Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Railway transport services [rail freight transport (loaded/empty wagons)]
Romania

Purchaser: Compania Națională a Uraniului S.A. București

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

07/04/2018 S68 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucharest: Railway transport services

2018/S 068-152228

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Compania Națională a Uraniului S.A. București
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achiziții Publice
For the attention of: Ciupag Andra Nicoleta
010458 Bucureşti
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.cnu.ro

Address of the buyer profile: www1.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului S.A.
Str. Dumbrăvii nr. 1, județul Brașov
Contact point(s): Serviciul Achiziții Publice
For the attention of: CIUPAG Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Documentația de atribuire este publicată integral în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) fiind anexată anunțului de participare sau poate fi solicitată, doar în zilele lucrătoare și doar între orele 07.30–13.30 de luni până vineri, de la: Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului S.A.
Str. Dumbrăvii nr. 1, județul Brașov
Contact point(s): Serviciul Achiziții Publice
For the attention of: CIUPAG Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Tenders or requests to participate must be sent to: SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
60200000

Description
Railway transport services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.4.2018 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Bucureşti: Servicii de transport feroviar

2018/S 068-152228

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Compania Națională a Uraniului S.A. București
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice
În atenția: Ciupag Andra Nicoleta
010458 Bucureşti
România
Telefon: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: http://www.cnu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www1.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului S.A.
Str. Dumbrăvii nr. 1, județul Brașov
Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice
În atenția: CIUPAG Andra Nicoleta
507065 Feldioara
România
Telefon: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Documentația de atribuire este publicată integral în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) fiind anexată anunțului de participare sau poate fi solicitată, doar în zilele lucrătoare și doar între orele 07.30–13.30 de luni până vineri, de la: Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului S.A.
Str. Dumbrăvii nr. 1, județul Brașov
Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice
În atenția: CIUPAG Andra Nicoleta
507065 Feldioara
România
Telefon: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)
Activitate principală
Prospectare și extragere a cărbunelui și a altor combustibili solizi
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Transport feroviar de mărfuri (vagoane încărcate/vagoane goale)
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A., Str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, judetul Brasov.
Cod NUTS RO122

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru

Durata în luni: 20
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 4 199 825,03 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Pentru anul 2018:
— Contractele subsecvente se vor derula în perioada 1.5–31.12.2018,
— Primul contract subsecvent se va încheia pâna în data de 1.5.2018 pentru cantitatile specificate anterior în „Tabel cantitati pentru contractul subsecvent nr. 1 – 2018 (1.5–31.12)”,
– Urmatoarele contracte subsecvente se vor încheia si în cazurile în care cantitatea de minereu transportata prin intermediul vagoanelor încarcate, respectiv cantitatile de vagoane transportate pe o ruta stabilita initial vor fi mai mari fata de cele prevazute initial.
Pentru anul 2019:
— Contractele subsecvente se vor derula în perioada 1.1–31.12.2019,
— Primul contract subsecvent se va încheia pâna în data de 15.12.2018 pentru cantitatile care se vor stabili la finele anului 2018,
— Urmatoarele contracte subsecvente se vor încheia si în cazurile în care cantitatea de minereu transportata prin intermediul vagoanelor încarcate, respectiv cantitatile de vagoane transportate pe o ruta stabilita initial vor fi mai mari fata de cele prevazute initial.
Valorile minime si maxime ale acordului-cadru:
— Valoare minima pentru întreg acord-cadru: 3 925 797,45 RON,
— Valoare maxima pentru întreg acord-cadru: 4 199 825,03 RON.
Valorile cele mai mici sau mai mari ale unui contract subsecvent:
— Valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent: 1 555 504,65 RON fara TVA,
— Valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent: 2 518 436,10 RON fara TVA.
Nota: Acordul-cadru va fi încheiat cu maxim 3 operatori economici pentru prestarea serviciului, conform documentatiei de atribuire.
Derularea acordului-cadru, prin semnarea contractelor subsecvente, se va realiza cu reluarea competitiei între promitentii prestatori semnatari ai acordului-cadru.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Transport feroviar de marfuri (vagoane incarcate/vagoane goale).
Cod CPV: 60200000-0.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor (conform art. 31 din OUG 107/2017 ce modifica prevederile art. 173 din Legea 99/2016).
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
60200000

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
(a) Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
— Cantitati minime pentru intreg acord-cadru: 41 340 t, respectiv 795 vagoane încarcate si 795 vagoane goale,
— Cantitati maxime pentru intreg acord-cadru: 43 607 t, respectiv 840 vagoane încarcate si 870 vagoane goale,
(b) Cantitatile de servicii pentru care se incheie contractele subsecvente:
1.5.2018–31.12.2018:
— Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 1: 16 380 t, respectiv 315 vagoane încarcate si 315 vagoane goale,
— Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 1: 17 087 t, respectiv 330 vagoane încarcate si 360 vagoane goale,
1.1.2019–31.12.2019,
— Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 2: 24 960 t, respectiv 480 vagoane încarcate si 480 vagoane goale,
— Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 2: 26 520 t, respectiv 510 vagoane încarcate si 510 vagoane goale.
Aceste cantitati se regasesc detaliate la nivelul caietului de sarcini,
(c) Valorile minime si maxime ale acordului-cadru:
— Valoare minima pentru întreg acord-cadru: 3 925 797,45 RON,
— Valoare maxima pentru întreg acord-cadru: 4 199 825,03 RON,
(d) Valorile celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent:
— Valoarea minima pentru un contract subsecvent: 1 555 504,65 RON fara TVA,
— Valoarea maxima pentru un contract subsecvent: 2 518 436,10 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 4 199 825,03 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 20 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare: 12 593,00 RON. Valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. Mod de constituire:
(a) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire (pentru scrisoarea de garantie bancara se va utiliza ca model Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare) – în copie scanata cu semnatura electronica – conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 punctul C din prezenta fisa de date,
(b) prin ordin de plata, sau virament bancar, ambele documente sa fie confirmate de catre banca emitatoare pâna la termenul limita de depunere a ofertelor, în contul Sucursalei Feldioara (CUI 6535810, J08/489/1998 cod IBAN RO74RNCB0053048578270015 deschis la BCR Brasov– în copie certificata, conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 punctul C din prezenta fisa de date a achizitiei,
(c) prin depunerea în numerar la casieria Companiei Nationale a Uraniului S.A. Sucursala Feldioara, Str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, judetul Brasov, tel. 0268.265.137, numai în zilele lucratoare, între orele 07.30–12.30 – în copie, conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 punctul C din prezenta fisa de date a achizitiei. Dovada constituirii garantiei de participare se va atasa in SEAP, cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 44 din H.G. nr. 394/2016. Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta: cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb: conform BNR. Garantia de buna executie va fi constituita de catre furnizor, in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului, stabilita in conformitate cu art. 45 si 46 din HG nr. 394/2016. Pentru sume mai mici de 5 000,00 RON, garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria CNU SA Sucursala Feldioara. Dovada garantiei de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea nr. 394/2016.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratia va consta in completarea si depunerea formularului DUAE;
2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2006. Ofertantul va completa Formularul 3. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
— Sef Uzina – COMIATI Marian,
— p. Contabil Sef – Sef Serviciu FCCG – BURLACU Carmen Elena,
— Sef Serviciu Achizitii publice – POP Marcel Dan,
— Sef Serviciu STIUT, responsabil cu executia contractului – ANDRESAN Marius,
— expert achizitii publice – SIMION Carmen Octavia,
— expert achizitii publice – CIUPAG Andra Nicoleta,
— consilier juridic – DANUBIANU Sorana Nicoleta,
— responsabil cu controlul financiar preventiv, economist – PREDA Petronela.
Aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor;
3) Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Entitatea contractanta exclude operatorii economici, subcontractantii propusi (daca este cazul) aflati in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 184 din Legea 99/2016 devin aplicabile prevederile art. 183 alin. (2) din Legea 99/2016. In cazul tertului sustinator/subcontractantului/asociatului (daca este cazul) se va completa declaratia pe proprie raspundere conform prevederilor art. 202, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
Formularele se vor completa daca este cazul si de asociat/tert sustinator/subcontractant.
Nota:
1) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente sau de la entitatile care emit documente de natura celor prevazute de legislatie/ solicitate;
2) Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.
1) Licenta de transport feroviar vizata de catre AFER: In conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 535/26.6.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, art. 1 alin. (3), operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar pe caile ferate din Romania, in interes public si/sau in interes propriu, numai daca detin, cumulativ, licenta de transport feroviar corespunzatoare tipului de serviciu care urmeaza a fi efectuat si certificate de siguranta. Se va depune licenta de transport feroviar vizata de catre AFER si aflata in termenul de valabilitate pentru serviciile ofertate la momentul prezentarii lor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
2) Certificatele de siguranta partea A si partea B vizate de catre AFER: In conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 535/26.6.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, art. 1 alin. (3), operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar pe caile ferate din Romania, in interes public si/sau in interes propriu, numai daca detin, cumulativ, licenta de transport feroviar corespunzatoare tipului de serviciu care urmeaza a fi efectuat si certificate de siguranta. Se vor depune certificatele de siguranta partea A si partea B vizate de catre AFER si aflate în termenul de valabilitate pentru serviciile ofertate la momentul prezentarii lor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
3) Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale radioactive, însotita de anexa cu prevederile impuse, specifice serviciului ofertat, pentru realizarea transportului de materiale radioactive, eliberate si vizate de C.N.C.A.N.: In conformitate cu prevederile Legii nr. 111/10.10.1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2. lit. c) si art. 8 operatorii de transport feroviar pot efectua servicii de transport feroviar de materiale radioactive daca detin Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale radioactive (minereu de uraniu). Se va depune Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale radioactive, insotita de Anexa cu prevederile impuse, specifice serviciului ofertat, pentru realizarea transportului de materiale radioactive, eliberate si vizate de C.N.C.A.N. si aflate in termenul de valabilitate pentru serviciile ofertate la momentul prezentarii lor, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru punctele 1, 2 si 3, ofertantii straini vor depune documente echivalente emise din tara de rezidenta;
4) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
(cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.4.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.6.2018 - 18:00
Locul

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminare. DUAE se va depune in SEAP sub semnatura electronica in format .xml sau pdf. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);

2) Toata corespondenta (solicitari de clarificare, clarificari etc.) dintre autoritatea contractanta si ofertantii în procedura de achizitie publica, va fi derulata exclusiv prin intermediul SEAP, în conformitate cu prevederile: art. 29 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 108 alin. (3) si art. 129 alin. (3) HG 394/2016;
3) Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta;
4) Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente;
5) Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul-cadru, se va utiliza urmatoarea modalitate de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti:
(a) În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. Aceaste noi oferte de pret pot fi mai mici sau cel mult egale cu cele depuse initial de ofertantii respectivi,
(b) În cazul în care doi sau mai multi ofertanti clasati pe locurile 2 sau 3 au preturi egale, se va aplica aceeasi procedura prin intermediul SEAP, ca la punctul (a). Noile propuneri financiare nu pot fi mai mici decat pretul ofertat de catre operatorul economic clasat pe pozitia superioara (1 sau 2);
6) Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie însotite obligatoriu de traducere în limba româna;
7) Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 143 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016, ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP;
8) Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 143 alin. (2) lit. j) din H.G. nr. 394/2016, ofertele si documentele care le insotesc daca acestea nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compania Națională a Uraniului S.A. – Serviciul Legislație, Contencios Juridic
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
010458 București
România
E-mail: bucuresti@cnu.ro
Telefon: +40 213185258
Adresă Internet: www.cnu.ro
Fax: +40 213129146

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
4.4.2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.