Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectrometers [gamma spectrometry, high-purity germanium detectors, silicon detectors, sdd detectors, etc]
Czech Republic

Purchaser: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

19/01/2018 S13 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Husinec: Spectrometers

2018/S 013-025169

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
61389005
Č.p. 130, Řež
Husinec
25068
Czech Republic
Contact person: Ing. Petr Voneš
Telephone: +420 266173287
E-mail: vones@ujf.cas.cz
NUTS code: CZ020
Internet address(es):

Main address: http://www.ujf.cas.cz/

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Veřejná výzkumná instituce
I.5)
Main activity
Other activity: Předmětem hlavní činnosti ÚJF je vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech a využívání jaderně fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Spektrometrické systémy

Reference number: 001-18
II.1.2)
Main CPV code
38433000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 1 – 6. Části 7 – 9 budou zadávány dle postupu odpovídajícímu předpokládané hodnotě dané části veřejné zakázky na základě ustanovení § 18 odst. 3 ZZZV. Ostatní části budou zadávány v roce 2019.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 11 780 165.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
1. část – Gamma spektrometr (včetně stínění detektoru) pro HPNC konvertor

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38433000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky je 1 ks kompletní spektrometrické trasy s polovodičovým HPGe detektorem, mnohakanálovým digitálním analyzátorem, olověným stíněním a obslužním/řídícím softwarem pro přesná měření jaderné gama-spektrometrie ozářených vzorků. Pro účely experimentů je nutný HPGe detektor o objemu 40 % s vertikálním dispticktem, s energetickým rozlišením FWHM = 1.8 keV (nebo lepším) pro Eg = 1.33 MeV. Spektrometrická trasa má být vybavená i standardním LN2 chladícím systémem s Dewarovou nádobou o objemu 30 l.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 2 214 876.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP
II.2.14)
Additional information
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
2. část – HPGe detektory

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38940000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky jsou 4 ks polovodičových HPGe detektorů (n-typ). Pro účely experimentů je nutný HPGe detektor s relativní efektivitou 25 - 35 %, s krystalem který může být polohován pod libovolným úhlem (k tomu musí byt uzpůsobena Dewarova nádoba s LN2), s energetickým rozlišením FWHM = 2 keV (nebo lepším) pro Eg = 1.33 MeV a FWHM = 1.2 keV pro Eg = 22 keV. Detektory jsou vybaveny standardním LN2 chladícím systémem s Dewarovou nádobou o objemu 7 l.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Objem (relativní účinnost) detektoru / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 20
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 3 528 926.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP
II.2.14)
Additional information
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
3. část – Dodávka HPGe detektoru

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38940000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky je 1 ks HPGe polovodičového HPGe detektoru (n-typ), včetně podpůrného vybavení pro přesná měření jaderné gama-spektrometrie ozářených vzorků. Pro účely experimentů je nutný HPGe detektor o relativní efektivitě 45 % s horizontálním krystalem (polohování vzorků v horizontální rovině), s energetickým rozlišením FWHM = 2 keV (nebo lepším) pro Eg = 1.33 MeV a FWHM = 1.2 keV pro Eg = 22 keV. Efektivita (detekční účinnost) pro 22 keV je požadována srovnatelná s efektivitou pro energii kolem 200 keV. Detektor je vybaven standardním LN2 chladícím systémem s Dewarovou nádobou o objemu 30 l.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 570 248.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: SPIRAL2 - Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast České republiky - OP
II.2.14)
Additional information
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001679.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
4. část – Křemíkové detektory

Lot No: 4
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38940000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky je 12 ks průletových Si polovodičových detektorů různých tlouštěk, určených pro měření energií nabitých částic při online experimentech, kde je požadováno dobré energetické a časové rozlišení. Detektory musí mít pouzdro kruhového tvaru a boční konektor.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 826 446.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP
II.2.14)
Additional information
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
5. část – Si detektor 5 mm

Lot No: 5
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38940000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky je jeden závěrný Si polovodičový detektor, určený pro měření energií nabitých částic při online experimentech, kde je požadováno dobré energetické a časové rozlišení. Detektor musí mít pouzdro kruhového tvaru a boční konektor.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 414 050.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
6. část VZ – SDD detektory pro novou komoru mikrosvazku

Lot No: 6
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38940000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem dodávky jsou 2 ks detektorů rtg záření typu SDD, včetně spektrometrických jednotek na digitální zpracování pulsů a chlazení typu peltiér.

Podrobná specifikace zadání (technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky) je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 578 512.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP
II.2.14)
Additional information
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 zákona,

b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 zákona,

c) prokázání technické kvalifikace § 79 zákona,

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2018
Local time: 10:00
Place:
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec (budova 351, přízemí budovy, zasedací místnost č. 113).

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/01/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.