Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work [implementation and installation work - eli project][amendment]
Hungary

Purchaser: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76422

19/05/2018 S95 - - Works - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Hungary-Szeged: Construction work

2018/S 095-214999

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 066-146169)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
AK10460
Budapesti út 5.
Szeged
6728
Hungary
Contact person: dr. Jakus Péter, beszerzési és közbeszerzési csoportvezető
Telephone: +36 13360542
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
NUTS code: HU333
Internet address(es):

Main address: http://www.eli-alps.hu/

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére

II.1.2)
Main CPV code
45000000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Kivitelezési szerződés az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont továbbépítése során jelentkező kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzésére

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/05/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 066-146169
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
Instead of:
P/1-P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. §(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/4. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV.Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor is érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítási kötvényt.

P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kell csatolnia (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely nem teszi lehetővé a beszámolók benyújtását,akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről,illetve adózás előtti eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építés-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3-4. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes, illetve a közbeszerzés tárgyából (építés-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) és (6) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) és (11)bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Read:
P/2-P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. §(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/2-P/4. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV.Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1. -

P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kell csatolnia (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely nem teszi lehetővé a beszámolók benyújtását,akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről,illetve adózás előtti eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építés-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3-4. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes, illetve a közbeszerzés tárgyából (építés-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) és (6) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) és (11)bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Instead of:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 890 000 000 HUF/káresemény és legalább 3 000 000 000 HUF/év mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, építési-szerelési felelősségbiztosítással.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózás előtti eredménye az ajánlati felhívásfeladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül legalább kettőben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a 900 000 000 forintot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességébenn em éri el az 1 350 000 000 HUF-ot.

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a 900 000 000 forintot.

A P/1. és P/2. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra -közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/3. és P/4. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Read:
P/1. -

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózás előtti eredménye az ajánlati felhívásfeladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül legalább kettőben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a 900000 000 forintot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el az 1 350 000 000 HUF-ot.

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a 900 000 000 forintot.

A P/2. alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/3. és P/4. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Instead of:
M/1.4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben legfeljebb 3 referenciamunka keretében az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített összesen legalább 1000 fm hosszúságú vákuum rendszerhez kapcsolódó hosszvarratos, rozsdamentes csővezetéket tartalmazóépítési beruházás(ok) megvalósítására vagy bővítésére vonatkozó építés-szerelési munkák tárgyú referenciát.

Read:
M/1.4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben legfeljebb 3 referenciamunka keretében az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített összesen legalább 1000 fm hosszúságú hosszvarratos, rozsdamentes csővezetéket tartalmazóépítési beruházás(ok) megvalósítására vagy bővítésére vonatkozó építés-szerelési munkák tárgyú referenciát.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk
Instead of:
3. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített AT-ők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra a felhívás III.1.2) P/1.-P/4. és III.1.3) M/1.-M/2. pontjaiban.

Read:
3. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített AT-ők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra a felhívás III.1.2) P/2.-P/4. és III.1.3) M/1.-M/2. pontjaiban.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Instead of:
Date: 29/05/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/06/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei
Instead of:
Date: 29/05/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/06/2018
Local time: 10:00
VII.2)
Other additional information:
A szerződés tervezet alábbi pontjai módosulnak: IV.14.; V.23.9.; V.23.10.; V.24.; VI.39.; VI.43.4.; VI.43.9.; VI.44.;VI.44.4.; VI.44.9.; VII.50.3.; VII.50.4.; IX.60.6

A közbeszerzési dokumentum alábbi pontjai módosulnak: I.11.; 1.35; Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat minta

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést, egyes műszaki tervlapokat és műszaki leírást módosított. A módosított árazatlan költségvetést, műszaki tervlapokat és műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumban jelzett elérhetőség alatt az érdeklődő gazdasági szereplők részére hozzáférhetővé tett.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.