Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear-power station construction work [completion of water/piping systems, mechanical assembly, fitting, auxiliary systems, etc (?)][amendment]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=74920

16/01/2018 S10 - - Works - Additional information - Negotiated procedure
I.II.VI.VII.
Slovakia-Bratislava: Nuclear-power station construction work

2018/S 010-019220

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 242-504262)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy
Bratislava
82109
Slovakia
Contact person: Ivana Beneová
Telephone: +421 366378791
E-mail: ivana.beneova@seas.sk
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
M61C-Kompletizácia mechanickej montáže v strojovni blok 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce 34.

Reference number: 2017/RKsZ-012017
II.1.2)
Main CPV code
45251110
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
a) Dokončenie časti mechanickej montáže potrubných systémov príslušných oceľových konštrukcií vrátane príslušného

Materiálu. Modifikácie na potrubných systémoch a nápravné opatrenia pre nezhody a nesúlady

b) Dokončenie príslušnej dokumentácie (kontroly a skúšky) a sprievodnej technickej dokumentácie

c) Podpora pri odovzdávaní systémov k spúšťaniu pre útvary výstavby a spúšťania pri riešení nezhôd a nesúladov

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/01/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 242-504262
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 15/01/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 19/01/2018
Local time: 10:00
VII.2)
Other additional information:

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.