Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus [maintenance of radiation control equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77045

19/05/2018 S95 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2018/S 095-216145

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly

Reference number: 29/2018
II.1.2)
Main CPV code
50410000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom a Tesla (2.časť), výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics (3.časť) v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 388 235.40 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 635 054.40 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 25 000,- EUR.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov VF, Racom a Tesla

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1,TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov VF, Racom a Tesla v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 543 771.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 21 000,- EUR

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO,

IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém RADOS,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 209 410.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 8 000,- EUR

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Pre všetky časti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Pre všetky časti:

1. kontrolou technickej spôsobilosti a to predložením rozhodnutia o registrácii pre opravu a montáž určených meradiel veličín atómovej a jadrovej fyziky, vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v zmysle zákona 142/2000 Z.z. podľa § 27, alebo ekvivalentný doklad.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Požadované rozhodnutie a oprávnenie sú nevyhnutné pre opravu a montáž určených meradiel.

2. Uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 na predmet "servis zariadení pre priemysel", čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanej kvalite.

3. údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy v minimálnom rozsahu pre nižšie uvedenú spôsobilosť minimálne:

— pracovníci s osvedčením o odbornej spôsobilosti určenej v zmysle § 46 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s ekvivalentným dokladom požadovanej spôsobilosti.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Požiadavky sú nevyhnutné pre možnosť výkonu predmetu zákazky spôsobilými osobami.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:
V zmysle bodu III.1.3) tohto oznámenia.

III.2.2)
Contract performance conditions:
1. Pri poskytovaných službách vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

2. Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

3. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet plnenia bude z časti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu SR (NJF).

4. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR.

Podrobnosti uvedených podmienok vykonania zákazky sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 090-203035
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2018
Local time: 10:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Pre každú časť platí, že uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_5002_20180515.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia účinnosti do 36 mesiacov.

h) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa §8".

i) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

j) Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona dňa 24.1.2018 zrealizoval prípravné trhové konzultácie. Zápis z prípravných trhových konzultácií je dostupný v Profile verejného obstarávateľa

na web adrese:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/933894.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
15/05/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.