Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Software package and information systems [design/implementation of information technology systems (system sidor ?) - radiological protection department]
Poland

Purchaser: Państwowa Agencja Atomistyki

02/05/2018 S84 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Poland-Warsaw: Software package and information systems

2018/S 084-189775

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Państwowa Agencja Atomistyki
PL
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Poland
Contact person: Aneta Strojek
Telephone: +48 225562827
E-mail: aneta.strojek@paa.gov.pl
NUTS code: PL911
Internet address(es):

Main address: www.paa.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.paa.gov.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)
Main activity
Other activity: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Zaprojektowanie, wykoannie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki (System SIDOR) wraz z dostawą i instalacją ..

II.1.2)
Main CPV code
48000000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz podział na etapy realizacji określono we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:
ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa

II.2.4)
Description of the procurement:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki (System SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
27/04/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.