Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus [calibration and verification of instrumentation][amendment]
Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=75954

24/04/2018 S79 - - Services - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Czech Republic-Husinec: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2018/S 079-177395

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 045-098711)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
26722445
Č.p. 130
Husinec-Řež
250 68
Czech Republic
Contact person: Ondřej Nosek
Telephone: +420 266172481
E-mail: ondrej.nosek@cvrez.cz
NUTS code: CZ020
Internet address(es):

Main address: http://cvrez.cz/

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Kalibrace a ověřování měřidel

II.1.2)
Main CPV code
50410000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění metrologických služeb spočívajících v ověřování a kalibraci měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
19/04/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 045-098711
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Place of text to be modified: Předpokládaná celková hodnota
Instead of:
8 200 000.00

Read:
8 100 000.00

Section number: III.1.1
Place of text to be modified: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Instead of:
Pro části veřejné zakázky číslo 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18:

K prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel:

• v souladu § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, Pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Pro části veřejné zakázky číslo 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17: K prokázání Profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel:

• v souladu § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné Obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

• v souladu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ rozhodnutí o udělení autorizace pro ověřování stanovených měřidel vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které je platné pro příslušný druh stanovených měřidel, jejichž ověřování je součástí plnění části veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku.

Read:
Pro části veřejné zakázky číslo 1, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18:

K prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel:

• v souladu § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Pro části veřejné zakázky číslo 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 20:

K prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předloží dodavatel:

• v souladu § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

• v souladu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ rozhodnutí o udělení autorizace pro ověřování stanovených měřidel, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které je platné pro příslušný druh stanovených měřidel, jejichž ověřování je součástí plnění části veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku.

Section number: II.2.6
Lot No: 7
Place of text to be modified: Předpokládaná hodnota
Instead of:
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00

Read:
Hodnota bez DPH: 1 350 000.00

Section number: II.2.6
Lot No: 16
Place of text to be modified: Předpokládaná hodnota
Instead of:
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00

Read:
Hodnota bez DPH: 800 000.00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 09/04/2018
Local time: 13:00
Read:
Date: 14/05/2018
Local time: 13:00
VII.2)
Other additional information:
Zadavatel bez náhrady zrušil část 2 (Čas a frekvence) a část 8 (Konduktometrie) veřejné zakázky.

Zadavatel rozdělil část 7 zakázky s názvem „Ionizující záření" na dvě samostatné části:

— část 7 Ionizující záření (standardní měřidla) - předpokládaná hodnota 13 500 000 CZK bez DPH,

— část 19 Ionizující záření (speciální měřidla) - předpokládaná hodnota 650 000 CZK bez DPH.

Zadavatel rozdělil část 16 zakázky s názvem „Teplota a vlhkost" na dvě samostatné části:

— část 16 Teplota a vlhkost (standardní měřidla) - předpokládaná hodnota 800 000 CZK bez DPH,

— část 20 Teplota a vlhkost (speciální měřidla) - předpokládaná hodnota 600 000 CZK bez DPH.

Veškeré informace týkající se provedených změn zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.