Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Linear accelerators [includes dosimetry equipment etc - medical][amendment]
Poland

Purchaser: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76232

24/04/2018 S79 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Poland-Gorzów Wlkp.: Linear accelerators

2018/S 079-176592

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 058-127751)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1
Gorzów Wlkp.
66-400
Poland
Contact person: Teresa Łukaszczuk
Telephone: +48 957331185
E-mail: teresa.lukaszczuk@szpital.gorzow.pl
NUTS code: PL43
Internet address(es):

Main address: www.szpital.gorzow.pl

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa akceleratorów wysokoenergetycznych wraz z montażem i wyposażeniem dla Ośrodka Radioterapii

Reference number: ZP/N/6/18
II.1.2)
Main CPV code
31643100
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
1. Przedmiotem zamówienia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Radioterapii jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie m.in.:

a) fabrycznie nowych akceleratorów (przyspieszaczy liniowych) wysokoenergetycznych wraz z wyposażeniem,

b) fabrycznie nowego wyposażenia dozymetrycznego i modelarni,

c) fabrycznie nowych zestawów unieruchomień,

d) fabryczne nowego symulatora 3D opartego o tomograf komputerowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym: dodatkowe wyposażenie i sprzęt), ilość oraz pozostałe wymagania przedstawiono w dodatku nr 2, 3 i 9 (wraz z załącznikami) do SIWZ.

3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 i 4 oraz w załącznikach graficznych nr 5 i 6 do projektu umowy (dodatek nr 9 do SIWZ) – będących integralną częścią SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
20/04/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 058-127751
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Read:
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2018

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/04/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/05/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/04/2018
Local time: 10:30
Read:
Date: 08/05/2018
Local time: 10:30
VII.2)
Other additional information:http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.