Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electrical installation work [i&c, replacement of pressure transmitters/sensors, etc - design/implement]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

30/03/2018 S63 - - Works - Periodic indicative notice with call for competition - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Electrical installation work

2018/S 063-140793

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a call for competition

Works

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi - beszerzési csoportvezető
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Sárközi Petra - közbeszerzési szakértő
Telephone: +36 75505764
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi - beszerzési csoportvezető
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019–2026)

II.1.2)
Main CPV code
45310000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Vállalkozási szerződés / Méréstechnika I, távadók kiváltása, tervezés és kivitelezés (2019–2026).

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71245000
71334000
71220000
45311000
45350000
45315100
71631400
45262680
71248000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)
Description of the procurement:
A feladat: 1869 db impulzuscsöves nyomásmérésen alapuló távadó (nyomás, nyomáskülönbség, abszolút nyomás) kiváltása, 6 mérőkör megszüntetése.

A távadók beszerzése nem terjedelme jelen beruházásnak.

A beruházás keretein belüli tevékenységek:

— Tervezési feladatok,

— Megvalósítási feladatok:

— Kivitelezés Műszaki és Minőségügyi Ellenőrzési Utasítás (KMMEU) készítése,

— Állványon belüli hidraulikus kapcsolatok (impulzuscsövezés) kiépítése,

— Szelepek (kizáró, blokk, manométer), távadók, kapcsolódó stekkerek, lengő kábelek cseréje,

— Sorkacsok, közbenső (kapocs) dobozok és tartószerkezetének terv szerinti cseréje,

— Előszerelési munkák az állványon cserélendő szelepek, illetve sorkapocsdobozok tekintetében,

— Műszaki átvétel és üzembe helyezés,

— Szerelési anyagok, eszközök beszerzése.

A részletes feladatokat, műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentum fogja tartalmazni.

II.2.5)
Award criteria
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/11/2018
End: 31/05/2026
II.2.10)
Information about variants
II.2.11)
Information about options
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket az adott pontokba.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kizáró okok:

— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő

– aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása:

— A Kbt. 67. §-a szerint.

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező (RJ), (közös) ajánlattevő (AT) részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a Rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett RJ, AT részéről a Rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a Rendelet 6. §-ára.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.2)
Time limit for the receipt of applications for an invitation to tender or to negotiate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 16/04/2018
Local time: 23:55
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.5)
Scheduled date for start of award procedures:
07/05/2018
Section VI: Complementary information

VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1. Az érdekelt szervezetnek a meghatározott határidőig cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, amely tartalmazza:

— az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,

— a kapcsolattartó személy nevét, beosztását,

— a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.

Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden fenti információt, ajánlatkérő nem köteles a hiányzó adatok beszerzésére, illetve a közvetlen részvételi felhívás megküldésére. A szándéknyilatkozat benyújtható postán, vagy e-mail mellékletként.

A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e határidőig az ajánlatkérőhöz.

Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.

2. A közbeszerzési dokumentumok a részvételi felhívás megküldését (tervezett határidő: IV.2.5. pont szerint) követően lesz elérhető.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
28/03/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.