.domaci@otidea.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: http://www.cvut.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CVUT

I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Veřejná vysoká škola
I.5)
Main activity
Education
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Research centre of cosmic rays and radiation events in the atmosphere

II.1.2)
Main CPV code
38280000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů definovaných v přílohách zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 samostatných částí: 1. Nákup GNSS přijímačů, 2. pixelový detektor radiace, 3. generátor bleskového proudu. Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 4 793 388.43 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
GNSS přijímače

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38112100
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:
ČVUT, Technická 2,166 27 Praha 6.

II.2.4)
Description of the procurement:
Nákup dvou GNSS přijímačů, včetně antén pro monitorování space weather a scintilace. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 413 223.14 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
II.2.14)
Additional information
Zadavatel upozorňuje, že v rámci dané části je hodnocení na základě kvality. Cena je pevně stanovena a není předmětem hodnocení. Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Pixelový detektor radiace

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38280000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:
ČVUT, Technická 2,166 27 Praha 6.

II.2.4)
Description of the procurement:
Univerzální detektor, určený pro detekci a měření záření potenciálně vycházejícího z generátoru bleskových výbojů. Příležitostně bude také využit pro výjezdová měření v terénu. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 247 933.89 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Generátor bleskového proudu

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:
ČVUT, Technická 2,166 27 Praha 6.

II.2.4)
Description of the procurement:
Kombinovaný generátor bleskového proudu vlny 8/20 a 10/350 pro generaci A a D složky bleskového proudu. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Základní způsobilost v souladu s § 74 zákona, Profesní způsobilost v souladu se § 77 odst., 1 tj. výpis z Obchodní rejstříku. Bližší informace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, English, Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2018
Local time: 14:00
Place:
Specifikováno v rámci ZD.

Information about authorised persons and opening procedure:
Specifikováno v rámci ZD.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
09/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.