Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [accelerator mass spectrometry to determine radionuclides, actinides, fission products, etc]
Czech Republic

Purchaser: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

19/04/2018 S76 - - Supplies - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Czech Republic-Husinec: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2018/S 076-168661

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
61389005
Hlavní 130
Husinec - Řež
250 68
Czech Republic
Contact person: Mgr. Matej Kliman
Telephone: +420 296325235
E-mail: mkliman@holec-advokati.cz
NUTS code: CZ020
Internet address(es):

Main address: https://www.ujf.cas.cz

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61389005

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from another address:
Holec, Zuska & Partneři, sdružení advokátů
66231051
Radlická 3185/1c, Palác Anděl
Praha 5
150 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Matej Kliman
Telephone: +420 296325235
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: http://www.holec-advokati.cz/

I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Veřejná výzkumná instituce
I.5)
Main activity
Other activity: Věda a výzkum
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Tender for an AMS system

II.1.2)
Main CPV code
38000000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka urychlovače AMS a příslušenství. Dodávka zahrnuje nezbytné vývojové práce, konstrukční návrh, výrobu, dodání, montáž, řídicí software, technickou podporu a testování systému AMS. Systém AMS musí být schopný stanovit nízké koncentrace nebo množství dlouhodobých radionuklidů vyjmenovaných v odd. II.2.4 (viz níže) a musí plně vyhovovat i dalším technickým parametrům požadovaným zadavatelem. Bližší popis bude uveden v zadávací dokumentaci.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 85 000 000.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
Místem plnění veřejné zakázky bude Česká republika, konkrétně sídlo Zadavatele.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka urychlovače AMS a příslušenství. Dodávka zahrnuje nezbytné vývojové práce, konstrukční návrh, výrobu, dodání, montáž, řídicí software, technickou podporu a testování systému AMS, který musí plně vyhovovat požadovaným technickým parametrům. Systém AMS musí být schopný stanovit nízké koncentrace nebo množství dlouhodobých radionuklidů 14C, 10Be, 26 Al, aktinidy (zejména izotopy U a Pu), vybrané štěpné produkty, zejména 129I. Maximální napětí na svorkách urychlovače je 1 MV. Celý AMS systém, včetně kontrolního panelu a příslušenství se musí vejít do haly o rozměrech 16,7 x 8,8 x 3,5 m. Bližší popis bude uveden v zadávací dokumentaci.

II.2.14)
Additional information
Pro zadání této veřejné zakázky se předpokládá použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 64 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně zadavatel má zájem jednat se všemi potenciálními dodavateli, schopnými dodat předmět veřejné zakázky v požadované kvalitě, za účelem dosažení nejlepšího dostupného řešení.

II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
18/05/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
Pro zadání této veřejné zakázky se předpokládá použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 64 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
16/04/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.