Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Pharmaceutical products [may include radium 223 dichloride - medical][amendment]
Poland

Purchaser: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=75362

08/02/2018 S27 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Poland-Gdynia: Pharmaceutical products

2018/S 027-058743

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 017-034421)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Poland
Contact person: Aneta Marcinkiewicz
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 587260338
NUTS code: PL633
Internet address(es):

Main address: www.szpitalepomorskie.eu

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Sukcesywne dostawy produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w celu realizacji programu lekowego.

Reference number: D25A/251/8-38rj/17
II.1.2)
Main CPV code
33600000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Sukcesywne dostawy produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w celu realizacji programu lekowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Określone w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz cenowy) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w Załączniku nr 1a szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/02/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 017-034421
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Instead of:
Read:
Kryteria oceny ofert:

Cena – 96 %,

Faktura w formie elektronicznej – 4 %

VII.2)
Other additional information:


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.