Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering services [aging program support and analysis, etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14/04/2018 S73 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Engineering services

2018/S 073-162920

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi – beszerzési csoportvezető
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Rák Sándor – közbeszerzési szakértő
Telephone: +36 75508347
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi –beszerzési csoportvezető
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Öregedéskezelési program készítése, felülvizsgálata és sürgős egyedi megalapozó elemzés készítése (2018–2022)

II.1.2)
Main CPV code
71300000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Vállalkozási keretszerződés / Öregedéskezelési program készítése, felülvizsgálata és sürgős egyedi megalapozó elemzés készítése (2018–2022).

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)
Description of the procurement:
Az öregedéskezelési program készítése, felülvizsgálata és sürgős egyedi megalapozó elemzés készítése feladat magában foglalja a következő fő tevékenységet:

Típus Öregedéskezelési Programok (TÖKP) felülvizsgálata (50 db).

A nemzetközi tapasztalatok és az Öregedéskezelési Programok (ÖKP-k) működtetés tapasztalatai, valamint a ténylegesen fellépő meghibásodások alapján, soron kívül, illetve a hatályos szabályozásnak megfelelően el kell végezni az egyes TÖKP-ök felülvizsgálatának előkészítését. A tapasztalatok szerint a felülvizsgálat erőforrás igénye egy új program kidolgozásának kb. 20 %-a.

Specifikus Öregedéskezelési Programok (SÖKP) felülvizsgálata (130 db).

El kell végezni a SÖKP-ök előírt rendszerességű felülvizsgálatának az előkészítését. A nemzetközi tapasztalatok, az atomerőmű átfogó öregedéskezelési programjának tapasztalatai, valamint a ténylegesen fellépő meghibásodások alapján soron kívül is el kell végezni az egyes SÖKP-ök felülvizsgálatát. A tapasztalatok szerint a felülvizsgálat erőforrás igénye egy új program kidolgozásának kb. 10 %-a.

Új ÖKP javaslat kidolgozása (6 db).

A tárgykör nemzetközi tapasztalatai és az atomerőmű átfogó öregedéskezelési programja tapasztalatai, valamint a ténylegesen fellépő meghibásodások alapján azonosított esetekben ki kell dolgozni új ÖKP-kat (TÖKP vagy SÖKP). Az új ÖKP javaslatot az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 4.12 útmutató ajánlásai és az érvényes SÖKP és TÖKP formai és tartalmi elvárásainak a figyelembe vételével kell összeállítani.

A kiemelten kezelendő pontokra vonatkozó információk és életrajzi adatok felülvizsgálata (10 db).

A kiemelten kezelt pontokra vonatkozó meglévő értékeléseket/elemzéseket szükség esetén felül kell vizsgálni és a felülvizsgálat alapján azonosított új elemzéseket, megalapozásokat el kell végezni. Az új elemzések/értékelések eredményeit figyelembe véve javaslatot kell kidolgozni a kiemelten kezelt pontokhoz kapcsolódó információk módosítására.

Karbantartási, műszaki, anyagvizsgálati, életrajzi adatok feldolgozása, felülvizsgálata, dokumentálása (13 db).

Az ÖKP-ok felülvizsgálatakor és új programok kidolgozásakor a műszaki adatokat, a karbantartási információkat, az anyagvizsgálatok és egyéb, az öregedéskezelés szempontjából lényeges ellenőrzések eredményeit műszaki és életrajzi adatbázisban összegezni kell. A műszaki és életrajzi adatokat úgy kell illeszteni a már meglévő hasonló adatokhoz, hogy biztosított legyen az öregedéskezelési programok helyes végrehajtásának a feltétele (pl. rendszerelem csoportok képzése), illetve a romlási folyamatok monitorozásának, a trendek követésének a lehetősége.

Nem megfelelőség kezelésnek megalapozása (10 db).

A feltárt nem megfelelőségek kezelésének öregedéskezelési szempontú megalapozása, a hazai és nemzetközi tapasztalatok felhasználásának eseti sürgős elemzése. A megalapozás során a kapcsolódó TÖKP és SÖKP alapján ki kell dolgozni a nem megfelelőség elvárt követelmények és határidő szerinti kezelésének a lehetséges változatait, az esetleges átalakítási kérelemhez szükséges öregedéskezelési megalapozást.

IBJ-ből származó javító intézkedések megalapozása (3 db).

Az Időszakos Biztonsági Jelentésben (IBJ) megfogalmazott és az OAH által előírt javító intézkedések végrehajtásához szükséges megalapozás, elemzés elkészítése. Amennyiben a javító intézkedés kezelése TÖKP, vagy SÖKP módosítást igényel, vagy új ÖKP kidolgozását teszi szükségessé, akkor javaslatot kell kidolgozni a módosítás, vagy új program tartalmára vonatkozóan.

A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentációban szereplő közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Munkaterv kidolgozása a szerződés szerinti feladatok meghatározására a 4.12. sz. OAH útmutató (Öregedési folyamatok figyelembevétele az atomerőművek üzemeltetése során) alapján / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2018
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
Maximum number: 99
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
A pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-nek.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell beírni értéket az adott pontokba.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kizáró okok: a jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

— A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ESPD-ben (formanyomtatvány, ESPD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.

Az ESPD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szervek jogosultak, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

— Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az ESPD-ben. [Kbt. 67. § (3) bekezdése],

— Azon alvállalkozó vonatkozásában, amely nem vesz részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése].

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a Rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a Rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a Rendelet 6. §-ára.

A Rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a Rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

A Rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

A Rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a VVER-440/213 típusú, legalább 500 MW villamos teljesítményre növelt erőművi blokkokra vonatkozó öregedéskezelési program készítéséből, felülvizsgálatából és sürgős egyedi megalapozó elemzés készítéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A Rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A részvételre jelentkező az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.

Ha a (közös) részvételre jelentkező igazolást nyújt be a részvételi jelentkezéssel együtt, annak az értékelését ajánlatkérő az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor megfelelő határidő tűzésével kérheti az érintett gazdasági szereplőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a Rendelet 19. § (1) b és 19. § (2) pontjaira is.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A Rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a VVER-440/213 típusú, legalább 500 MW villamos teljesítményre növelt erőművi blokkokra vonatkozó öregedéskezelési program készítéséből, felülvizsgálatából és sürgős egyedi megalapozó elemzés készítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 45 000 000 HUF értéket.

Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolás:

— a (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (formanyomtatvány) IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek,

— a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bek.re is,

— ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltött és cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát is be kell nyújtani.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelmemmel a Rendelet 21. § (3), (3a) a) pont, 22.§ (1) és (2) pontjaira is.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:
M/1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem dolgozott ki vagy vizsgált felül öregedéskezelési programokat a VVER-440/213 típusú, legalább 500 MW villamos teljesítményre növelt, ABOS 1-3 rendszerelemek és építési szerkezetek vonatkozásában, az OAH 4.12 útmutató ajánlásainak figyelembe vételével, összesen legalább 120 db mennyiségben.

M/2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik magyar nyelvtudással* rendelkező személlyel az alábbiak szerint:

M2/1. minimum 1 fő gépészmérnök végzettségű szakemberrel, aki az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5.1 pontja szerinti szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű minősítéssel és legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik ezen a területen;

M2/2. minimum 3 fő gépészmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5.2. pontja szerinti szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű minősítéssel és legalább 4 éves (48 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik ezen a területen;

M2/3. minimum 1 fő építészmérnök vagy építőmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. pontja szerinti szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű minősítéssel, vagy American Concrete Institute (ACI) szakértői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű szakértői minősítéssel és az épületszerkezetek, építmények szakterületen legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M2/4. minimum 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 8.1. pontja szerinti szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű minősítéssel, és legalább 3 éves (36 hónapos) villamos szakterülethez kapcsolódó rendszerekkel, berendezésekkel, készülékekkel végzett tapasztalattal rendelkezik;

M2/5. minimum 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontja szerinti szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű minősítéssel, és legalább 3 éves (36 hónapos) villamos szakterülethez kapcsolódó rendszerekkel, berendezésekkel, készülékekkel végzett tapasztalattal rendelkezik;

Egy személy megnevezhető több munkakörre is, de minimum 5 fővel kell teljesíteni a fenti (M/2. pontok szerinti) alkalmassági feltételeket.

*Magyar nyelvtudás hiányában a részvételre jelentkezőnek a munkavégzés idejére, saját költségére tolmácso(ka)t kell biztosítania.

M/3. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

M3/1. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 1, 2, és 3 biztonsági osztályokba sorolt technológiai rendszerek javításával, karbantartásával, üzemeltetésével összefüggően szakértői tevékenységek végzésére vonatkozó minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel,

M3/2. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott az atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) javításával és karbantartásával összefüggően szakértői tevékenységek végzésére vonatkozó minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

M/4. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedésekkel.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Kötbérek:

— Késedelmi kötbér: késedelem esetén minden megkezdett naptári nap után a késedelemmel érintett feladatra vonatkozó, a Feladatkiadási lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 0,5 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,

— Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett feladatra vonatkozó, a Feladatkiadási lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 10 %-a,

— Nem-teljesítés esetére kikötött kötbér: a nem teljesítéssel érintett feladatra vonatkozó, a Feladatkiadási lapon meghatározott ellenszolgáltatás nettó összegének 20 %-a.

Jótállás: A jótállási idő a Szerződésben előírt feltételeknek megfelelő dokumentum átadását igazoló SAP-s teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított 24 hónap.

A további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően, a számla kézhezvételét követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.].

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A további részletes információkat és feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
1.A szerződéskötés feltétele lesz, hogy

— a III.1.3) M3/1. alkalmasságként előírt ABOS 1,2 és 3 minősítés megléte,

— a III.1.3) M3/2. alkalmasságként előírt nukleáris minősítés megléte.

Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő nyilatkozatot kér be, mely nyilatkozat be nem tartása esetén a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

2.Szerződéses feltétel lesz, hogy a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő(k) rendelkezzen(ek)

— érvényes ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő min. ir-i r. tanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű min. ir-i intézkedés meglétét igazoló dok-mal,

— M3/1 és M3/2 alkalmasságként előírt nukleáris minősítéssel.

További részletes információk: közbeszerzés dok.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/05/2018
Local time: 13:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 08/06/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:
2022.06.30.

VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1.A KD ajánlatkérőtől történő átvétele a (közös) részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele. További információ (faxszám, e-mail-cím) a részvételi felhívás „I.3. Kommunikáció További információ a következő címen szerezhető be” pont alatt kérhető.

2. Rendelkezések:

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek,

— üzleti titok: Kbt. 44. §,

— dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek,

— hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

— Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek,

— Változásbej: Rendelet 13. §.

3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.

4. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság körében szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Időpontja: 2018.05.15., 13:00 óra,

Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, hrsz. 8803/17., 357. sz. ép., 12. sz. helyiség.

6. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (1), (4) bek.-re vonatkozóan.

7. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

8. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, ill. valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.

9. A (közös) részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani [Kbt. 67. § (1) bek.].

10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018.06.06.

11. A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2018.06.08.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.08.31.

13. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

14. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány

Értékelési szempont leírása Súlyszám.

Nettó ajánlati ár forintban (ÁFA nélkül) (értékelési módszer: fordított arányosítás) 60.

Munkaterv kidolgozása a szerződés szerinti feladatok meghatározására a 4.12. sz. OAH útmutató (Öregedési folyamatok figyelembevétele az atomerőművek üzemeltetése során) alapján (értékelési módszer: hasznossági függvény) 40.

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempont esetében: 1-100.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdését.

16. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, de a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 85. § (1) bekezdés]

17. Az ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

18. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

19. FAKSZ: dr. Sóthy Tímea, lajstromsz.:00642.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
11/04/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.